Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  www.muhasebeNet.Net  - 7 gün 24 saat mali mevzuat güncel bilgiler

 Ana Sayfa 

Muhasebe Forum 

Makaleler 

Danışma Hattı 

    2008 Yılı Pratik Bilgiler 

Beş Dakika Ara 

   2008 Yılı Uygulamaları


 
 • E-Mail Üye Girişi

 Mail Listesini görmek için mail ve şifrenizi giriniz.(Yöneticiye açıktır)

 E-mail:

 Şifre:   

          

 

 

 

 

 


 SSK  E- Bildirge Rehberi 2008 E-bildirge için tıklayınız

e-bildirge İle İlgili Genel Bilgiler

e-bildirge Nedir?

İşverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için oluşturulan elektronik bir portaldır. Yeni uygulama çerçevesinde işçi ve işverenlerin Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine giderek yaptıkları işlemlerin büyük çoğunluğu, internet ortamında da yapılabilecektir. e-bildirge uygulamasına geçilmesiyle birlikte, daha önce aylık olarak bildirilen "tahakkuk bilgileri" ile 4 aylık olarak bildirilen "bordro bilgileri", birleştirilerek aylık olarak alınacaktır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nedir?

Sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile diğer bilgilerine ilişkin bugüne kadar ayrı ayrı alınan"Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi", "Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu" ile "Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu"nun tek belge olarak birleştirilmiş hali "AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİ" olarak tanımlanmaktadır.

e-bildirge Ne Zaman Uygulamaya Geçecek

e-bildirge, 01.05.2004 tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde özel-resmi sektör işveren ayırımı yapılmaksızın uygulamaya girecektir. Bu nedenle, 2004/Mayıs ayı için düzenlenmesi gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin internet ortamında 2004/Haziran ayı içinde verilmesi gerekmektedir.

e-bildirgenin yasal dayanağı nedir?

4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21 inci maddesinde yer alan, "Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemleri internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılır ve arşivlenir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilir." hükmü ile, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinde yer alan, "Kurumun, internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim, araç ve ortamı ile benzeri araçlar üzerinden bilgi alışverişinin yapılmasına ilişkin koşulları belirleyeceği, Kurum ve işveren arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler yapabileceği" hükmü, e-bildirgenin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

İşverenlere Yönelik Bilgiler

Hangi İşverenler e-bildirge vermek zorundadır?

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79. maddesine, 5073 sayılı Kanunun 10. maddesiyle eklenen fıkra ile, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma vermesi gereken işverenleri zorunlu tutma konusunda Kurum Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden Kurum Yönetim Kurulunca da, İşyerlerinde (8) ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel ve resmi işyeri işverenleri, 01.05.2004 tarihinden itibaren Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini e-bildirge yoluyla göndermek zorundadırlar.

(8) Kişinin Altında Sigortalı Çalıştıran İşverenler İsterlerse e-Bildirge Verebilecek Mi?

(8) kişinin altında sigortalı çalıştıran işverenler Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları halinde, kullanıcı kodu ve şifresi alarak e-bildirge uygulamasından yararlanabileceklerdir.

(8) ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran, Dolayısıyla e-Bildirge Verme Mecburiyeti Olan İşveren, Daha Sonraki Aylarda Sigortalı Sayısı (8) Kişinin Altına Düştüğünde e-Bildirge Vermeye Devam Etmek Zorunda Olacak Mı?

İşveren, sigortalı sayısı (8) kişinin altına düştüğünde isterse e-bildirge vermeye devam edebilecek. Tercih etmediği taktirde ise, Aylık Prim ve Hizmet Belgesini yasal süresi içinde kağıt ortamında verecektir.

(8) Kişinin Altında Sigortalı Çalıştırması Nedeniyle Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Kağıt Ortamında Vermekte Olan Bir İşveren, Daha Sonra Sigortalı Sayısı (8) ve Üzerine Çıkarsa ne yapması gerekiyor?

Sigortalı sayısı (8) ve üzerine çıktığı aydan itibaren e-bildirge verme zorunluluğu olacağından, öncelikle işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvurarak kullanıcı kodu ve şifresi alması gerekmektedir.

Resmi Sektörde E-Bildirge Uygulamasi Hangi Dönemden Başlanarak Uygulamaya Geçilecek?

