Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  13.07.2006/ MAKALE / YORUM      

ara

 Ana Sayfa 

Muhasebe Forum 

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2006 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYUP YÜCELİ

MuhasebeNet

Site Yöneticisi

info@muhasebenet.net

Vergi Uygulamalarında Muhasebe Mesleğinin Yeri Ve Önemi      

 

        Türkiye'de zorluklar içerisinde mücadele ederek günümüze kadar gelişimini üst seviyeye taşıyan ve vergi toplayıcı ile vergiyi doğuran ve ödeyici kimliğini taşıyanlar arasında uygulayıcı köprü görevlerini ifasıyla Türkiye'nin en büyük mesleki teşekküllerinden biri olan muhasebe mesleğinin vergi uygulamalarındaki yeri ve önemi bir kat daha artmıştır.

         Genel çerçevede değerlendirdiğimizde gelişmiş ülkelerdeki hayat standardı ve benimsenen kriterler, bu ve buna benzer, tamamen emeğe dayalı hizmet sektörlerinin gerekli ve gerçekçi yetkilerle donatılması neticesinde kayıtdışı ekonomiyi de kontrol altına alarak küresel normlara ulaşmışlardır. Bu bağlamda, bir ülkede muhasebe ve denetime verilen önem, o ülkedeki tüm ekonomik ilişkilerin ciddiyet derecesini göstermektedir.

          Ülkemizde kayıtdışılığın yüzde ellileri aştığını söylemek mümkündür, bu düzeylerdeki bir kayıtdışılık ise, ekonomik işlemlerle ilgili resmi rakamların güvenilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Netice itibariyle bu yapımızla gelişmiş ülkelerdeki hayat standardını yakalamamız da olası görülmemektedir. Muhasebe mesleğinde, belgelerin toplanması, belli kurallar çerçevesinde kayda alınması, kaydedilen bilgilerin değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlar ile mali tabloların analizi ana akışı, dolayısıyla vergide en önemli uygulamayı oluşturmaktadır. Bu işlemlerin doğru verilere dayanmasının önemi ortadadır. Devletin vergisini tam olarak tahsili, sermaye piyasalarının doğru verilerle çalışması, yerli ve yabancı yatırımcıların doğru bilgilenmesi gibi birçok önemli ihtiyaç; muhasebe mesleğinin güvenilir, etkin ve verimli çalışmasıyla karşılanabilir.

           Yukarıda açıkladığımız üzere, ülkelerin en büyük ve vazgeçilmez gelir kaynağı olan vergi, mutlak bir ölçüt sonucu doğmaktadır. Dolayısıyla vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle birlikte uygulayıcıların da işin içinde olması kaçınılmazdır. İşte vergi mükellefiyle Maliye arasında bir nev'i köprü vazifesini üstlenen eski adıyla hesaplayıcı katip, şimdiki unvanlarıyla Meslek Mensupları devreye girmektedir.

            Maliye teşkilatıyla birlikte, olağan üstü efor sarf ederek ülke ekonomisine büyük katkıları olan muhasebe mesleğinin çok daha fazla desteklenmesi temennisiyle esen kalınız.

 

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir

M.Yenigün Gazetesi

Ekonomi Yazarı

 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.