Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MAKALE / YORUM  / 08.03.2007    

ara

 Ana Sayfa 

        Staj-Stajyer Rehberi

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2007 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYUP YÜCELİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeNet Site Yöneticisi

info@muhasebenet.net

 

SERBEST MESLEKTE BAĞ-KUR PRİMLERİNİN HASILATTAN İNDİRİMİ 

 

       Kendi nam ve hesabına ticari faaliyette bulunan tacirlerin yıl içerisinde fiilen ödedikleri Bağ-kur primlerini kazançlarından indirim konusu yaptıkları gibi serbest meslek erbabları da hasılatlarından indirim konusu yapabilmektedirler 

       193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinin 1. bendinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu; aynı kanunun 68/8.  maddesinde ise, serbest meslek kazancının tespitinde, serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatlarının da hasılattan indirim konusu yapılabileceği ifade edilmektedir.

       Yine ayrıca, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 49. maddesinin 3. bendinde, sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin tamamının yılı içinde ödenmek kaydıyla gider olarak gösterilebileceği, belirtilmektedir.

        Konuya ilişkin olarak, 110 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 1479 Sayılı Bağ - Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbablarının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68/8. maddesi hükmüne dayanarak hasılatlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartıyla, ilgili kanun gereğince ödedikleri Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançlarının tespitinde gider yazmaları gerekmekteyse de, bunların da, Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde gösterdikleri hasılatlarından indirebilecekleri zikredilmektedir.

         Bu açıklamalar doğrultusunda, Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerinin yıllık gelir vergisi beyanlarında beyan edilen gelirlerden indirim konusu yapılabilmesi için, bu primlerin Bağ-Kur’a fiilen ödenmiş olması yeterli görülüyor. Daha doğrusu Bağ-kur primlerinin, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte indirim konusu yapılabilecek olması özellik arzetmektedir.
 

        5458 Sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak ödenen Bağ-Kur giriş keseneği ve prim asıllarının da dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen gelirlerden indirim konusu yapılabileceğinin unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı olduğu düşüncesiyle esen kalınız

Eyup YÜCELİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

info@muhasebenet.net

 

Kaynakçalar;

-193 Sayılı GVK

-GV Tebliğleri

-1479 Sayılı Kanun

-Muktezalar
 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.