Resmi sektöre ait işyerleri e-bildirge uygulamasına ilk olarak, 15.05.2004 - 14.06.2004 dönemi için düzenlenmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile başlayacaktır. Bu döneme ait belgenin en son 14.07.2004 tarihine kadar internet ortamında Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlıklarda Hangi Mahkeme Yetkilidir?

e-Bildirge uygulamasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, sözleşmenin imzalandığı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu ildeki İş Mahkemeleri yetkilidir.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerini İnternet Ortamında Verme İmkanı Olacak Mı?

e-Bildirge uygulamasında şimdilik sadece Aylık Prim ve Hizmet Belgesi alımı yapılacak olup, daha sonraki aşamalarda uygulamanın yaygınlaşması ile birlikte sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin de internet üzerinden alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

BAŞVURU FORMLARI NASIL TEMİN EDİLECEK?

e-Bildirge uygulaması ile ilgili olarak aşağıda isimleri belirtilen bankalar tarafından içerisinde başvuru formu, e-bildirge sözleşmesi, şifre zarfı teslim tutanağı, kullanım kılavuzu, eğitim ve internet servis sağlayıcısı CD?si bulunan ?e-Bildirge Kullanım Paketi hazırlanmıştır.

Bankalar tarafından hazırlanan bu ?e-Bildirge Kullanım Paketleri? ücretsiz olarak işverenlere dağıtılmakta olup, 15.04.2004 tarihinden sonra aşağıda isimleri belirtilen bankalara müracaat edilmesi halinde buradan temin edecekleri kullanım paketleri içinde yer alan başvuru formlarını doldurarak Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine başvuruda bulanabileceklerdir.

Ayrıca, Mayıs-2004 ayı başından itibaren de işverenler Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden başvuru formlarını alabileceklerdir.

e-Bildirge Başvuru Formu Nereye Verilecek?

Başvuru formları doldurulup işveren, işveren vekili veya yetkili kıldıkları kişilerce birlikte imzalandıktan sonra, işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne verilecektir.

Birden Fazla İşvereni Olan Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavire Her Bir İşveren İçin Tek Bir Şifre Mi Verilecek?

Birden fazla işyerinin işlemlerini yürüten Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, her bir işyeri için işverenle birlikte dolduracakları başvuru formları ile başvuruda bulunacak ve her bir işyeri için kendilerine ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilecektir.

Bir İşverenin Aynı veya Değişik SSK Müdürlüklerinde İşlem Gören Birden Fazla İşyeri Varsa, Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Nasıl Verilecek?

Bir işverenin aynı veya değişik SSK Müdürlüğünde birden fazla işyeri dosyası varsa her biri için ayrı ayrı İlgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvuruda bulunacak ve her işyeri için kendilerine kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilecektir.

Taşeronlar İçin Ayrı Bir Şifre Mi Verilecek Yoksa Asıl İşverenin Kullanıcı Kodu ve Şifresi Mi Kullanılacak?

Her bir taşeron (aracı) ayrı ayrı başvuruda bulunacak ve bu taşeronlara kendilerine ait ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilecektir.

İşveren, Şifresini Değiştirdiği Takdirde, Eski Şifresinden Yaptığı İşlemleri, Yeni Şifresinden De Görebilecek Mi?

İşveren, Kurumca kendisine verilen şifresini her zaman değiştirebilecek olup, bu durumda daha önce eski şifresi ile yapabildiği işlemleri yeni şifresi ile de yapabilecektir.

e-Bildirge Uygulamasında, Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Defter ve Belgesini Düzenleyeceği Yeni İşveren İçin veya Defter ve Belgesini Artık Düzenlemeyeceği İşveren İçin Sigorta İl / Sigorta Müdürlüklerine Yeniden Başvuracak Mı?Yoksa Bu İşlem Elektronik Ortamda Gerçekleşecek Mi?

Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifreleri; her yeni işyeri dosyası için veya daha önce alınmış bulunanların iptali için Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Verilen ?Kullanıcı Kodu ve Şifresi? Her Yıl Değiştirilecek Mi?

Kurum tarafından verilen kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi, istenildiği zaman değiştirilebilecektir. Her yıl değiştirilmesi gibi bir zorunluluk yoktur.

Kullanıcı Kodu ve Şifresi Hangi Hallerde İptal Edilecek?

