Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  2006 YILINDA UYGULANACAK OLAN MUHASEBE, SSK,  MALİ MEVZUAT VE  DEĞİŞİKLİKLER.

 Ana Sayfa 

Muhasebe Forum 

  E-Beyanname Uygulama

      Makaleler ve Yazarlar

    2007 Yılı Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

     2007 Yılı Uygulamaları


 

Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

Kanun -Mevzuat Rehberi 

 

 • Diğer Bazı Dosyalar

 

 

 

 

 

 

 


2006 YILI PRATİK BİLGİLER REHBERİ

A' DAN Z' YE PRATİK BİLGİLER

 
   

 -Geçici Vergi Beyanname Düzenleme Rehberi

 

 
   -Menkul Sermaye İradi Elde Edenlerin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2006)

 

 
   -Asgari Ücret Miktarları

 

 
   -Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 

 
   -Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

    

 
   -Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

 

 
   -Beyanname İmzalatma Limitleri

 

 
   -Beyanname Verilmeyen Hadler

 

 
   -Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

 

 
   -Bildirim ve Süreler

 

 
   -Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

 

 
   -Bilgi Vermekten Çekinenlere Kesilecek Olan Cezalar

 

 
   -Çevre Temizlik Vergisi

 

 
   -Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler için Yapılacak Stopaj

 

 
   -Damga Vergisi Oranları

 

 
   -Danıştay’da Temyiz Davası Açmak İçin Yetki Sınırları

 

 
   -Değer Artış Kazançlarının Beyan Durumu

 

 
   -Değerli Kağıtlar ve Bedelleri

 

 
 

 -Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faiz Gelirlerine 2000-2005 Uygulanan İndirim Oranları ve Beyan Limitleri

 

 
   -Ek Mali Tablo ve Hadleri

 

 
   -Enflasyon Oranları (Toptan Eşya Fiyatları, Üretici Fiyatları ve Tüketici Fiyatları Endeksleri)

 

 
   -Fatura Düzenleme Mecburiyeti

 

 
   -Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

 

 
   -Finansman Gider Kısıtlama Oranı

 

 
   -Gelir Vergisi Tevkifat Tablosu

 

 
   -Gelir Vergisi Tarifesi

 

 
   -G.M.S.İ. Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları(Konut Kira İstisnası)

 

 
   -Gecikme Zammı Oranları

 

 
   -Katma Değer Vergisi Oranları

 

 
   -Özel Usulsüzlük Cezaları

 

 
   -Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı : 2005 Yılı: 480.- YTL  2006 Yılı: 520.- YTL.

 

 
   -S.M. ve S.M.M.M.’ lere Beyanname İmzalatma Zorunluluğu

 

 
   -Usulsüzlük Cezaları

 

 
   -Vergi Ziyaı Cezası

 

 
   -Veraset ve İntikal Vergisi Nispetleri

 

 
   -Kurumlar Vergisi Kanununun 24. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri

 

 
   -Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri

 

 
   -Gelir Vergisi Hesaplama Programı

 

 
   -Gecikme Zammı/Faizi Hesaplama Programı

 

 
   -2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama Programı

 

 -Amme Alacağının Sona Ermesi

 

 -Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Kayıt Etme Oranı
 

 -Kira Geliri Elde Edenler İçin Yillik Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi(2006)


 
(Kaynak: gib ve ivdb veri bankası)

 

 

 

Copyrıght © 2005-2007  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.