2011 Yılı Ücretlilerin  Hesap Pusulasında Kullanılacak Bordro’ya Esas Parametreler

I-Giriş:

2011 yılına girdiğimiz Ocak ayının ilk günlerinde İnsan Kaynakları ve Muhasebe Bölümlerini bir telaş alır.

Bunun nedeni de yasal prosedür gereği Bordro’ya esas parametreleri sisteme oturtmaları gerekmektedir.

Yapılacak bir hata işverenlere ceza olarak dönecektir.

Bunun için de doğru parametrelerle yapılacak işlemlerin sonucunda işverenler herhangi bir İdari Para cezası ile karşılaşmayacaklardır.

[İdari Para Cezalarına VUK(Usulsüzlük cezaları olarak),(SGK İdari Para Cezaları)]

II-2011 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Rakamları:

2011 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET  TUTARLARI

DÖNEM

16 YAŞ ÜSTÜ

16 YAŞ ALTI

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2011-30.06.2011(*)

26,55 TL

796,50 TL

22,65TL

679,50 TL

01.07.2011-31.12.2011(*)

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

(*)31.Aralık.2010 Tarihli RG-27802 Tebliğler Bölümünde Asgari ücret kararı yayınlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

             Karar Tarihi   : 28/12/2010

             Karar No         : 2010/1

                22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2/12/2010 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2010 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

                1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

                2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2011-30/6/2011 tarihleri arasında 26,55 (Yirmialtıellibeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise 27,90 (Yirmiyedidoksan) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

                3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2011-30/6/2011 tarihleri arasında 22,65 (Yirmiikialtmışbeş) Türk Lirası olarak, 1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise 23,85 (Yirmiüçseksenbeş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

                4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle, karar verilmiştir.

III-2011 Yılında Asgari Ücret’in Net Tutarı:

2011 yılı birinci altı ay  için net  ele geçen (01.01.2011-30.06.2011)(16 Yaşından Büyükler)  

ASGARİ ÜCRET

    796,50

İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)(-)

    111,51

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)(-)

       7,97

İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ  ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) (-)

    101,55

DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)(-)

       5,26

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

    570,21

AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET(ÖRNEK BEKAR/ÇOCUKSUZ ÇALIŞAN)+59,74

    629,95

 

2011 yılı birinci altı ay  için net  ele geçen (01.01.2011-30.06.2011)(16 Yaşından Küçükler)  

ASGARİ ÜCRET

679,50

İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)(-)

95,13

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)(-)

6,80

İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ  ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) (-)

86,64

DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)(-)

4,48

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

486,45

AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET(ÖRNEK BEKAR/ÇOCUKSUZ ÇALIŞAN)+59,74

546,19

2011 yılı ikinci  altı ay  için net  ele geçen (01.07.2011-31.12.2011)(16 Yaşından Büyükler) 

 

ASGARİ ÜCRET

    837,00

İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)(-)

    117,18

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)(-)

       8,37

İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ  ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 )(-)

    106,72

DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)(-)

       5,52

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

   599,21

AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET(ÖRNEK BEKAR/ÇOCUKSUZ ÇALIŞAN)+59,74

   658,95

 

2011 yılı ikinci altı ay  için net ele geçen (01.07.2011-31.12.2011)(16 Yaşından Küçükler)

  

ASGARİ ÜCRET

715,50

İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)(-)

100,17

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)(-)

7,16

İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ  ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) (-)

91,23

DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)(-)

4,72

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

512,22

AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET(ÖRNEK BEKAR/ÇOCUKSUZ ÇALIŞAN)+59,74

571,96

IV-Asgari Ücret’in İşverene Maliyeti:

 

Örneğimizde: Tehlike sınıf  ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  %1 alınmıştır

01.01.2011-30.06.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ(16 Yaşından Büyükler)

ASGARİ ÜCRET

        796,50

SGK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)(+)

       155,32

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2(+)

         15,93

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

       967,75

01.01.2011-30.06.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ(16 Yaşından Küçükler)

ASGARİ ÜCRET

        679,50

SGK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)(+)

       132,50

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2(+)

         13,60

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ[796,50-679,50=117,00*%33,5=39,20(a);117,00*%3=3,51(b)]=42,71(a+b) İşveren SGK Farkı ilavesi

       868,31

01.07.2011-31.12.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (16 Yaşından Büyükler)

 

