Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2011 Vergi Takvimi  I   2011 Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   02 OCAK 2011

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

MuhasebeNet Not Defterinden  Bilgilerinizi tazeleyin

2011 MUHASEBE VERGİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALAR REHBERİ
En son yayınlanan MALİ mevzuatlar  
En Son yayınlanan Sosyal Güvenlik (SGK) Mevzuatları
Resmî Gazetede bugün
-İşverenler mali konularda nelere dikkat etmelidir ?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da 1 Ağustos 2009 Tarihinden itibaren değişen uygulamalar
1 Temmuz 2009 da yürürlüğe giren asgari ücretler ve uygulamaları
Mali pratik bilgiler rehberi
Sosyal Güvenlikte en son düzenlemeler 
Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Uygulamaları

-Asgari geçim indirimi

-Yeni gecikme zammı ve tecil faizi oranları
-Vergi incelemesine neden seçilebilirsiniz?
-Naylon fatura kullanımında hapis cezası ertelenemiyor ve paraya çevrilemiyor
-KDV mahsup işlemlerinde yaşanan sorunlar
-2009 Net asgari ücret ve işverene maliyeti
-5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap
-Özelgelerde serbest meslek kazancı (21.11.2009)
-Değeri düşen - miadı dolan mallarda KDV düzeltilmeli mi ? (03.09.2009)
-Vergi cezalarını uzlaşarak azaltabilirsiniz (03.09.2009)
-Limited şirketlerin ortaklarına güzel haber (02.09.2009)
-Bağışları gider gösterirken nelere dikkat edilmeli?  (02.09.2009)
-Ödeme emrine karşı hukuki yollar  (02.09.2009)
-Sekiz gün içinde itiraz edilmezse fatura içeriğini kabul edilmiş sayılır (01.09.2009)
-Şirket takip edilmeden vergi borcu ortaktan istenemez  (01.09.2009)
-İnceleme sonrası mükellefin hakları (01.09.2009)
-Defter ibraz etmeyene kaç yıl hapis cezası var? (01.09.2009)
-Sosyal Güvenlik reformu ve reformla gelen yeni düzenlemeler..(Mustafa KESKİN, SGK İzmir İl Müdürü)
-5510 SAYILI KANUN REHBERİ
-Sosyal Sigortalar ve GSSK (Kanun no: 5510)
-Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ( 5502) (İndir)
-Uyanık olun fazla vergi ödemeyin !  (31.07.2009)
-Bürokrasinin azaltılması, işlemlerin basitleştirilmesi için Başbakanlık, Bakanlıklar ile bazı bağlı ve ilgili kuruluşlara ait 170 adet yönetmelik  (31.07.2009)
-Kıdem tazminatı ve vergileme (31.07.2009)
-KDV beyannamelerinin düzeltilmesi (30.07.2009)
-Defterlerin yitirilmesinde zayi belgesi (29.07.2009)
-Sermaye şirketlerinde birleşme, nevi değişikliği, devir esasları ve vergi hukuku açısından boyutu  (17.06.2009)
-Rehberlerin gelirleri nasıl vergilenir? Bunlara yapılan ödemeler nasıl belgelenir?  (11.06.2009)
-İnşaat şirketinin kendi işyerini satışında kazanç istisnası  (11.06.2009)
-Vergi incelemeleri ve aramaları  (11.06.2009)
-Mali tatilin sürelere etkisinde sınır  (09.06.2009)
-Vergi incelemesi geçiren mükellef ne yapmalı?  (01.06.2009)
-Tasfiyedeki şirket ortağı ve bir sorun  (01.06.2009)
-İnşaat devam ederken yapılan satışlar  (01.06.2009)
-Kanuni ve idari süreler  (01.06.2009)
-Müşteri ve Vergi levhası tasdik bildirimleri  (15.05.2009)
-Yabancı sermayeli kuruluşların mayıs ayında bilgi verme zorunluluğu  (14.05.2009)
