Muhasebe   Maliye Vergi Sigorta İletişim
  Beyanname Rehberi  -  2011

 Ana Sayfa 

Beyanname Verme Süreleri 

    Dönem Sonu İşlemleri

Geçici Vergi rehberi 

   İnternet Vergi Dairesi

   2011 Yılı Uygulamaları

Kurumlar Vergisi Beyanı


 

 


Beyanname Rehberi  -  2011

 

-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ 2011

 

-Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi (Rehberde, gelir vergisinin konusu ve unsurları, gayrimenkul alım-satım işlerinde ‘ticari kazanç - değer artış kazancı’ ayrımı, gayrimenkul olarak tanımlanan mal ve hakların neler olduğu ve bu mal ve hakların elden çıkarılması sırasında elde edilen kazancın niteliği, safi değer artışının tespiti ve kazancın hangi hallerde beyan edileceğine dair açıklamalara ve gayrimenkul alım-satımında tapu harcı ve emlak vergisi yükümlülüğü konularına yer verilmiştir). (17.03.2011)

 

-Tam mükellef gerçek kişilerce 2010 takvim yılında elde edilen gelirlerin beyanı (10.03.2011)

 

-Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi (2011) (2010 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflerimize yönelik olarak hazırlanan rehber) (01.03.2011)

 

-Kira Geliri (GMSİ) Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi (2011) (01.03.2011)

 

-Gelir vergisinde beyan dönemi başladı (01.03.2011)

-Ücret Kazançları Vergi Rehberi (04.03.2011)

 

-Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (04.03.2011)

 

-Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi (2011) (01.03.2011)

 

-Menkul Sermaye İradı (MSİ) Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2011) (01.03.2011)

 

 

-KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ  (2011) (28.02.2011)

 

 

-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Diğer Gelir Unsurlarıyla Birlikte Ücret Gelirlerinin de Beyan Edilmesi Halinde, Gelir Vergisinin hesaplanması (2011) (25.02.2011)

 

 

-Dar Mükellefler İçin (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) Kira Geliri Rehberi (2011) (18.02.2011)

   

-2011 Yılı Beyanname takvimi

 

-Ticari Kazanç

 

-Kurum Kazancı

 

-Serbest Meslek Kazancı  

 

-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ 

-Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi

(02.03.2010)

 

-G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (02.03.2010)

-Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi (02.03.2010)

-Kira geliri (GMSİ) elde edenler için beyanname düzenleme rehberi (GİB) (01.03.2010)

-Dar Mükellefler ( Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancılar İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi  (01.03.2010)

 

 

-Hangi hallerde beyanname verilecek ? (01.03.2010)

 

-Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi (26.02.2010)

 

-Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi (26.02.2010)

 

-2010 Ücret Kazançları Vergi Rehberi (26.02.2010)

 

-Basit usule tabi mükelleflerin bildirim yükümlülüğü ve belge düzeni (19.02.2010)

 

--2010 Basit usule tabi mükellefler için vergi rehberi (27.01.2010)

 

-2009 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

-2008 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Beyanı (Özellikli Konular) (22.04.2009)

-Kurumlar, Kurum Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Muhtasar

Beyanname, Katma Değer Vergisi Beyannamesi düzenlemeleriyle ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır... (01.04.2009)

-Şirketlerde dönem sonu işlemleri ve mali revizyon

- Yıllık gelir vergisi beyannameleri en geç 27 mart 2009 cuma günü mesai sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. (Ayrıntılar)... (2009)

-Gelir vergisi beyanname düzenleme kılavuzu - 2009

-Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) Hesaplama -2009

-Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Gerçek Usul) 2009

-Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Rehberi (2009)

-Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi - 2009

Hangi gelirler beyan edilmeyecek ? (07.03.2009)
Birden fazla yerden ücret alanın vergisi (07.03.2009)
Borsa kazançları nasıl vergilendirilecek ?  (07.03.2009)

Gayrimenkul sermaye iradı 1  (07.03.2009)

Bono ve tahvil gelirleri nasıl vergilendirilecek ?  (06.03.2009)
Beyannamelerde değişiklikler yapılmıştır. Beyanname düzenleme programını güncelleyiniz  (06.03.2009)

-Kira gelirleri beyanında ince noktalar - 2009 (2008 yılı içinde konut ve/veya işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için 25 Mart 2009' a kadar..(2009)

-Ücret Kazançları Vergi Rehberi - 2009

-Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi - 2009

-Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi - 2009

-Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri

2008 Kira Geliri Beyanname Yardım (GİB)

-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ (2008)  (01.04.2008)

-2008 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Gerçek Usul)  (01.03.2008)

-2007 yılı kira gelirleri ve YGV beyannamesi  (01.03.2008)

-2007 yılı kira gelirleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesi Kimler beyanname verecek? İşte ayrıntılar..(01.3.2008)

-2008 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

 

2007 Kira Geliri Beyanname Yardım (GİB)

2006 Kira Geliri Beyanname Yardım (GİB)

2005 Kira Geliri Beyanname Yardım (GİB)

 

-2008 Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi

 

-2008 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

 

-2008 G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

 

-2008 Yılı Vergi Takvimi

 

-2008 E-BEYANNAME UYGULAMALARI

 

-Kurum Kazancının Tespiti Vergilendirilmesi ve Kâr Dağıtımı (İndir) Yüksel YAVUZ'un (Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı) Seminer Sunumu

 

-Kurumlar vergisi uygulamasında zarar mahsubu ve diğer indirimler (İndir) Birsel UÇAR'ın (Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürü) Seminer Sunumu

 

-Kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi Kurumlar vergisi beyanı düzenlenmesine ilişkin, 5520 Sayılı KVK 6 seri nolu sirküleri yayınlandı. İşte ayrıntılar..(05.04.2007)

 

-2006 yılı Kurumlar Vergisi Hesaplama Tablosu (İndir) (03.04.2007)

 

-2006 yılı kurumlar vergisi beyanı doldurulması konusunda özel açıklamalar

 

-2006 Yılı Kurumlar Vergisi beyanında ince noktalar (02.04.2007)

 

-Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliği çerçevesinde uyarılarımız (04.04.2007)

 

-2006 yılı Kurumlar Vergisi beyanı verilirken enflasyon düzeltmesi ile ilgili hatırlatmalar (04.04.2007)

***

-Dönem Sonu İşlemleri (2006)

 

-Kurumlar Vergisi Beyanı (2006)

 

-2006 Yılı Uygulamaları

 

-2006 Yılı Pratik Bilgiler

 

 

Copyrıght © 2005-2011  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.