İşyerinin devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya işverenin ölümü ya da işverenin yetkili kıldığı kişinin değişmesi, yetkisinin kaldırılması ya da ölümü gibi durumlarda Kuruma yazılı bildirimde bulunulması halinde kullanıcı kodu ve şifresi iptal edilecektir.

Kullanıcı Kodu ve Şifresinin Kaybolması, Çalınması veya Unutulması Gibi Hallerde Ne Yapılacak?

İşveren, bu gibi hallerde, durumu derhal Kurumun ilgili Ünitesine yazılı olarak bildirmelidir.

Kullanıcı Kodu ve Şifresi Üçüncü Kişilerce Öğrenilirse Ne Olacak?

Kullanıcı kodu ve şifresinin kullanımından doğan hukuki, mali ve cezai sorumluluk tamamen işverene ait olacaktır.Bu konuda gereken önlemin işverence alınması gerekmektedir.

e-BİLDİRGE SÖZLEŞMESİNİ KİM İMZALAYACAK?

İşveren, işveren vekili veya bunlarla birlikte işverenin yetkili kıldığı kişi imzalayacaktır.

e-BİLDİRGE VERME ZORUNLULUĞU OLAN İŞVERENLER, BU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİ DURUMUNDA HERHANGİ BİR YAPTIRIMLA KARŞILAŞACAKLAR MI?

e-Bildirge vermek zorunda olan işverenler, bu yükümlülüklerini yasal süre içinde yerine getirmemeleri halinde haklarında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İŞVEREN ADINA VEKALETNAME İLE ALACAKLARI ŞİFRE DOLAYISIYLA İŞVEREN VEKİLİ KONUMUNDA DEĞERLENDİRİLECEKLER Mİ?

İşveren vekili veya yetkili kişi; tüzel kişilerde şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişiyi, gerçek kişilerde ise, işveren nam ve hesabına işlem tesis eden kişiyi ifade eder. Bu nedenle vekaletname ile alınan şifre dolayısıyla işveren vekili konumunda olunmayacaktır.YABANCI UYRUKLU İŞVERENLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

T.C. Kimlik Numarası olmayan Yabancı Uyruklu İşverenler; e-bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı başvuru formunda bulunan T.C. Kimlik numarası bölümünü boş bırakarak dolduracaklardır.

Yukarıda adı geçen başvuru formunun ünite kullanıcısı tarafından sisteme girişi yapılırken, bu kişiye daha önce numara verilip verilmediğinin sorgulaması yapılacak, o kişi adına bir numara kayıtlı ise aynı numara, eğer kayıtlı olan bir numara yoksa tablosu daha önceden belirlenmiş olan iki haneli ülke kodu ile birlikte 9 hanelik sistem tarafından üretilecek numara verilecektir.Bu üretilen numarayı işveren kullanıcı kodu olarak bildirilecek ve başvuru formundaki T.C. Kimlik numarası hanesine bu bilgi yazılacaktır.

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ? NEDİR VE BU BELGE İLE İLGİLİ İŞLEMLER NASIL YAPILACAK?

Sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile diğer bilgilerine ilişkin bugüne kadar ayrı ayrı alınan ?Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi?, ?Aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu? ile ?Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu?nun tek belge olarak ?AYLIK PRİM ve HİZMET BELGESİ? adı altında birleştirilmiştir.

e-Bildirge ile Hangi Aya Ait ?Aylık Prim ve Hizmet Belgesi? Gönderilebilecek?

e-Bildirge ile şimdilik sadece cari aya ait (yasal süresi geçirilmemiş) asıl Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilebilecektir. Dolayısıyla yasal süresi geçirilmiş olan asıl belgelerin internet ortamında verilmesi mümkün olmayacaktır.

e-Bildirge Yoluyla Gönderilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Düzeltme/Silme Yapılabilecek Mi?

e-Bildirge yoluyla hazırlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde onaylama işlemi yapılacağı ana kadar üzerinde düzeltme/silme işlemi yapılabilecek, ancak onaylanıp gönderilen ve tahakkuk fiş numarası alan e-bildirgelerde düzeltme/silme işlemi yapılamayacaktır.

İptal ve Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin e-Bildirge Yoluyla İnternet?ten Verilmesi Mümkün Olacak Mı?

Mahiyeti iptal veya ek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin şimdilik e-bildirge yoluyla Kuruma verilmesi mümkün olmayacaktır. Bu belgelerin işyerinin bağlı olduğu Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne eskiden olduğu gibi kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir.

e-Bildirge uygulaması sırasında işyeri ile ilgili bilgilerde Örneğin adres, unvan vb. Güncellemesi Yapılabilecek Mi?

