Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   2009

   Ana sayfa

   2009 Yılı Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


 

2009 Yılı vergi takvimi

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Ocak 05/12/2008 05/01/2009 Kasım 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05/12/2008 05/01/2009 Kasım 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/01/2009 07/01/2009 Aralık 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/01/2009 12/01/2009 16-31 Aralık 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 12/01/2009 16-31 Aralık 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 15/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 20/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 23/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı\'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2009 23/01/2009 Ekim - Kasım - Aralık 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı\'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2009 23/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı\'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2009 23/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/01/2009 23/01/2009 Ekim- Kasım- Aralık 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2009 26/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Ekim - Kasım - Aralık 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/01/2009 26/01/2009 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  16/01/2009 26/01/2009 1-15 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Ekim - Kasım - Aralık 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı\'nın Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/01/2009 26/01/2009 Ekim- Kasım- Aralık 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/01/2009 31/01/2009 2008 Yılında Kullanılan Defterlerin 2009 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  01/01/2009 31/01/2009 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2008 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
  01/01/2009 02/02/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 02/02/2009 Yıllık Harçların Ödenmesi
  01/01/2009 02/02/2009 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/01/2009 02/02/2009 SSK (Aralık 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/01/2009 02/02/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2009 Sigorta Primi Ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/01/2009 05/02/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu ( Form Ba)
  05/01/2009 05/02/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Şubat 01/01/2009 02/02/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2009 02/02/2009 Yıllık Harçların Ödenmesi
  01/01/2009 02/02/2009 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/01/2009 02/02/2009 SSK (Aralık 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/01/2009 02/02/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2009 Sigorta Primi Ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/01/2009 05/02/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu ( Form Ba)
  05/01/2009 05/02/2009 Aralık 2008 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/02/2009 09/02/2009 Ocak 2009 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/02/2009 10/02/2009 16-31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/02/2009 10/02/2009 16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 16/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 16/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 16/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 16/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 16/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 16/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/02/2009 16/02/2009 2008 IV.Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Vergisinin Beyanı
  01/02/2009 16/02/2009 2008 IV.Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Vergisinin Beyanı
  01/02/2009 17/02/2009 2008 IV.Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Vergisinin Ödemesi
  01/02/2009 17/02/2009 2008 IV.Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Vergisinin Ödemesi
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 20/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 23/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/02/2009 23/02/2009 Ocak 2009 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/02/2009 23/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/02/2009 24/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/02/2009 24/02/2009 1-15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  16/02/2009 25/02/2009 1-15 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 25/02/2009 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2008 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
  01/02/2009 26/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı\'nın Ödemesi
  01/02/2009 26/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı\'nın Ödemesi
  01/02/2009 26/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/02/2009 26/02/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/02/2009 02/03/2009 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2009 02/03/2009 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/02/2009 02/03/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 02/03/2009 SSK (Ocak 2009) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/02/2009 02/03/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2009 Sigorta Primi Ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/02/2009 05/03/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05/02/2009 05/03/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Mart 01/02/2009 02/03/2009 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2009 02/03/2009 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/02/2009 02/03/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2009 02/03/2009 SSK (Ocak 2009) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/02/2009 02/03/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2009 Sigorta Primi Ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/02/2009 05/03/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05/02/2009 05/03/2009 Ocak 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/03/2009 09/03/2009 Şubat 2009 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/03/2009 10/03/2009 16-28 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 10/03/2009 16-28 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/03/2009 16/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 16/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 16/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 16/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 16/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 16/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 20/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 23/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı\'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/03/2009 23/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı\'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/03/2009 23/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  16/03/2009 24/03/2009 1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2009 24/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/03/2009 25/03/2009 2008 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  01/03/2009 25/03/2009 GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  16/03/2009 25/03/2009 1-15 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 26/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/03/2009 26/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/03/2009 26/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/03/2009 26/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/03/2009 31/03/2009 2008 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  01/03/2009 31/03/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2009 31/03/2009 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2008 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki
