Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL MAKALELER :   31 Mayıs 2009

  Ana sayfa

  2009 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


 

AYTAÇ ACARDAĞ

Kırklareli
aytacacardag@hotmail.com
31.05.2009

 

KANUNİ VE İDARİ SÜRELER
 

Devletin vergi alma yöntemlerinin usulünü belirleyen Vergi Usul Kanun’ u uygulamada geçerli olacak süreleri de tespit etmiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanun’ u 14. Maddesi Kanuni ve İdari süreleri düzenlemiş ve söz konusu madde bize “Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir” demektedir. Kanunda açıkça bir süre belli değilse ise burada idarenin iradesi gündeme gelip vergi idaresi 15 günden aşağı olmamak üzere idare kendisi bir süre tayin eder.

Mücbir Sebepler halinde süreler:

Günlük yaşamda her an her şeyin başımıza gelebilmesi muhtemeldir. Dolayısıyla Vergi Usul Kanunumuz kişilerin iradesi dışında meydana gelen tüm bu olağan üstü olayları mücbir sebep (Hapis, yangın, sel basması, hırsızlık, yer sarsıntısı vs…) olarak nitelendirmiş ve detaylı bir şekilde açıklamıştır.

Mücbir sebeplerden birinin meydana gelmesi durumunda bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez ve dolayısıyla vergiyi doğuran olayı meydana getiren aşamalardan biri olan tarh işlemi için geçerli olan tarh zaman aşımı işlemeyen süre kadar uzar. Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanun’ unun kendisine verdiği yetki ile mücbir sebep durumunu tespit edebilir. Ayrıca ödevlerini yerine getirmeyecek olan mükellefleri tespit etmeye yine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yükümlünün ölümü halinde süreler:

Ölüm her an hayatımızda başımıza gelebilecek bir şeydir. Zira insan hayatında doğmak gibi ölümde çok normal bir doğal olayıdır. Vergi Usul Kanun’ u 16. Maddesinde ölüm halinde süreler tespit edilmiş ve aynen şöyle denilmiştir;

“Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir. ”

Söz konusu madde hükmünü biraz irdelediğimizde anladığımız ilk nokta ölüm halinde en az üç aylık bir sürenin tarafımıza talep edilmeden tanınmasıdır. Fakat ay özel vergi kanunlarında bir hüküm söz konusu ise oradaki hüküm geçerli olacaktır. Örneğin; Katma Değer Vergisi Kanunun’ da ölüm halinde 4 aylık bir süre tayin edilmiş ise bu dört aylık süre geçerli olacaktır. Lakin böyle bir hüküm söz konusu değilse o zaman döneceğimiz yer Vergi Usul Kanun’ u 16. Maddesi olacak ve 3 aylık geçerli süremiz olacaktır.

Kanunlarımıza baktığımızda ise bir tek Gelir Vergisinde sürelerle ilgili özel düzenlemelere yer verilmiş ve 92. maddesinde “Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.” denmektedir. Diğer kanunlarımızda ise beyan süreleri haricinde böyle bir hükme rastlamamaktayız.

Son olarak sürelerin hesaplanması:

Veri Usul Kanun’ u gereğince süreler ay, gün, hafta gibi çeşitli şekillerde verilebilir. Vergi Kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekillerde hesaplanır;

1- Süre gün olarak verilmiş ise başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün mesai saati bitiminde sona erer, Örneğin; Yükümlüye 01.02.2009 tarihinden itibaren bir haftalık bir süre verilmiş ise bu sürenin son günü 08.02.2009 günü olacaktır.
2- Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter. 01.06.2009 tarihinde yükümlüye bir aylık bir süre verildiyse bu sürenin bitimi 01.07.2009 tarihi olacaktır.
3- Yükümlüye bitiş tarihi belirli bir süre verildiyse eğer bu sürenin tatil saatinde biter.
4- Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.
 

AYTAÇ ACARDAĞ

Kırklareli
aytacacardag@hotmail.com
31.05.2009

 

-Yazarın diğer makaleleri;

-VUK Açısından defterler ve tasdik zamanları

-Geç verilen beyannamelere kesilen cezalar

-İndirilemeyen KDV'nin gider yazılması

-İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle derhal feshi

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.