Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MAKALE / YORUM  / 16.06.2007    

ara

 Ana Sayfa 

        Staj-Stajyer Rehberi

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2007 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EROL AKGÜL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

e-posta: easmmm@gmail.com

İstanbul 16.06.2007

 

 VİZİTE KAĞIDI VERDİĞİNİZ İŞÇİLERİNİZE “İŞBAŞI KAĞIDI” ALIYOR MUSUNUZ?

 

İşveren, iş kazası,meslek hastalığı,hastalık ve analık hallerinde, sigortalının kazancını ve prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi “Vizite Kağıdı”nı düzenleyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür (506 sayılı Kanun md. 90).

 

İşveren; sigortalı için 90, karısı ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları ile sigortalı kadının geçindirmekle yükümlü olduğu kocası ve çocuklarının hastalıkları halinde 120 günlük prim şartını yerine getirmiş olan sigortalının , sağlık yardımlarından  yararlandırılmalarını sağlamak ve altı ay için geçerli olmak üzere prim ödeme gün sayılarını gösterir örneği Kurumca hazırlanacak belgeyi, talebi halinde, düzenleyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür

 

Sigortalılar için; sigortalının gerek iş kazası, meslek hastalığı, gerekse hastalık ve analık halleri için, işverence biri asıl olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenecek vizite kağıdına adı ve soyadı, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası, işe giriş tarihi, viziteye çıkmak için işyerinden ayrıldığı tarih ve saat, prim ödeme halinin sona erip ermediği, ermiş ise tarihi,

İş kazası vakalarında, ayrıca olay tarihindeki işçi sayısı, sigortalının yaptığı iş ve bu işin mahiyeti, iş kazasının oluş şekli, vuku bulduğu yer, tarih ve saati, olay günündeki işbaşı saati, tanıkların ad ve soyadları ile birlikte, iş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalının kadının analığı hallerinde, sigortalının olay tarihinden önceki üç takvim ayı içinde, aylar itibariyle elde ettiği prime esas tutulan kazançları ile bu süre içindeki prim ödeme gün sayıları, hususlarının da rakam ve yazı ile kaydedilmesi gereklidir (SSİY md. 53‑A).

 

Sigortalılar için işveren tarafından düzenlenerek sigortalıya verilen  iş kazası,meslek hastalığı,hastalık ve analık hallerinde Vizite Kağıdı neticesinde sağlık kuruluşu tarafından Aktif sigortalıların, ayaktan ve yatarak yapılan tedavilerinde, işbaşı kağıdı doldurulacaktır veya vizite kağıdına işlem tarihi ve saati yazılacaktır. Sigortalıya sağlık kuruluşu tarafından Mutlaka işbaşı kağıdı verilecektir.  İşçide işbaşı kağıdı ile işyerine gelerek işbaşı yapacaktır.  İş başı kağıdı veya geçici iş göremezlik belgesi bir belgedir.

 

İşverenler çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. İşverenler sigortalıya verdikleri vizite kağıdının bir kopyasını ve sağlık kuruluşu tarafından verilen işbaşı kağıdı’nı personel özlük dosyasında saklamaları gerekmektedir.

 

İstirahatlı işçinin istirahatlı olduğu devrede çalıştığı işyerinde veya bir başka işyerinde  çalışması veya çalıştırılması yasaktır. Sigortalının istirahatlı devrede tedavisini bırakıp çalışması durumunda uzayan tedavi süreci ve tedavi masrafları için SSK’nın işverene rucu hakkı doğmaktadır.

 

Bu nedenlerle işverenlerin gerek yanlışlıkla, gerekse çalışanlar tarafından ard niyetli olarak yapılan ve istirahat alıp çalışmaya devam edip hem işverenden maaşları almaya hem de istirahatlı olup çalışmadıkları dönem için haksız olarak SSK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alacaklardır.  Tüm bu olumsuzlukların önlenmesi ve her hangi bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi için  sağlık kuruluşu tarafından Aktif sigortalıların, ayaktan ve yatarak yapılan tedavilerinde, işbaşı kağıdı doldurulacak  İşçide işbaşı kağıdı ile işyerine gelerek işbaşı yapacaktır. Bu nedenle vizite kağıdı verdiğiniz işçilerinizden “işbaşı kağıdı” almanız gerekmektedir.

 

İstirahat raporları;

Sigortalılara tedavilerinin gerektirdiği istirahat raporu tanzim edilirken Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 62. Maddesi uyarınca: “Müdavi hekim, tedavi altına aldığı sigortalıya bir defada en çok 10 (on ) gün istirahat verebilir ve bunu bir defa tekrarlayabilir. Tek hekimden iki defa istirahat almış olan sigortalının tedavisine devam edilmesi gerektiği taktirde, sigortalı sağlık kuruluna sevk edilir. Sağlık Kurulu’nun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 (altı) ayı geçemez” hükmü uygulanır.

Yine sigortalıya yapılan tedavi ve verilen istirahat sonucunda  istirahatın bitiminde sigortalıya sağlık kurumu tarafından mutlaka işbaşı kağıdı verilecektir.

 

Hastalık halinde sigortalılara verilen istirahatlarda ilk iki gün için SSK’ca geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemekte olup, iki günü geçen istirahatlar için SSK’ca geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

 

İşverenler sigortalı çalışanlarının çalışmadıkları istirahatlı oldukları devre ile alakalı olarak İş başı kağıdı fotokopisi veya iş göremezlik belgesi fotokopisini eksik gün bildirim formu ile birlikte sigorta müdürlüğüne vermeleri gerektiğini de ayrıca hatırlatırız.

 

İşverenlerce, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halinde, sigortalılarının istirahatlı bırakıldıkları dönemde sigorta günlerinin devamı isteniyorsa, öncelikle istirahatlı dönemin ücretinin sigortalıya fiili olarak ödenmesi gerekmektedir  Aksi durumda bir uygulamanın ise işverenleri gerek idari para cezası açısından mağdur edecek, gerekse bildirilen sigortalı günler dolayısıyla, ilgili sigortalının hak etmediği bir hizmetten faydalanması halinde, SSK tarafından verilen bu hizmetin maliyetinin işverene yüklenmesi söz konusu olacaktır.

 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.