-Vergi incelemesine neden seçilebilirsiniz  (14.05.2009)
-Faturasız mal bulunduran KDV ve vergi cezası öder  (14.05.2009)
-Belgesiz mala nasıl ceza kesilir ?  (13.05.2009)
-2009 yılı 1. geçici vergi dönemi uygulamaları (03.05.2009)
-Mükellef listesinin Vergi Dairesine bildirimi (03.05.2009)
-Uzlaşma, düzeltme konusu olabilir mi (03.05.2009)
-Serbest bölgede çalışan ücretlilerde vergi istisnası uygulamasının esasları (02.05.2009)
-Vergi kaçakçısı kime denir kime denmez ?  (30.04.2009)
-Ortaklara dağıtılan kar paylarının beyanı  (29.04.2009)
-Binek araçların işletmenin aktifine alınması halinde vergisel avantajlar dikkatli hesaplanmalı  (28.04.2009)
-Kendi kendine borç verebilir misin? Şahıs şirketlerinde ortaklardan alacaklar (22.04.2009)
-Transfer fiyatlandırmasında KDV (22.04.2009)
-Telif Kazançları İstisnası (22.04.2009)
-Uzlaşma sonrası ikinci kez resen tarhiyat mümkün müdür?  (21.04.2009)
-Fatura 'naylon'sa başınız yanabilir  (20.04.2009)
-Aktife kayıtlı gayrimenkullerin satışından elde edilen kazancın kurum istisnasına tabi tutulması  (19.04.2009)
-Defter ve belgelerin saklanma süresi (18.04.2009)
-Karşılıksız çeklerde hapis cezası bilmecesi (17.04.2009)
-Gayrimenkul satış zararı gider yazılabilir mi? (16.04.2009)
-Şirketlerin zararına gayrimenkul satışı gözden geçirilmeli (16.04.2009)
-Vergi Nasıl Kaçırılıyor?  (15.04.2009)
-Karşılıksız muamelesi gören çeke yapılacak işlemler (14.04.2009)
-Kurum kazancının % 5'i ile sınırlı bağış ve yardımlar (14.04.2009)
-Mükellefi korumak (13.04.2009)

-Yurtdışı iştirak kazançlarına istisna uygulaması (10.04.2009)
-Yevmiyenin arka yüzü (14.04.2009)
-Ba Bs Formlarının Düzenlenmesi (09.04.2009)
-Limited şirketlerde idare hakkı (08.04.2009)
-Sermaye azaltımında geçmiş yıl kârlarının vergilendirilmesi (03.04.2009)
-Herkes niçin şahıs işletmesi yerine şirket kuruyor (03.04.2009)
-Gayrimenkullerde, bazı makinelerde, bilgisayarlarda, mobilyalarda KDV indirimi (02.04.2009)
-Beyannamelerde yapılan önemli değişiklikler (01.04.2009)
-Kira sözleşmesi sözlü olabilir mi ? (01.04.2009)
-Yabancı ulaştırma şirketlerinin yurtdışı hasılatı nasıl hesaplanır (01.04.2009)
-Kurum kazancının tespitinde indirilebilecek giderler (31.03.2009)
-Tapu ve kadastro harçlarında yapılan değişiklik (31.03.2009)
-Şirketler hangi harcamaları vergiden düşebilir?  (31.03.2009)
-Transfer fiyatlandırması raporu (30.03.2009)
-Vergi beyannamesinin verilmesi ve hataların giderilmesi işlemleri (28.03.2009)
-Vergi Dairesi ortaklarından alacağı olan şirketlerin peşine düştü ! (26.03.2009)
-Gelir vergisi beyanname kılavuzu  (21.03.2009)
-Bunları biliyor musunuz ?   (21.03.2009)
-Vergi mükelleflerinin 'KOD'a alınması  (21.03.2009)
-Ticari kazançların vergilendirilmesi rehberi (20.03.2009)
-Miras payı nedir?  (20.03.2009)
-Kaybolan ve çalınan çekler  (20.03.2009)
-Çiçek ve çelenk harcamasına vergi indirimi olmaz  (19.03.2009)
-2008 senesi gelirlerinin beyanında bazı özellikler  (18.03.2009)
-Kooperatif hissesi satısında vergi  (18.03.2009)
-Vadeli çek yasalaştı  (18.03.2009)
-Kesinti yoluyla ödenen vergilere ait listenin, beyanname düzenleme programına aktarılması  (17.03.09)
