Muhasebe   Maliye Vergi Takvimi Sigorta İletişim
 MuhasebeNet.Net'i Açılış Sayfası Yapınız

 Ana Sayfa 

Muhasebe Forum 

   Kanunlar GİB.Veri Bank

Danışma Hattı 

     Dönem Sonu İşlemleri 
    2011 Yılı Uygulamaları
    2011 Pratik Bilgiler

  Diğer Bazı Dosyalar 1 

Dönem Sonu İşlemleri
A'dan Z'ye Pratik Bilgiler
Yatırım ve Teşvikler 
SMMM Asgari Ücret tarifesi
Beyanname Rehberi
Mesleki Kurallar  
İş Dosyası
Çalışma Dosyası 
İşçilik Maliyetleri
GMSİ ve MSİ Rehberi
▪  Asgari Ücretler  

  Diğer Bazı Dosyalar 2 

Danıştay Kararları
Tebliğler Dosyası
Genelgeler Dosyası
50 ve Üstü İşçi İst.
Amortisman Oranları
SSK-Vergi Kesinti Tb.
MB.Diğer Genelgeler
SSK. Genelgeleri
K.D.V Oranları-Güncel
Türkçe-İngilizce Karş.
Bilanço, Gelir Tab.
Muhtasar Byn (Excel)
İşçi Özlük Dos.(Excel)
Kısmi Süreli İş Sözlşm.
Belirli-Belirsiz Süreli İş   Sözleşme Örnekleri
Diğer Dökümanlar

 

 

 

 

 


 Kanunlar -  Mevzuatlar Rehberi

 
-Yayınlanan en son MALİ mevzuatlar
-Yayınlanan en son Sosyal Güvenlik mevzuatları 
-2011 YILI MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER  
-Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Duyurular
-Resmî Gazetede bugün  
 
-Sosyal Güvenlikte en son düzenlemeler 
 
-Vergi Haber  
 
-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu(Güncellendi)(20.05.2009 

 

-5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu(Güncellendi) (20.05.2009  

 

-Mali mevzuatlar (Kanunlar, BKK, Yönetmelikler, Tebliğler, İç genelgeler, Özelgeler, Sirküler) (GİB Veri Bankası) (Son güncelleme: Ocak 2009)

-İş Kanunu (Son güncelleme 16.10.2008)

-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

-Kurumlar Vergisi kanunu

-Gelir  Vergisi kanunu

-Katma Değer Vergisi

-Sosyal Güvenlik mevzuatı (Kanunlar, Tüzükler, Genelgeler, Yönetmelikler, Tebliğler) (SGK Veri Bankası) (Son güncelleme 31.12.2008)

-Emlak Vergisi kanunu

-Vergi Usul Kanunu

-Motorlu Taşıtlar vergisi kanunu 

-Amme A.T.U.H.K

-Vergi İadesi

-3568 sayılı S.Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve YMM Kanunu

-Veraset İnt. Vergisi

-Harçlar  Kanunu

-Dernekler Kanunu

-Akaryakıt Tük. vergisi

-İcra İflas Kanunu

 

-Tapu Kanunu

-Vakıflar kanunu

-İmar Kanunu

-Serbest Böl. Kanunu

-Belediyeler Kanunu

-İl özel İdareleri

-Türk P.Kıy.Kor.K.

 -Yurt dışına çıkış harcı hakkında kanun ile çeş kanunlarda değ yap hak kanun  
 -Şans oyunları hasılatından alınan vergi fon ve pay düz hak kanun 
 -Mali tatil ihdas edilmesi hakkında kanun (Kanun no:5604)
 -B.şehir bld. kanunu, belediyeler kanunu, İl özl id. kanunu, Mah. id. brl. kanununda değ. yap. hk. kanun (Kanun no: 5594)
 -Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli. kanunlarda değ. yap. hak. kanun (Kanun No: 5582
 -Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
 -Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
 -Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

-Bankacılık Kanunu

-5401 Sayılı Kanunun  Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

-5399 S. Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun

 

-5395 Sayılı Çocuk koruma Kanunu

-5394 S. Türkiye İstatistik Kanunu

-5390 Sayılı  Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun.

-Ceza Muh.Usl. Kanunu

-5389 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 -5388 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
 -5393 Sayılı Belediye Kanunu;
 -5386 Sayılı, Sosyal sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 -5378 Sayılı Özürlüler ve bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 -5376 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 -5383 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program   Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 -5384 Sayılı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun
 -5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
 -5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu
 -5355 Nolu Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
 -Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 -İcra ve İflas Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 -5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 -Kabahatler Kanunu/ 5326 Sayılı Kanun
 -5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
 -5385 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 -5387 sayılı Bankacılık Kanunu (TBMM Kabul T.02.07.2005)
 -Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasası kanunu ve elektrik piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun
 -5373 Sayılı, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  -5371 Sayılı, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 -Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun
 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kanun No Kanun Adı
193 GELİR VERGİSİ KANUNU
5422 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)
3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
213 VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)
7338 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
1319 EMLAK VERGİSİ KANUNU
197 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
3074 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
492 HARÇLAR KANUNU
488 DAMGA VERGİSİ KANUNU
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6802 GİDER VERGİLERİ KANUNU
2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
2577 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
4306 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KÂĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN
2978 VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN
2575 DANIŞTAY KANUNU
3568 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU
3100 KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN
2576 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
4358 VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE NOTERLİK KANUNU, İCRA VE İFLAS KANUNU, TAPU KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, BANKALAR KANUNU, POSTA KANUNU İLE PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
3787 BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATININ HIZLANDIRILMASI VE MATRAH ARTIRIMI HAKKINDA KANUN
2380 BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
3986 EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI HAKKINDA KANUN
2982 KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN
3418 EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN
1318 TAŞIT ALIM VERGİSİ
210 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
4760 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
4811 VERGİ BARIŞI KANUNU
4705 YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDAN HARÇ ALINMASI VE 4481 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4837 EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN
3473 MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
   VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLAR
   İLGİLİ DİĞER KANUNLAR
   2006/10788 SAYILI BKK
   DİĞER KANUN TEBLİĞLERİ
   TAHSİSAT İÇ GENELGESİ SERİ NO:10
   VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
   DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

KAYNAK: GİB VERGİ BANKASI

 

Copyrıght © 2005-2011  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.