Şirket unvanı veya adres değişiklikleri Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandıktan sonra, dilekçe ekinde işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne verilmesi ve değişikliklerin Kurumun tescil kütüğüne işlenmesi gerektiğinden, e-bildirge uygulamasında güncelleme yapılması mümkün olmayacaktır. Zira bu tür bilgileri bilgisayar sistemi otomatik olarak getirmektedir.

e-Bildirge Yoluyla Gönderilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Sigorta Sicil Numaralarını Küçükten Büyüğe Doğru Bir Sıra İle Yazma Zorunluluğu Olacak Mı?

e-bildirge uygulamasında, sigortalılara ait bilgilerin bilgisayara girildiği ekranda sigorta sicil numarası sıralaması yapılmasına gerek olmayacak. Çünkü giriş işlemi tamamlandıktan ve onay işlemi gerçekleştikten sonra oluşan Aylık Prim ve hizmet Belgesi çıktısında sigortalı sicil numarası küçükten büyüğe doğru sıralı oluşacaktır.

e-Bildirge Yoluyla Gönderilecek Olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Her Ay Bilgisayara Yeniden Tek Tek Yazılıp Mı Gönderilecek? Bunun Kolay Bir Yöntemi Olacak Mı?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bilgileri, e-bildirge uygulamasında aşağıdaki şekillerde bildirilebilecek:

İşverence bir önceki döneme ait verilerin otomatik olarak cari doneme aktarılması sağlanabilecek. (Bir önceki döneme ait verilerin aktarılması için Belge türü seçimi ve gerekiyorsa kanun maddesi seçimi yapıldıktan sonra, bir önceki ayın belge çeşidi ve ilgili kanun için verilmiş olan bildirgeden verilerin otomatik olarak alınması için ?Bir önceki döneme ait bilgileri yükle? kutucuğu tıklanacak.)

İşverenin kullanmakta olduğu muhasebe/personel yazılımının otomatik olarak üreteceği bir XML dosya ile dosya transferi yapılabilir. (Kurum sayfasından XML dosya üreten Excel uygulaması temin edilebilir),

Dört Aylık Bordrolarla Birlikte Verilen, Sigortalılar Eksik Bildirilen Günleri Ve Ücretlerini Gösteren Ek-10 Bilgi Formu ve eki belgeler, e-Bildirge uygulamasında Kuruma nasıl gönderilecek?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği?nin 20. maddesi uyarınca aynı maddenin (j) fıkrasında belirtilen ve sigortalıların 30 günden az çalıştıklarını veya eksik ücret ödendiğini kanıtlayıcı nitelikteki belgelerin internet oramında gönderilmesi mümkün olmadığından, söz konusu belgelerin kanuni süresi içinde bilgi formu ekinde ilgili üniteye verilmesi veya PTT aracılığıyla (iadeli taahhütlü A.P.S.) gönderilmesi uygulamasına devam edilecektir.

e-Bildirge Yoluyla Gönderilen Bir Önceki Döneme Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ekrandan Görüntülenebilecek Mi?

Bir önceki döneme ait bilgiler istenilirse görüntülenip hatta transfer edilip, varsa üzerinde değişiklikler yapılıp, yeni cari ay olarak gönderilebilecektir.

e-Bildirge Yoluyla Onaylanıp Gönderilen ve Çıktısı Sigortalı Hizmet Listesi Dökümünün Yırtılması/Kaybolması Halinde, Tekrar Onaylı Döküm Alınabilecek Mi?

İşveren, e-bildirgeyi onaylayarak gönderdiği andan itibaren, cari aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesini onay ekranından görüntüleme işlemini yapabileceği gibi, çıktısını da yazıcısından tekrar alabilecek.

Halen Yürürlükte Olan Uygulamaya Göre, Dört Aylık Dönem Bordrolarını Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne Onaylattıktan Sonra İşyerine Asma Zorunluluğu Bulunmaktadır. 01.05.2004?ten Sonra e-Bildirge Yoluyla Gönderilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Onay İşlemi Nasıl Olacak?

e-Bildirge yoluyla gönderilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sigortalı Hizmet Listesi dökümünde işlem tarihini, saatini ve referans numarasını gösteren bilgiler bulunmakta olup, Kuruma ayrıca onaylattırılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu çıktının, belgenin Kuruma verildiği tarihten, bir sonraki belgenin verilmesi gereken ayın sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılması gerekmektedir.