-Değer artış kazançları ve vergilendirme  (17.03.2009)
-268 Nolu Gelir Vergisi Tebliği Kapsamında Şirket Ortaklarına Ceza Kesilebilir mi?   (17.03.2009)
- Beyannamede indirilebilecek harcamalar (16.03.2009)
-Gelir Vergisi ve beyan esası  (14.03.2009)
-Serbest bölgelerde çalışanlara vergi istisnası  (13.03.2009)
-Emsal kira bedeli  (12.03.2009)
-Beyanname üzerinden indirilecek giderler  (12.03.2009)
- Çekler artık tarihinden önce bozdurulamayacak (12.03.2009)
-Müteahhitlere hak edişlerin ödenmesi  (12.03.2009)
-Kredi kartı ile faturadaki ismin farklı olması  (11.03.2009)
-Gayrimenkul sermaye iradı 2  (10.03.2009)
- Ücret gelirini beyan edenlerde AGİ uygulaması (10.03.2009)
-Hangi gelirler beyan edilmeyecek ?  (09.03.2009)
-5838 Sayılı Kanun ile getirilen yenilikler (03.03.2009)
-Yasal Defterlerin İbraz Edilmemesi (03.03.2009)
-Serbest bölgelerdeki ücret ödemelerinin vergiden müstesna tutulması (03.03.2009)
-5838 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa İlişkin Sirküler (03.03.2009)
-2008'de satılan ev için ne kadar vergi ödenecek ? (03.03.2009) (03.03.2009)
-Son teşvik paketi "resmen" yürürlükte (03.03.2009)
-Kira gelirinin vergisi nasıl hesaplanacak? (02.03.2009)
-Hem konut hem de işyeri geliri olana vergi ipuçları   (28.02.2009)
-Kira gelirlerimi nasıl beyan ederim ?  (28.02.2009)
-Bilanço nasıl güzelleştirilir?  (27.02.2009)
-Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi  (26.02.2009)
-10 Soruda tecil ve taksitlendirme (25.02.2009)
-10 soruda ltd. ve anonim şirketlerde sorumluluk  (24.02.2009)
-Bunları biliyor muydunuz ?  (23.02.2009)
-Mesleki sözleşmelerle ilgili Damga vergisi (15.02.2009)
-Gayrimenkul vergilerinde incelikler (14.02.2009)
-Sevgiliye verilen hediyenin vergisi (14.02.2009)
-Yıllara yaygın inşaatlarda geçici vergi (14.02.2009)
-Elektronik ortamda gönderilen düzeltme beyannameleri (14.02.2009)
-E-Ticaretin vergisel boyutu (13.02.2009)
-Kredi kartıyla yapılan tahsilatlarda önemli bir sorun (12.02.2009)
-Vergi ve Sosyal Güvenlikte neler değişecek ? (11.02.2009)
-Mali müşavirler neyin bedelini ödüyor?   (10.02.2009)
-2008 Kira geliri beyanında ince noktalar (05.02.2009)
-Gerçek ve tüzel kişilere yapılacak sebze ve meyve teslimlerinde Katma Değer Vergisi (02.02.2009)
- Elektronik beyanname veremeyene ceza, mahkemeden döndü (02.02.09)
-Kooperatif muhasebesi ve örnek kayıtlar (31.01.2009)
-Defterlerin kapanış tasdikini unutmayın ! (29.01.2009)
-Limited şirketlerde pay devri (29.01.2009)
-2009'da bazı gelirlerin vergilendirilmesi (28.01.2009)
-Şumulsüz Vergi İstisnaları  (26.01.2009)
-Akrabalar arası mal satışlarında ince nokta (22.01.2009)
-Özel inşaat muhasebesinde ince noktalar  (21.01.2009)
-İktisadi kıymetlerde amortisman uygulaması (21.01.2009)
-Özelgelerde gayrimenkul sermaye iradı (21.01.2009)
-GVK'ya göre özel olarak ücret sayılan haller (20.01.2009)
-Araç kiralama işleminde gelir ve KDV tevkifatı (20.01.2009)
-2009 Yılı SM, SM Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (19.01.2009)
-Defterlerini tasdik ettirmeyi unutanlar dikkat! (1.01.09)
-2008/4. Geçici vergi dönemi için uygulanacak yabancı para değerleri (16.01.2009)