  01/03/2009 31/03/2009 SSK (Şubat 2009) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/03/2009 31/03/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/03/2009 06/04/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05/03/2009 06/04/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Nisan 05/03/2009 06/04/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05/03/2009 06/04/2009 Şubat 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/04/2009 07/04/2009 Mart 2009 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
  01/04/2009 09/04/2009 16-31 Mart 2009 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/04/2009 10/04/2009 16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 15/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 15/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 15/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 15/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 15/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 15/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 20/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 24/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/04/2009 24/04/2009 Ocak-Şubat-Mart 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/04/2009 24/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/04/2009 24/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/04/2009 24/04/2009 Ocak- Şubat- Mart 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/04/2009 24/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/04/2009 24/04/2009 Ocak- Şubat- Mart 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/04/2009 27/04/2009 2008 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  16/04/2009 27/04/2009 1-15 Nisan 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/04/2009 27/04/2009 1-15 Nisan 2009 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/04/2009 27/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/04/2009 27/04/2009 Ocak- Şubat- Mart 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/04/2009 27/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/04/2009 27/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/04/2009 27/04/2009 Ocak- Şubat- Mart 2009Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/04/2009 27/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/04/2009 27/04/2009 Ocak- Şubat- Mart 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/04/2009 30/04/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2009 30/04/2009 2008 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Ödemesi
  01/04/2009 30/04/2009 SSK (Mart 2009) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/04/2009 30/04/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/04/2009 05/05/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Ba)
  05/04/2009 05/05/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Mayıs 05/04/2009 05/05/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Ba)
  05/04/2009 05/05/2009 Mart 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/05/2009 07/05/2009 Nisan 2009 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/05/2009 11/05/2009 16-30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/05/2009 11/05/2009 16-30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 14/05/2009 2009 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Vergisinin Beyanı
  01/05/2009 14/05/2009 2009 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Vergisinin Beyanı
  01/05/2009 15/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 15/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 15/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 15/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 15/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 15/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/05/2009 18/05/2009 2009 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Vergisinin Ödemesi
  01/05/2009 18/05/2009 2009 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Vergisinin Ödemesi
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 20/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2009 25/05/2009 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
  01/05/2009 25/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/05/2009 25/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/05/2009 25/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/05/2009 25/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/05/2009 25/05/2009 1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 26/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/05/2009 26/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/05/2009 26/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/05/2009 26/05/2009 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  01/05/2009 26/05/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  16/05/2009 27/05/2009 1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergilerinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 Vergi Levhası Tasdiki
  01/05/2009 01/06/2009 2009 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 1. Taksit Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 2009 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 SSK ( Nisan 2009) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/05/2009 05/06/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05/05/2009 05/06/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Haziran 01/05/2009 01/06/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergilerinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 Vergi Levhası Tasdiki
  01/05/2009 01/06/2009 2009 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 1. Taksit Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 2009 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 SSK ( Nisan 2009) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/05/2009 01/06/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/05/2009 05/06/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05/05/2009 05/06/2009 Nisan 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/06/2009 08/06/2009 Mayıs 2009 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/06/2009 09/06/2009 16-31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/06/2009 10/06/2009 16-31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 15/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 15/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 15/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 15/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 15/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 15/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 22/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 23/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/06/2009 23/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/06/2009 23/06/2009 Mayıs 2009Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/06/2009 24/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/06/2009 24/06/2009 1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  16/06/2009 25/06/2009 1-15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 25/06/2009 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Yapılacak Bildirim
  01/06/2009 26/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/06/2009 26/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/06/2009 26/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/06/2009 26/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/06/2009 30/06/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2009 30/06/2009 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/06/2009 30/06/2009 SSK (Mayıs 2009) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/06/2009 30/06/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  05/06/2009 06/07/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  05/06/2009 06/07/2009 Mayıs 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

KAYNAK: GİB

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.