Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

   KDV Oranı Arama
    

                                           Ana Sayfa 

               2009 Güncel KDV Oranları

                                      SSK Mevzuat

                   2009 Yılı Vergi Takvimi

                    2009 KDV Oranı Arama

                         Staj-Stajyer Rehberi

                     2009 Yılı Pratik Bilgiler

 

 

 

 


 

MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER  

 
 -2009 YILI  MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER  
 -2008 YILI  MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER  
 -2007 Kurumlar Vergisi Beyanında İnce Noktalar
 -MUHASEBE VERGİ MALİ MEVZUAT PRATİK BİLGİLER 2008
 -Asgari Geçim İndirimi Uygulaması (Altan YILMAZ, GİB, Devlet Gelir Uzmanı) .(17.01.2008)
 -SSK'da uygulanacak yeni İdari Para Cezaları (2008 yılında SSK işlemlerinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin genelge yayınlandı. İşte cezalar) (16.01.2008)
 -E-Beyan verilmesi ile ilgili açıklamalar (E-Beyan Verilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Açıklamalar. Elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan..) (15.01.2008)
 -Transfer fiyatlandırması bilgi formları (İbrahim GÜLER, SMMM, ASMMO Vergi Mevzuatı inceleme koms. Bşk) (12.01.2008)
 -İşinizi kolaylaştıracak yepyeni programlar (Hazırlayan: Ercüment KURTOĞLU, SMMM) Excelde hazırlanmış işinizi kolaylaştıracak programlar.Tamamen ücretsiz..(09.01.2008)
 -Mahsuben iadede yapılan değişiklikler (Ceyhun Gönen, Marmara Üniversitesi Mali İktisat Y.Lisans Öğr.) (09.01.2008)
 -KDV oranlarındaki değişiklikler 30 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan bakanlar kurulu kararı ile KDV oranları..(07.01.2008)
 -Fason tekstile KDV tevkifatı geri geldi  Maliye Bakanlığı, fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı uygulamasını geri..(05.01.2008)
 -2008 için çalışma hayatında değişen parametreler Her yıl ocak ayında, çalışma yaşamını ilgilendiren birçok parametrede değişiklikler olur. 2008 yılı Ocak ayında da..(04.01.2008)
 -2008'de SSK'lılara sağlık karnesi uygulaması SSK'lıların sağlık karnesi uygulamasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayınladı. işte ayrıntılar..(04.01.2008)
 -2008 yılında uygulanacak güncel katma değer vergisi oranları (02.01.2008)
 -Teşvik kapsamındaki illerde asgari geçim indirimi (Barış BİRBİR, Vergi Denetmeni) 5084 Sayılı teşvik kapsamındaki illerde asgari geçim indirimi karmaşası.. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında..(02.01.2008)
 -Vergi ve muhasebe denetiminde ince noktalar (Kadir DODİ, SMMM) Vergi ve genel muhasebe denetimini yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar.. (02.01.2008)
 -2008 vergileri kime ne getiriyor (02.01.2008)
 -193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Ekli Karar 2008 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir..(30.12.2007)
 -Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması..(30.12.2007)
 -2008 Yılı Muhasebe Ücretleri belirlendi 2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi RG de yayınlandı..(29.12.2007)
 -Asgari ücret ve asgari geçim indirimi kime ne getiriyor ne götürüyor (Şükrü Kızılot Yorumu) (29.12.2007)
 -Asgari ücret ve asgari geçim indirimi (Yılmaz FINDIK, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Edirne) (28.12.2007)
 -Asgari ücret açıklandı Asgari Ücret 2008 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 oranında artırıldı. Böylece asgari ücret..(28.12.2007
 -Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 266)  (2008 de uygulanacak bazı had ve tutarlar)

1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar 

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek  Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları

1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

 1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

2. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

4. 2007 Takvim Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı

4.1. İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları

4.2. 1/1/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması (28.12.2007)

 -Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2007-1) Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere..(28.12.2007)
 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 378) V.U.K'da Yer Alan ve 01.01.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar..(26.12.2007)
 -Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye..(26.12.2007)
 -Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami..(26.12.2007)
 -Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) Mükelleflerin 2008 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2007 yılı vergi değerlerinin, 2007 yılına ilişkin..(26.12.2007)
 -Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun(2) 6 ncı maddesiyle..
 -Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) 1/1/2008 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve...(26.12.2007)
 -Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34) 01/01/2008 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik..
 -Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29) 1/1/2008 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, tarifeler aşağıdaki gibidir...(26.12.2007)
 -Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3) Özel iletişim vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur...(26.12.2007)
 -2008 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Bu tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul..(26.12.2007)
 -2008 Yılı Vergi Takvimi (25.12.2007)
 -2008 yılında Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar  (Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yap.ılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hk.Sirküler/3) (25.12.2007)
 -2008 de uygulanacak had ve miktarlar ; V.U.K'da Yer Alan ve 01.01.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar (18.12.2007)
 -Asgari Geçim İndirimi Tablosu (Hazırlayan; Cemal AKBULUT, SMMM, Adana SMMMO Bşk.Yrd.)
 -İade yerine kim ne kadar alacak? Asgari geçim indiriminde kim ne alacak?
 -İşkur'a Bilgi Verme Yükümlülüğü
 -Transfer fiyatlandırması ve belgeler.. (İbrahim GÜLER, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) Transfer fiyatlandırması yönünden hazırlanması ve ibrazı gereken yıllık raporlar, formlar, bilgi ve belgeler.
 -2008 yılına ait bazı vergi artışları belli oldu
 -Stajyerlere Özel Danışma Hattı
 -Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu
 -Bu cezalar can yakar
-2008 yılı yeni vergi cezaları
-Emeklilik yazı dizisi 3
-Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları İdarenin Yükümlülükleri
-Tüm yönleriyle vergi incelemesi broşürü
-Tüm şirketlerin yapacakları
-Vergi alacaklarının cebren tahsili, mal bildirimi
 

 

2008 Yılı Muhasebe, vergi, sosyal güvenlik uygulamaları ve Pratik Bilgiler çok yakında detaylarıyla birlikte MuhasebeNet'te yer alacaktır..

 

 


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.