-Derneklerin Dikkat Edeceği Hususlar (13.01.09)
-Vergi ve genel muhasebe denetimlerini yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar (12.01.2009)
-Çevre Temizlik Vergisi (10.01.09)
-Ücretlerin bankadan ödenmesi (09.01.2009)
-Kayıtdışı Eylem Planında Ba-Bs Yok Mu ? (06.01.09)
-Defterler E-Denetlenecek !  (06.01.2009)
-Envanteri ihmal eden şirketler zararı fark etmekte gecikiyor (05.01.09)
-Gelir vergisinde eğitim ve sağlık giderleri  (04.01.2009)
-Ücretlilerin 2009 vergi tarifesi belli oldu  (04.01.2009)
-Mali Müşavir olmanın şartları değişti (03.01.2009)
-Amortisman Uygulaması  (30.12.2008)
-Defterini tasdik ettirmeyen firma, hem para cezasına çarptırılır hem de mahkemelik olur (29.12.2008)
- Kabahatler Kanunu’na Göre 2009'da Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları (29.12.2008)
-Serbest Meslek Erbabı Kazançlarının Elde Edilmesi Neden Tahakkuk Esasına Bağlanmalıdır (22.12.2008)
-Mükelleflere ve Vatandaşlara Ağır Yaptırım  (22.12.2008)
-01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan hadler, tutarlar ve miktarlar listesi (20.12.2008)
-Serbest Meslek Kazançlarında Tahsilat Olmasa da Katma Değer Vergisi (KDV) Doğar (17.12.2008)
-Envanter ve bilanço çalışmaları  (12.12.2008)
-Serbest Meslek kazancında vergisel sorunlar  (05.12.2008)
-E-Beyanname Sisteminde KDV Kontrolü   (05.12.2008)
-Serbest meslekte KDV krizi  (04.12.2008)
-Sahte belgeyi Ba formunda bildirmemenin ağır sonucu  (04.12.2008)
- VUK Açısından defterler ve tasdik zamanları (02.12.2008)
- Defterlerin tasdiki (02.12.2008)
-Geç verilen beyannamelere kesilen cezalar  (28.11.2008)
- Ücretleri bankadan ödememenin yaptırımı (27.11.2008)
- Hizmet bedellerine ilişkin KDV'de kısmi tevkifat uygulaması (27.11.2008)
-2009 yılı sınıf değiştirme hadleri  (26.11.2008)
-Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen Pos Cihazı Fişine İlişkin Ceza Uygulaması  (26.11.2008)
-Beyan esaslı vergi sisteminde formlar beyannamenin önüne geçmemeli  (24.11.2008)
-VERGİ BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ REHBERİ  (12.11.2008)
-2008 Yılına İlişkin Transfer Fiy. Formu Geçici Vergi Beyannamesi ile Verilmeyecek  (12.11.2008)
-Bu ay mükelleflerinizi bilgilendirmeyi unutmayınız. İşte değişiklik listesi  (07.11.2008)
-Ba ve Bs formlarının düzeltilmesi ve cezai işlemler  (05.11.2008)
-Yapı denetim şirketleri KDV'nin yarısı oranında tevkifat uygulayabilir  (23.10.2008)
-KDV Yasası'nda yer alan bir yetki üzerine  (23.10.2008)
-İş ortaklıklarının vergi mükellefiyeti  (22.10.2008)
- Özelgelerde Serbest meslek kazancı (16.10.2008)
- Tasfiye sonrasına kalan katma değer vergisinin iadesi mümkün değildir (15.10.2008)
-Yargı kararlarında KDV'de indirim  (14.10.2008)
-SMMM: Zorlu bir yolculuk- 3  (13.10.2008)
-İndirilemeyen KDV'nin gider yazılması  (13.10.2008)
-Vergide çarpıcı araştırma  (13.10.2008)
-Kurumlar Vergisi  (11.10.2008)
-Faturanın düzenlenmesi mecburiyeti ödemeye değil "teslim"e bağlıdır  (11.10.2008)
-Dar mükellef ulaştırma kurumların vergilendirilmesi  (10.10.2008)
-Öğrencilere yapılan ödemeler ve Gelir Vergisi Kanunu  (10.10.2008)
Ba ve Bs bildirim formlarına ilişkin açıklama (10.10.2008)