ASGARİ ÜCRET

       837,00

SGK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)(+)

       163,22

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2(+)

         16,74

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

     1016,96

01.07.2011-31.12.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ(16 Yaşından Küçükler)

ASGARİ ÜCRET

        715,50

SGK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)(+)

       139,52

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2(+)

         14,31

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ[837,00-715,50=121,50*%33,5=40,70(a);121,50*%3=3,65(b)]44,35(a+b) İşveren SGK Farkı ilavesi

       913,68

V-Kapıcılara ve Ev Hizmetçilerine,Bahçıvanlarına Yapılacak Ödemeler:(16 Yaşından Büyükler)

(01.01.2011-30.06.2011)

ASGARİ ÜCRET

    796,50

İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)(-)

    111,51

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)(-)

       7,97

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

      677,02

 

(01.07.2011-31.12..2011)

ASGARİ ÜCRET

   837,00

İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)(-)

   117,18

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)(-)

      8,37

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

  711,45

 

01.01.2011-30.06.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ(16 Yaşından Büyükler)

ASGARİ ÜCRET

        796,50

SGK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)(+)

       155,32

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2(+)

         15,93

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

       967,75

01.07.2011-31.12.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (16 Yaşından Büyükler)

 

ASGARİ ÜCRET

       837,00

SGK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)(+)

       163,22

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2(+)

         16,74

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

     1016,96

 

VI-AGİ:

5615 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere 04.04.2007) Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 

2011  yılı için Asgari Geçim İndirimi  miktarları

Medeni Durum

 Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

Bekâr

                                                  59,74

Evli eşi çalışan

                                                  59,74

Evli eşi çalışan 1 çocuk

                                                  68,70

Evli eşi çalışan 2 çocuk

                                                  77,66

Evli eşi çalışan 3 çocuk

                                                  83,63

Evli eşi çalışan 4 çocuk

                                                  89,61

Evli eşi çalışan 5 çocuk

                                                  95,58

Evli eşi çalışan 6 çocuk

                                                101,55

Evli eşi çalışan 7 çocuk

 101,55 üst sınır

Evli eşi çalışmayan

                                                  71,69

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

                                                  80,65

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

                                                  89,61

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

                                                  95,58

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

                                                101,55

Evli eşi çalışmayan 5 çocuk

 101,55 üst sınır

Evli eşi çalışmayan 6 çocuk

 101,55 üst sınır

Evli eşi çalışmayan 7 çocuk

 101,55 üst sınır

Bekâr 1 çocuk

                                                  68,70

Bekâr 2 çocuk

                                                  77,66

Bekâr 3 çocuk

                                                  83,63

Bekâr 4 çocuk

                                                  89,61

Bekâr 5 çocuk

                                                  95,58

Bekâr 6 çocuk

                                                101,55

Bekâr 7 çocuk

 101,55 üst sınır

VII-Sigorta Primine Esas Tutulacak Tutarlar:

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Tabi Sigortalıların Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primlerine Esas Günlük ve Aylık Kazançlarının Alt ve Üst Sınırları

01.01.2011 – 30.06.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı      :                                26,55 TL

Aylık kazanç alt sınırı          :                               796,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı     :                               172,58 TL*

Aylık kazanç üst sınırı         :                            5.177,40 TL

01.07.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı      :                            27,90 TL

Aylık kazanç alt sınırı          :                           837,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı     :                          181,35 TL

Aylık kazanç üst sınırı         :                        5.440,50 TL

olarak,

(*)5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 04.04.2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59. maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2. maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

VIII-Sigorta Priminden Muaf Tutulacak Yemek,Aile ve Çocuk Paraları:

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

Yemek Parası:

01.01.2011 ile 30.06.2011 tarihleri arasında; 26,55 TL x % 6 = 1,59TL. (Günlük)

01.07.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında; 27,90 TL x % 6 = 1,67 TL (Günlük)

Çocuk Zammı:

01.01.2011 ile 30.06.2011 tarihleri arasında; 796,50 TL x % 2 = 15,93 TL (Aylık)

01.07.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında; 837,00 TL x % 2 = 16,74 TL (Aylık)

Aile Zammı (Yardımı):

01.01.2011 ile 30.06.2011 tarihleri arasında; 796,50 TL x % 10 = 79,65 TL (Aylık)

01.07.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında; 837,00 TL x % 10 = 83,70 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden,

Yemek parası için;

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Çocuk zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

Aile zammı için,

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı

Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir

IX-Sigorta Priminden Muaf Tutulacak Hayat Sigortaları,Bireysel Emeklilik,Özel Sağlık Primleri:

 

PRİME TABİ TUTULMAYAN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI TUTARLARI

DÖNEM

ASGARİ ÜCRET

İSTİSNA TUTARI

01.01.2011-30.06.2011

796,50

238,95

            01.07.2011-31.12.2011

837,00

251,10

 

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.

Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

Bu durumda, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,

Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, 82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, sözkonusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla prime esas kazancına dahil edilecektir.

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar,  ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

X-Ücret Dışı Ödemelerin İzleyen İki Ayda SGK Prim Alınması Kuralı:

Üret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır. Ancak, sözü geçen ödemelerin ücret ilebirleştirilerek prime tabi tutulması durumunda, bazı sigortalıların aylık prime esas kazançları, prime esas kazancın üst sınırını aşabilmektedir.

Bu durumda, sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas kazanç aylık üst sınırı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilecektir.

XI-İşsizlik Sigortası Prim Oranları:

01.01.2011-30.06.2011 Dönemi için İşçi Payı:796,50*%1=7,97 TL.

                                                    İşveren Payı:796,50*%2=15,93TL.

01.01.2011-30.06.2011 Dönemi için İşçi Payı:5.177,40*%1=51,77TL.

                                                    İşveren Payı:5.177,40*%2=103,55 TL

01.07.2011-31.12.2011 Dönemi için İşçi Payı:837,00*%1=8,37 TL.

                                                    İşveren Payı:837,00*%2=16,74 TL..

01.07.2011-31.12.2011 Dönemi için İşçi Payı:5.440,50*%1=54,41 TL.

                                                    İşveren Payı:5.440,50*%2=108,81TL

XII-Ücretlerde Gelir Vergisi Uygulaması:

GVK 103'üncü Maddesi:

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Miktarları:

9.400 TL'ye kadar                                                                               %15

23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL fazlası                             %20

80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL. fazlası                          %27

80.000 TL'den fazlasının  80.000 TL'si için 19.520 TL fazlası      %35

XIII-Ücretlerde Engelliler için Vergi İndirim Uygulaması:

GVK 31'inci Maddesi:

-Sakatlık İndirimi Hadlerinde Yapılan Değişiklikler:

-Birinci Derece Sakatlar İçin   700 TL.

-İkinci Derece Sakatlar İçin     350 TL.

-Üçüncü Derece Sakatlar İçin  170 TL.

XIV-Ücretlerde Yemek Paraları İstisnası:

GVK 23/8'inci Maddesi:

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı:10,70 TL.

XV- İdari Para Cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 01.01.2011 ile 30.06.2011 tarihleri arasında işlenen fiiller için 796,50 TL, 01.07.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse837,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Sonuç:

Asgari Ücrete AGİ hariç 01.01.2011-30.06.2011 Dönemi için %4,73 oranında zam gelmiştir.

Asgari Ücrete AGİ hariç 01.07.2011-31.12.2011 Dönemi için %5,08 oranında zam gelmiştir.

2011 yılı için Kümülatif zam oranı AGİ hariç %10,06 olarak zam gelmiştir.

Ücretlilerin Gelir Vergisi oranlarının tesbitinde ayrıca ,Engellilerin engel derecelerine göre yeniden değerleme oranı uygulanmamıştır.

Bilgilerin derlenmesinde Kanuni parametreler esas alınmıştır.Yazı bilgi amaçlı olmaktadır.Torba yasada yapılacak düzenlemeler ile yukarıdaki rakamlar değişebilir.

Bilgi İşlem değişikliklerini yapmadan önce bilgileri tekrar gözden geçirmenizde fayda var.

Hazırlayan

Vedat İLKİ

Ücretlendirme,İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Kaynaklar:

-Çalışma Dünyası-Arif Sağlam-www.calismadunyasi.com

-29.12.2010 Tarihli RG/27800(6.Mükerrer)

-30.12.2010 Tarihli RG/27802(Tebliğler)

-AGİ-193 sayılı GVK/Madde:32

-5510 4-1(a) ve 4-1(b) Prime Esas Kazançlar Hakkında 28.09.2008 Tarihli Tebliği

04.01.2011

www.muhasebenet.net