Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  2008 YILI PRATİK BİLGİLER REHBERİ :  2008-2009
    

  Ana Sayfa 

  Güncel KDV oranları

  2009 Yılı Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2009 Yılı Vergi Takvimi

 

 

 


2008-2009 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi

-2010 Yılı Pratik Bilgiler için tıklayınız

 

 -VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR (19.12.2008)

-2009 yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

-2009 yılı Fatura kullanma mecburiyeti

-2009 yılı Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

-2009 yılı  En az ceza haddi

-2009 yılı  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

-2009 yılı  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

-2009 yılı  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza

 -MUHASEBE VERGİ MALİ MEVZUAT PRATİK BİLGİLER 2008
 -Asgari Geçim İndirimi Uygulaması (Altan YILMAZ, Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Gelir Uzmanı)
 -SSK'da uygulanacak yeni İdari Para Cezaları (2008 yılında SSK işlemlerinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin genelge yayınlandı. İşte cezalar)
 -Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi (2008/6) (Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları ve Damga Vergisine ilişkin genelge yayınlandı)
 -E-Beyan verilmesi ile ilgili açıklamalar
 -İşinizi kolaylaştıracak yepyeni programlar (Tamamen ücretsizdir)
 -Mahsuben iadede yapılan değişiklikler
 -2008 yılında uygulanacak güncel katma değer vergisi oranları
 -2008 yılı KDV Oranı Arama
 -Teşvik kapsamındaki illerde asgari geçim indirimi
 -Vergi ve muhasebe denetiminde ince noktalar
 -2008 vergileri kime ne getiriyor
 -2008 Yılı Gelir vergisi tarifesi
 -Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti
-Asgari ücret ve asgari geçim indirimi kime ne getiriyor ne götürüyor (Şükrü Kızılot)
-Asgari ücret ve asgari geçim indirimi (Yılmaz FINDIK, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Edirne)
-Asgari ücretler
-Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
-Transfer Fiyatlandırması ve uygulamaları
-2008 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
-VUK'da YER ALAN VE 01/01/2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
-Fatura kullanma mecburiyeti
-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
-En az ceza haddi
-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
-2008 Yılı SM, SMMM, YMM Muhasebe Asgari Ücret tarifesi
-Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
-Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
-Sakatlık İndirimi Tutarları
-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
-Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
-Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
-Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
-Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler
-Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
-2007 Takvim Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı
-İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
-1/1/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması
-Emlak vergisi kanunu uyarınca 2008 de uygulanacak değerler ve hadler
-Damga vergisi kanunu uyarınca 2008 de uygulanacak değerler ve hadler
-Veraset ve intikal  vergisi kanunu uyarınca 2008 de uygulanacak değerler ve hadler
-Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri ve oranları
-2008 YILINDA UYGULANACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
-İşkur'a Bilgi Verme Yükümlülüğü
-Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu
-Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları İdarenin Yükümlülükleri
-Tüm yönleriyle vergi incelemesi broşürü
-Tüm şirketlerin yapacakları
-2008 yılına ilişkin pratik bilgilerle ilgili gelişmeler 7/24 saat takip edilerek bu sayfamıza yazılmaktadır.
 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.