-Kira gelirleri nasıl vergilendirilir ?  (10.10.2008)
-KDV de stopaj uygulamasının özellikleri  (07.10.2008)
-Vergi kaçıranların canı yanacak   (29.09.2008)
28 Eylül 2008 (Pazar) Tarih ve 27011 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 15 adet Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tebliği  (28.09.2008)
-Yeni gelir vergisi taslağı açıklandı  (26.09.2008)
-Kurumlarda kısmi bölünme (Sermaye azaltımı)   (26.09.2008)
-İhracatta götürü gider   (25.09.2008)
-Maliyeciler, 'getir defterleri' deyince benim de ayağım titriyor   (24.09.2008)
-Sermaye azaltmasında enflasyon farkları vergiye tabi olur mu   (23.09.2008)
Şirketlerin vergi borçlarının tahsilinde her şey sil baştan  (22.09.2008)
Belgelerin kaybolması halinde çözüm yolu   (19.09.2008)
Vergilerin beyanı ve pişmanlık hükümlerinden yararlanma  (18.09.2008)
SMMM-YMM Kanunu'nda yapılan değişiklikler 6  (18.09.2008)
Yargı kararlarında zirai kazançlarda vergileme  (17.09.2008)
Özelgelerde yıllara yaygın inşaat işleri  (.09.2008)
Web sitesinden aracılık hizmeti (17.09.2008)
Fatura malın tesliminden sonra 7 gün içinde tanzim edilmelidir  (17.09.2008)
SMMM: Zorlu bir yolculuk - 2  (16.09.2008)
-Elektronik Beyanname Uygulaması İle İlgili Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı   (12.09.2008)
Sermaye şirketlerinde II. tertip yasal yedek akçe  (11.09.2008)
Kapattığınızı sandığınız defterler tekrar açılabilir  (10.09.2008)
-Tekdüzen hesap planına uymama cezaları    (10.09.2008)
Arsa alıp-satana yüzde 35 vergi var  (10.09.2008)
-Mali teşviklerden haberdar mısınız?   (09.09.2008)
-SMMM: Zorlu bir yolculuk   (09.09.2008)
Serbest meslek kazançlarına istisna kapsamı  (09.09.2008)
Mali Müşavirlerin eli taşın altında !  (08.09.2008)
Ba - Bs de Vadeler "05.09.2008" ve "05.11.2008"   (05.09.2008)
Geçici vergide yanılma payı  (04.09.2008)
Gayrimenkul vergileri  (04.09.2008)
3568+5786=?  (02.09.2008)
Ramazan ayında yapılan yardımlar vergi matrahından düşülebiliyor (01.09.2008)
Sahte belge mi, belgesiz kayıt mı  (01.09.2008)
Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri ile Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması (2008)
Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları (2008)
Yurtdışından gelen hizmet faturaları  (30.08.2008)
Elektronik ortamda beyanname gönderimi ile ilgili yeni düzenleme  (30.08.2008)
Yurt dışında yaşayan mükelleflerin kira geliri beyanı zorunlu mu?  (27.08.2008)
Üçüncü şahıslardaki malların haczi  (27.08.2008)
Katma Değer Vergisinin Konusu ve Teslimi   (23.08.2008)
Meslek Mensubu olmanın koşulları   (22.08.2008)
Vergilendirmede safi kazanç tespiti  (21.08.2008)
- MALİ MÜŞAVİRLİK VE BİLİRKİŞİLİK (17.08.2008)
- SMMM-YMM kanunundaki değişiklikler  (14.08.2008)
- İşletmeler zorunlu tazminatları gider olarak gösterebilir (12.08.2008)
- TAŞIDIĞINIZ "KDV RİSKİNİN" FARKINDA MISINIZ ?  (10.08.2008)
- Sarraf ve Kuyumculukta Belge Düzeni (09.08.2008)
- Kredi kartı hediye puanlarının muhasebeleştirilmesi (08.08.2008)
-Kayıtdışı ekonomi ve belge düzeninde yenilikler   (0.08.2008)
-Yatırım indiriminde kaybolan indirim hakkı  (07.08.2008)