İşyerinde Birden Fazla Belge Türüne Tabi Sigortalı Çalıştırılıyorsa Belge Nasıl Verilecek?

Çalışılan işyerinin ve yapılan işin mahiyetine göre bir işyerinde birden fazla gruba giren sigortalı çalışıyorsa işverenler her grup için ayrı ayrı belge düzenleyeceklerdir. Örneğin, işverenlerce, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından görev malullüğü aylığı alanlardan istekleri üzerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulanlar için sosyal güvenlik destek primi ile malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait iki ayrı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmesi gerekecektir.

E-BİLDİRGE SORU VE CEVAPLARI

PEK: prime esas kazanç

Ü.İ.G:ücretli izin günü

Ü.İ.G.PEK: ücretli izin günü prime esas kazanç tutarı

G.Gün: giriş günü

Ç.Gün: Çıkış gün

EGN:Eksik gün nedeni

İÇN: İşten çıkış nedeni

S.1- Ssk.gov.tr?de kullanıcı kodumu(TC Kimlik numarası) ve şifrelerimi yazıyor ve gönder diyorum ama e-bildirge

uygulamasına giremiyorum.ne yapmalıyım?

C.1-Kullanıcı kodunuzu(TC Kimlik numarası) girdikten sonra sağ tarafındaki kutuya işyeri kodunuzu girmeniz gerekiyor.Sonra sırasıyla sistem şifrenizi ve iş yeri şifrenizi girip gönder?i tıklamanız

gerekiyor. Eğer hala sisteme giremiyorsanız sifre@ssk.gov.tr adresine işyeri ünvanınızı, işyeri numaranızı ve kimlik numaranızı yazarak e-mail göndermeniz gerekmektedir.

S.2-Şifre okunamıyor ne yapmalıyım?

C.2-şifre@ssk.gov.tr adresine iş yeri ünvanınızı iş yeri numaranızı ve kimlik numaranızı yazarak e-mail göndermeniz gerekiyor.
S.3-5073 sayılı kanuna tabi olanlar nasıl girilecek?
C.3-xml dosya transfer ekranında veya Aylık Prim ve Hizmet Belgesi giriş ekranında 5073 yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.

Ve pek tutarları asgari ücret olan 423000000 ile ssk tabanı 549630000 arasında değer olmalıdır.
S.4-Emekli nasıl girilecek?

