Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  SINAVLARA HAZIRLIK DERSLERİ :  FİNANSAL MUHASEBE 1  / 919.11.2006    

ara

 Ana Sayfa 

        Staj-Stajyer Rehberi

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2006 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYHAN TEMUR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ASMMO Yönetim Kurulu Üyesi

19.11.2006

SINAVLARA HAZIRLIK DERSLERİ :  FİNANSAL MUHASEBE 1

 

Sevgili Arkadaşlar

           SMMM staja başlama, SMMM yeterlilik veya SM ABC sınavına hazırlanırken sınava yönelik sizlere destek amaçlı ders anlatımlı ve çıkabilecek sorulara yönelik;

FİNANSAL MUHASEBE,

FİNANSAL ANALİZ, 

MUHASEBE DENETİMİ,

3568 SAYILI YASAMIZ GEREĞİ MESLEK HUKUKU,

BORCLAR HUKUKU, 

İŞ HUKUKU,

İCRA İFLAS,

İDARİ YARGI

 konularında yazılarım bugünden itibaren hizmetinizde olacak.

BUGÜN FİNANSAL MUHASEBE

KONUMUZ, Fiili kasa kayıtlı kasa işleyişinin yevmiye kayıtları

Sevgili arkadaşlarım, Bugün ilk anlatım olması sebebiyle muhasebenin tanımıyla başlamak istiyorum

MUHASEBE NEDİR: Muhasebenin tanımını yapmazdan önce bir işletme tanımı yapmakta yarar vardır, işletme: insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri sağlamak amacıyla üretim faaliyetlerinde bulunan iktisadi birimlerdir.öyle ise taktir edersiniz ki böyle bir işletmenin varlıkları vardır, borçları vardır. işte işletmenin varlıklarında ,işletmenin borçlarında artış ve azalış meydana getiren mali nitelikteki işlemleri ,


1-kaydetmek
2-sınıflandırmak
3-özetlemek
4-analiz ve yorum yapmak ,suretiyle yapılan bilgi sistemine muhasebe diyoruz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1-DÖNEN VARLIKLAR                            3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

2-DURAN VARLIKLAR                            4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

                                                           5-ÖZKAYNAKLAR

Şimdi DÖNEN VARLIKLAR işletmenin bir yılda veya bir faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar 2-DURAN VARLIKLAR ise bunun uzun vadelisidir, pasifte görmüş olduğunuz 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ise işletmenin 3. kişilerden almış olduğu borçlarını yada diğer bir anlatımla 3. kişilerin işletmenin varlıkları üzerindeki hukuki haklarını ifade eder. 4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ise
işletmenin banka veya finans kurumlarına olan uzun vadeli borçlarını,diğer bir ifade ile banka veya finans kurumlarının işletmenin varlıkları üzerindeki hukuki haklarını ifade eder.5-ÖZKAYNAKLAR' a baktığımızda işletmenin sahip veya ortaklarına olan ve normal şartlarda ödemeyi düşünmediği borçlarını görmekteyiz.

Bu bağlamda aktif (1 ve 2) ve pasif (3-4-5) yasalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

1-Giren borçlu,çıkan alacaklı


2-Aktif hesaplar her zaman İLK KAYITTA borçlandırılır.


3-Pasif hesaplar her zaman İLK KAYITTA alacaklandırılır.


4-Dönem içerisinde aktif hesaplar her borç kaydında artış gösterirken alacak kaydı yapıldığında azalış gösterecektir ve sonuçta ya borç bakiyesi verecektir yada kalan vermeyecektir ve asla alacak bakiyesi vermeyecektir.


5-Dönem içinde pasif hesaplar alacak kaydı yapıldıkça artacak,borç kaydı yapıldıkça azalacaktır.sonuçta ya alacak bakiyesi verecek yada kalan vermeyecektir.ve asla borç bakiyesi vermeyecektir.


6-Dönem içinde bütün gider ve zararlar borçlandırılırken, örnek, 770 genel yönetim giderleri,689 diğer olağandışı gider ve zararlar(bütün gider ve zararların son kelimesi gider veya zarar olarak bittiği dikkat çekicidir.)


7-Dönem içinde bütün gelir ve karlar alacaklandırılır. örnek;647 Reeskont faiz gelirleri,679 Diğer olağandışı gelir ve karlar.Tekdüzen hesap planının aslında çok güzel bir yanı olarak değerlendirebileceğimiz her hesabın sonundaki kelimenin hesabın özelliği yönünden açıklayıcı olması dikkat çekicidir.


