14.09.2006)

Fırsatınız Varken Bol Bol Masaj Yaptırın
(SMMM İ.Burak OĞUZ) Bu devirde mükellef olup ticaret yapmak hiç kolay değil. Dünyanın küçük bir köy haline..(31.07.2010)

14.09.2006)

Erkek işçiye doğum izni var mı?
İş Kanunu'na göre; evlenmelerde üç güne kadar ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç gün..(30.07.2010)

14.09.2006)

KDV'de tevkifat uygulamasının yaygınlaştırılması ve işgücü hizmetleri alımında KDV tevkifatı karmaşası
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun gerekçesinde..(29.07.2010)

14.09.2006)

Bu cezalar can yakacak!
Yeni hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu tasarısında alkollü içki kullanarak direksiyon başına geçenlere dönük önemli..(29.07.2010)

14.09.2006)

Verginin yasallığı ilkesi ve belediye vergileri
Anayasamızın 73. maddesin 3. fıkrasında yer alan "Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, kaldır..(29.07.2010)

14.09.2006)

Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 Yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu yayınlandı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol..(28.07.2010)

14.09.2006)

İş-kur idari para cezalarında yapılan yeni düzenlemeler
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun..(28.07.2010)

14.09.2006)

Ücretlilere 2.100 TL iade var mı, yok mu
ÜCRETLİLERE uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi, bugünlerde Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen 6009 sayılı..(28.07.2010)

14.09.2006)

En son Bağ-Kur’a 3.5 yıldan fazla prim öderseniz Bağ-Kur emeklisi olursunuz
Sigorta başlangıç yılım 1983. Doğum tarihim..(28.07.2010)

14.09.2006)

Yıllık izinde eski çalışmalar dikkate alınır mı?
Ayrıldığı işyerinde tekrar çalışmaya başlayan işçilerin yıllık izin kıdemlerinin hesabında zaman zaman tereddütler yaşa..(08.07.2010)

14.09.2006)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 399)
Amortisman Listesine Yeni Eklenen İktisadi Kıymetlere İlişkin Uygulama Usul ve Esasları. Danıştay Nezdinde Temyiz..(08.07.2010)

14.09.2006)

Limited şirketlerde tescil işlemleri ve yasal önemi
(İbrahim ELMASTAŞI, Vergi Denetmeni)  Türk Ticaret Kanununun  503. maddesinde  Limited Şirket “ İki veya ..(07.07.2010)

14.09.2006)

Ortaktan alınan borç vergiye tabi midir?
Ortaktan alınan borcun özsermayenin üç katını aşan kısmı vergiye tabi. Kurumlar Vergisi Yasası'na göre, kurumların..(07.07.2010)

14.09.2006)

İstanbul'da vergi incelemeleri, incelemelerde nelere bakılıyor?
İstanbul'un büyük şirketleri inceleniyor. İnceleme..(07.07.2010)

14.09.2006)

Mali tatil vergi dava açma süresini uzatır, temyiz süresini uzatmaz
Mali tatilde vergi dava açma süreleri ve temyiz..(07.07.2010)

14.09.2006)

Vergi kaçakçılığında klasik yöntemler
Mal ve hizmet satışlarına fatura, fiş düzenlememek veya eksik düzenlemek, Vergi dairesine kayıt olmaksızın çalışılması..(07.07.2010)

14.09.2006)

Yıllık izinde çalışmak yasaktır
Kimlerin hangi şartlarla yıllık ücretli izin hakkı olduğunu hatırlatmak istedik. Bu arada unutmayın, ücretli yıllık izin süre..(07.07.2010)

14.09.2006)

Kiralık doktorun ücreti nasıl vergilendirilir ?
Şirketlerin bakıma muhtaç kişi ve hastalara verdikleri bakım ve tedavi işleri için görevlendirilen sağlık görevlilerine..(07.07.2010)

14.09.2006)

Eksik görünen günlerinizi araştırmanız size tam 4 Yıl kazandırabilir
Sigorta sicil kartımda ilk işe giriş tarihim 1996..(07.07.2010)

14.09.2006)

İsteğe Bağlı Sigorta, başlangıcı, sona ermesi
(SMMM Şakir GÜRLÜK) İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesinin veya talep dilekçesinin Kurum..(06.07.2010)

14.09.2006)

2010/2. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmayacak (Kuyumcular hariç)
TÜİK tarafından açıklanan Haziran / 2010..(06.07.2010)

14.09.2006)

ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listedeki Mallarda Uyg. ÖTV, Tecil ve Tahsil Tutarlarına İlişkin Sirküler
Özel Tüketim Vergisi sirküleri/13...(28.07.2010)

14.09.2006)

Bilgisayar programı ticareti yapanlar da stopaj ödemezler & Uyarılar
Alınan bilgisayar programları şirket içinde..(23.07.2010)

14.09.2006)

SGK 2010/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri 27.07.2010 tarihine kadar verilebilir mi?
Günün en çok yöneltilen sorusu. SGK mali tatil..(23.07.2010)

14.09.2006)

15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatında istifa etme şart mı?
Emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile..(23.07.2010)

14.09.2006)

  »» Devamı  (İleri) 2010