C.4-Destek primine tabi olanlar için belge türünden 02 yi seçmeniz gerekiyor.
S.5-Emekli olupta tekrar sigortalı olarak çalışanların sicili nasıl alınmalıdır?
C.5-Eğer sigorta emeklisi ise eski sigorta sicil numarası, emekli sandığı veya bağ-kur emeklisi ise bağlı olduğu sigorta müdürlüğünden alacağı yeni sicil numarası yazılmalıdır.
S.6-Yabancı sigortalılarda TC kimlik numarasına ne gireceğim.?
C.6-Yabancı sigortalıların TC kimlik numarasını girmeyeceksiniz.Yabancı sigortalılar için bu alan zorunlu değildir.Eğer yabancı sigortalılarda kimlik numarası istiyorsa ssk tescil kütüğünde tc yada boşluk vardır.Bağlı olduğunuz sigorta müdürlüğüne başvurup uyruk bilgilerinin güncellenmesini yaptırınız.
S.7-Sigortalı doğum iznine ayrıldığında nasıl gösterilecek.?
C.7-Sigortalı doğum iznine ay ortasında ayrılırsa kaç gün çalışmış ise o kadar bildirilecek.Eksik gün nedeni işaretlenerek, Ek:8 eksik gün bildirim formu düzenlenerek bağlı olduğu Sigorta müdürlüğüne verilecek.
S.8-Sigortalı ay içerisinde işe girmiş ise kaç gün yazılacak.?
C.8-Sigortalı ay içerisinde işe girmiş ise giriş tarihini cari ay kaç çekiyor ise ondan çıkartılarak bulunan gün sayısına 1 eklenecek.
S.9-Sigortalı cari ayda raporlu ise nasıl göstereceğim.?
C.9-Sigortalı bir ayın tamamında 30 gün raporlu ise sıfır gün,sıfır kazanç olması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilmeyecek, Ek:8 eksik gün bildirim formu düzenlenerek bağlı olduğu Sigorta müdürlüğüne verilecektir.
S.10-Sigortalı ay içerisinde ücretli izine ayrılmışsa bunu nasıl gireceğim.?
C.10-Sigortalı ay içerisinde ücretli izine ayrılmış ise güne 30, kazancına pek tutarını, ücretli izin gününe kaç gün izinli ise o gününü ve o gününe karşılık gelen kazancını ücretli izinli pek tutarına gireceksiniz.
S.11-Sigortalı ay içerisinde 5 gün raporlu 5 gün ücretli izinli 5 gün ücretsiz izinli ise nasıl girişini yapacağım.?
C.11-5 gün rapor,5 gün ücretli izinli ,5 gün ücretsiz izinli ise çalışmış olduğu gün+ücretli izin günü toplamı olan gün sayısı (15+5)=20 gün bildirilecek.Ücretli izin kısmına 5 gün,kazancına da 5 güne karşılık gelen pek tutarı yazılacak, rapor ve ücretsiz izinli kısmı için eksik gün nedeni işaretlenecek.(Birden fazla seçeneği) Eksik gün bildirim formu düzenlenerek bağlı olduğu Sigorta müdürlüğüne verilecek.
S.12-Örneğin; Mayıs ayının 17? sinde işten çıkmış, 29? unda tekrar işe girmiş.Nasıl göstereceğim.?
C.12-İlk satıra sigortalı yazılıp çıkış gününe 17 yazılacak.Daha sonra diğer satıra aynı sigortalı yazılıp bu sefer giriş gününe 29 yazılacak.
Not: Ay içinde giriş-çıkış var ise eksik gün nedeni yazılmayacak.Sadece çıkış olduğunda işten çıkış nedeni yazılacak.
S.13-Sigortalının çıkış tarihi 31.05 ise gün hanesine kaç gün yazacağım.?
C.13-30 gün yazılacak ve çıkış nedeni seçilecek.
S.14-Sigortalı 2 gün ücretsiz izinli,28 gün ücretli izinli olduğunda bunu nasıl göstereceğim.?
C.14-Sigortalının gün hanesine 28, pek tutarına da 28 güne karşılık gelen kazancını, ücretli izin hanesine de aynı bilgileri girerek,2 gün ücretsiz izinli olmasından dolayı eksik gün nedeni seçilmesi gerekmektedir.Ayrıca Ek:8 eksik gün bildirim formu düzenlenerek süresi içinde bağlı olduğu Sigorta\ Sigorta İl Müdürlüğüne verilecektir.
S.15-İşyerim 5084 sayılı kanuna tabidir.Giriş ekranında kanun kodu hanesinde 5084?ü göremiyorum.Ne yapmalıyım.?
C.15-.Seçmek için 5084 sayılı kanunu göremiyorsanız bağlı olduğunuz Sigorta\Sigorta İl Müdürlüğüne giderek işyeri tescil bilgilerinizi güncellettiriniz.
S.16-4857 sayılı kanun kimleri kapsar.?
C.16-Bu husus 5.12.2003 tarihli 16-303 Ek sayılı Genelgemizde ayrıntılarıyla açıklanmıştır.SSK?nın web sayfasındaki bu genelgeye mutlaka ulaşılarak okunmalıdır.
1475 ve 3713 sayılı Kanunlarda öngörülen oranlar ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü yada terör mağduru istihdam eden işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü % 80?den fazla kaybetmiş özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları işçiler için 506 sayılı Kanun gereğince ödemeleri gereken sigorta primi işveren hisselerin % 50?sin Hazinece ödenecektir.
