14.09.2006)

İnşaat devam ederken yapılan satışlar
(Kazım GÜZELLER, S. Muhasebeci, Mali Müşavir) Müteahhitlerin inşaat devam ederken gerek noter satışı, gerekse.. (31.05.2009)

14.09.2006)

Kanuni ve idari süreler
(Aytaç ACARDAĞ, Kırklareli) Devletin vergi alma yöntemlerinin usulünü belirleyen VUK’nu uygulamada geçerli.. (31.05.2009)

14.09.2006)

SSK’lı ve Bağ-Kur’lunun Ana-babasına yetim aylığı bağlanması hangi koşullara bağlı?
Vefat eden bekâr oğlumuzdan dolayı aylık alabilmem..(31.05.2009)

14.09.2006)

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ
4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde yer..(31.05.2009)

14.09.2006)

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ
4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde yer..(31.05.2009)

14.09.2006)

Bağ-Kur prim borcundan kurtulma yolu
Bağ-Kura ödeyemediğim prim borçlarım var. Prim borcum olduğu için sağlık yardımı alamıyorum. Bağ-Kurdan emekli..(31.05.2009)

14.09.2006)

 

14.09.2006)

Resmî Gazete (31.05.2009)
Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikler, tebliğler, bakanlar kurulu kararları, diğer mevzuatlar... (31.05.2009)

14.09.2006)

Resmi belgelere göre kayıtdışılık ve vergilendirme
Başbakanlık genelgesi olarak yayımlanan "Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planında ifade edildiği üzere kayıtdışı..ı(30.05.09)

14.09.2006)

Doğum iznine çıkış tarihi işin durumuna göre değişir
Özel sektörde çalışan bir öğretmenim. Doğum izni mutlaka hamileliğin 32. haftasında mı alınmalı, önce ya da sonra olabilir(30.05.09)

14.09.2006)

Meslek Mensuplarının dikkatine
ASMMMO Disiplin Kurulu Başkanlığı, Meslek Mensuplarının dikkat etmeleri gereken vergi, ceza ve disiplin suçlarına... (29.05.2009)

14.09.2006)

Vergi kaçakçılarına hapis cezası...
Maliye Bakanı Şimşek; vergi kaçakçılığı suçlarının para cezasına dönüştürülmesini engelleyen düzenleme olduğunu..(29.05.2009)

14.09.2006)

Köylerde Kaçak Yapılaşma ve Mevzuat
(İbrahim BALCIOĞLU, S.Muhasebeci Mali Müşavir) Geçen gün internette “Kuzgunlular Okulumuz Kapanmasın..(29.05.2009)

14.09.2006)

Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı yasalaştı
Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı yasalaştı. Tasarıda radikal değişiklikler göze çarpıyor. Yasaya göre, doğumla kazanılan..(29.05.09)

14.09.2006)

Vergi ve sosyal güvenlik prim borçları şirket ortağından tahsil edilebilir mi?
Limited şirketin ödenmeyen vergi ve prim borçları..(29.05.2009)

14.09.2006)

İşçinin fesihten önce başka bir işyeri ile iş görüşmesi yapması
işçinin fesihten önce başka bir işyeri ile iş görüşmesi..(29.05.2009)

14.09.2006)

Kamu borçlarında üçüncü şahısların sorumluluğu
İcra ve İflas Yasası'nın "alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkındaki" 89'uncu maddesine paralel..(29.05.2009)

14.09.2006)

İşveren yetişmiş elemanla birikmiş parayı kaptıracak
Kıdem tazminatı fonunun kurulmasıyla işverenler..(29.05.2009)

14.09.2006)

Hastalara yüzde 1 katkı payı geliyor
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatan hastalardan yüzde 1'e kadar katkı payı alınmasındaki amacın otokontrol sistem..(29.05.2009)

14.09.2006)

Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2009/75
Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkezi. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kolay erişilebilir ve..(29.05.2009)

14.09.2006)

Kıdem tazminatına sahip çık
Kıdem tazminatı, bugünkü uygulaması gereğince sahip olduğu bir çok fonksiyonunu ve özelliğini kıdem tazminatı fonu..(28.05.2009)

14.09.2006)

İflas hangi durumlarda ertelenir?
Türk Ticaret Kanunu'nun 324. ve İcra İflas Kanunu?nun 179 uncu maddesinde yer alan iflasın ertelenmesi konusuna..(28.05.2009)

14.09.2006)

Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2009/74
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin f fıkrasının değişik 2 nci bendi..(28.05.2009)

14.09.2006)

   »» Devamı  (İleri)