8-yansıtma işlemlerinde 6 ve 7 li gruplar doğal olarak ters çalışacaktır.

Şimdi Dönen varlıklarda bulunan 10 Hazır değerler içindeki 100 kasa hesabından bahsedelim.

100-kasa hesabı:Ulusal veya yabancı paraların izlendiği hesap olan 100-kasa hesabı işleyiş dışında soru özelliği olan bir durumuna dikkat çekelim.Sevgili arkadaşlar kasanın 3 hali vardır buna anlatımda kolaylık olsun diye DEF diyelim.

D-DENK
E-EKSİK
F-FAZLA

FİİLİ KASA KAYITLI KASA

1- 100 YTL DENK 100 YTL
2- 90 YTL EKSİK 100 YTL
3- 100 YTL FAZLA 80 YTL

1-FİİLİ KASANIN DENK OLMASI :Fiili kasa ile kayıtlı kasanın denk olması durumunda yapılacak hiçbir kayıt yoktur.


2-FİİLİ KASANIN EKSİK OLMASI:Burada FİİLİ KASA<KAYITLI KASA ise 197 sayım ve tesellüm noksanlıkları hesabını işleme almalıyız.çünkü sonuçta kayıtlı kasayı fiili kasaya eşitlememiz gerekecektir. Fiili kasada eksik bulunan 10 YTL yi geçici bir hesaba almalıyız.


------------------------------------------/------------------------------------------------
197 sayım ve tesellüm nok. 10
                               100-kasa hs. 10


Eksikliğin tespit edildiğinde yapılması gereken kayıt.
----------------------------------------/-------------------------------------------------

---------------------------------------/--------------------------------------------------
120-alıcılar 3
Nedeni bulunduğunda yapılacak kayıt
135-pers.alacaklar 2
320-satıcılar 5
                                197-sayım ve tes.nok. 10
---------------------------------------/---------------------------------------------------


1-alıcılardan eksik tahsilat yapılmıştır
2-personel zimmetine para geçirmiştir
3-satıcılara fazla para ödenmiştir. gibi örnekler çoğaltılabilir

3-Bütün aramalara rağmen kasadaki açığın nedeni bulunamamışsa,
--------------------------------------/----------------------------------------------------
689 diğer olağan dışı gider ve zararlar 10
                                197 sayım ve tesellüm nok. 10
-------------------------------------/----------------------------------------------------
arkadaşlar buradaki gider tabi ki KKEG olacaktır. işletme ticari kardan mali kar'a geçerken beyanname üzeride gösterecektir.

3-FİİLİ KASANIN FAZLA OLMASI:Burada FİİLİ KASA>KAYITLI KASA ise 397 sayım ve tesellüm fazlalıkları hesabı olan bu geçici hesabı alacaklandırmalıyız.

Fazlalık tespit edildiğinde yapılacak kayıt
--------------------------------------/---------------------------------------------------
100-kasa 20
                                   397 say.ve tes.faz. 20
 Fazlalık tespit edildiğinde
--------------------------------------/--------------------------------------------------

--------------------------------------/--------------------------------------------------
397 say.ve tes.faz. 20
                                   120-alıcılar 10
                                   Nedeni bulunduğunda yapılacak kayıt
                                   320-satıcılar 10
--------------------------------------/----------------------------------------------------


1-alıcılardan fazla tahsilat yapılmıştır.
2-satıcılara eksik ödeme yapılmıştır.

Bütün aramalara rağmen nedeni bulunamamış ise ,
------------------------------------------/--------------------------------------------------
397 say.ve tes.faz. 20
                                    679 diğ.ol.dışı g/k 20
----------------------------------------------------------------------------------------------

sevgili arkadaşlarım bu işlemlerle ilgili sınavda çıkan sorular çok açık ve nettir ,zaten anlatımdan da sorunun nasıl bir formatta çıkabileceğini tahmin edebiliriz yani bu konuda sadece DEF in çalışmasını bilmemiz soru çözümü için yeterli olacaktır.  

 

Devamı


AYHAN TEMUR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ASMMO Yönetim Kurulu Üyesi

Soru ve önerileriniz için:
ayhan_temur@hotmail.com

 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.