S.17-Yurt dışında topluluk sigortasına tabi olarak çalışanların giriş işlemlerini nasıl yapacağım.?
C.17-Yurt dışında topluluk sigortasına tabi olanlar belge türünden 09 seçerek giriş yapacaklardır.İşyeri sicil numarasının mahiyeti 9 olması gerekmektedir.
Eğer mahiyeti(İşyeri sicil numarasının ilk rakamı) 9 değil ise bağlı olduğu Sigorta Müdürlüğünden düzeltme yapılması gerekmektedir.
S.18-2098 sayılı kanuna tabi sigortalıları girdikten sonra tahakkuk fişinde işsizlik primi keseneği gözükmüyor.?
C.18-Belge türü:3 Basın girildiğinde işsizlik sigortası primi de kesilecektir.
Belge türü:16 2098 sayılı kanun işsizlik hariç girildiğinde işsizlik sigortası primi kesilmeyecektir.
S.19-Resmi işyeri olduğumuz halde,şimdiye kadar belgelerimizi her ayın 1?i ile 30?u arasında veriyorduk.Ancak e-bildirge ortamında 15?ile 14?ü arası çıkıyor.Bu durumda ne yapacağız.
C.19-Resmi işyeri olduğu halde Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini her ayın 1?i ile 30?u arasındaki süre için düzenleyen veya özel nitelikte işyeri olmasına rağmen ayın 15?i ile 14?ü arası için belge düzenleyen işyerleri, Kurumunuzda ??ters işyeri?? şeklinde değerlendirildiğinden bu işyerlerinin internet üzerinden belge verme sürelerinde bir farklılık ile karşılaşıldığında gerekli düzeltme işleminin yapılabilmesi için işyerinin işlem gördüğü Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.
S.20-Giriş ekranında sigortalının bilgilerinde hata yaptığım zaman ne yapacağım.?
C.20-Hata yaptığınız sigortalının bulunduğu satırın başındaki kutucuğu işaretleyiniz.Hatalı sigortalı üste çıkacaktır.Orada gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra güncelleyi tıklayınız.
S.21-Girişini yaptığım bilgileri göremiyorum.Ne yapmam gerekiyor.?
C.21-Ana menüden 3.seçeneği tıklayarak girilmiş olan tüm belgeler görülür.Düzeltme yap tuşuyla belgenin detayına geçilebilir.
S.22-Girişini yaptığım bilgileri nasıl görüntüleyebilir ve dökümünü nasıl alabilirim?
C.22-Girişini yaptığınız bilgileri görmek için onay ekranına girerek ??sigortalı bilgileri görüntüle?? tıklanır.Bilgiler ekrana gelir.Ancak e-bildirge dökümü onay yapıldıktan sonra alınabilir.
S.23-Belge türü ve kanun kodunda yanlış seçim yaparak girişlerimi yaparsam tekrar doğru olarak bunları girebilirmiyim.?
C.23-Belge türü ve kanun kodunda yanlış giriş yaparsanız onaylamadığınız sürece girişlerinizi iptal edip tekrar doğrusunu seçerek işleminize devam edebilirsiniz.
Eğer onay verdiyseniz hatalı giriş yaptığınız bildirge için bağlı olduğunuz sigorta müdürlüğüne ek veya iptal bildirgeyi vermeniz gerekir.Bu belgeyi iadeli taahütlü olarak da gönderebilirsiniz.
S.24-İşveren damga vergisinden muaf olduğunu belirtiyor ancak Aylık Prim ve Hizmet belgesini internet ortamında gönderdiğinde damga vergisi tahakkuk ettiriliyor.
C.24-İşverenin damga vergisinden muaf olduğuna dair vergi dairesinden alacağı resmi yazı ile işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta\Sigorta İl Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor.
S.25-İki işyerim var A işyerine B işyerinin sigortalılarını girdim.Ne yapmam gerekiyor.?
C.25-Aylık Prim ve Hizmet Belgesi onaylandı ise Sigorta Müdürlüğüne A işyeri için iptal ve ek bildirge verilmesi gerekmektedir. B işyeri için ise e- bildirge gönderilebilirsiniz.
S.26-Bir sonraki ay giriş yaptığım bilgileri tekrar görebilecekmiyim?
C.26-Ana menüde 5. satır olan Geçmiş Dönem Onaylanmış Aylık Prim Hizmet Belgesi Görüntülemeyi tıklayıp görebilirsiniz.
S.27-Xml dosyası hakkında bilgi almak için nereye müracaat etmeliyim.?
C.27-xml dosyası için ssk.gov.tr?de e-bildirge giriş butonun altındaki e-bildirge hakkında öğrenmek istediklerinizi tıklayarak, 5 numaralı seçenekten xml dosya hazırlama ve hata ayıklama klavuzundaki bilgilere ulaşabilirsiniz.Ayrıca 0 312 444 07 75 yi arayabilirsiniz.
 

Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com -Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.