- YENİ EK-2 FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (06.08.2008)
- Döviz ve Kıymetli Maden Alım-Satım Belgesi  (05.08.2008)
- S.M. Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru (02.08.2008)
- 2008 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi için Yeniden Değerleme Oranın Açıklandı (01.08.2008)
-Savunmasız Ceza'ya Danıştay freni   (02.08.2008)
-VERGİ USUL KANUNUNDA BİLGİ VERME  (31.07.2008)
-POS cihazlarının kullanımı ile ilgili uyarılar  (30.07.2008)
-Sakatlık vergi indirimiyle emeklilik  (30.07.2008)
-Tasfiyeye giriş bilançosu  (30.07.2008)
-KDV indirimine ilişkin belgelerin Danıştay'a ibrazı  (29.07.2008)
-SSK, Bağ-kur Affı Rehberi  (08.07.2008)
-Sosyal Güvenlik reformu ve reform ile gelen yeni düzenlemeler...(08.07.2008)
-Asgari Geçim İndirimi Uygulaması (2008)
-2008 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi (2008)
-2008 Yılı Muhasebe Ücretleri (2008)
-2008 Yılı Vergi Muhasebe Uygulamaları (2008)
-Vergi borcu uzlaşma rehberi  (2008)
-Çeklerin Factoring Şirketlerine ciro edilmesi (08.07.2008)
-Serbest meslek faaliyeti ile ilgili harcamaların giderleştirilmesi  (08.07.2008)
-Limited Şirketlerin Amme Borçları (07.07.2008)
-10 Soruda KEY !. (04.07.2008)
-İşyeri-işmerkezi ve vergi mükellefiyeti (04.07.2008)
- Sponsorluk Harcamaları(03.07.2008)
-ANAOKULLARI, ANA SINIFLARI, KREŞLER VE SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE STANDARTLARI DEĞİŞTİRİLDİ (02.07.2008)
-İSKONTOLARIN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  (30.06.2008)
-MALİ TATİL  (27.06.2008)
-Muhasebe nedir? Ne işe yarar? Nasıl işe yaramaz?  (26.06.2008)
-YÖNETİM MUHASEBESİ  (25.06.2008)
-BİLGİ VERMEMEYE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI  (24.06.2008)
-LİMİTED ŞİRKET HİSSESİ ALMAYIN DA SATMAYIN DA (14.06.2008)
-BAZI KANUNLARDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER  (14.06.2008)
-Vergi borçlusuna yurtdışına çıkış tahdidi (13.06.2008)
-e-faturaya geçmeden önce yapılması gerekenler (13.06.2008)
-İŞLETME YÖNETİMİNDE MUHASEBENİN ÖNEMİ (12.06.2008)
-Kooperatiflerin Çalışma Raporlarına Düzenleme (11.06.2008)
-Şirketin vazgeçtiği alacaklar, 3 yıl boyunca özel hesapta izleniyor (10.06.2008)
-VERGİ BORCU OLAN ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT (10.06.2008)
-Kontör satışlarının belgelendirilmesi (10.06.2008)
-Yeni vergi kanunu değişikliklerinin getirdikleri  (09.06.2008)
-Araç alım ve satımlarında yeni dönem (06.06.2008)
- Hizmet ihracında bedel bir ay içinde gelmeli mi ?(06.06.2008)
- Amme alacaklarına yeni düzenleme(05.06.2008)
-SERBEST MESLEK ERABABININ ARACINI SATIŞI (04.06.2008)
-FATURA ve İRSALİYE HAZIRLARKEN DİKKAT !  (03.06.2008)
-E-beyannamenin geç verilmesi sonucu kesilen cezalara ilişkin Vergi mahkemesine dava açma dilekçe örneği için tıklayınız (27.05.2008)
-KDV beyanıyla alım satıma çapraz kontrol (26.05.2008)
-Ba ve Bs (26.05.2008)
-Anonim şirketlerde yönetim kurulu (22.05.2008)
-Elektronik fatura ve bunların muhafazası (22.05.2008)
-Yargı kararlarında limited şirketlerin amme borçları  (21.05.2008)
-Ba – Bs Formlarında dikkat edilecek hususlar   (20.05.2008)
-Vergileme ve doğru adresin önemi  (15.05.2008)
-Anonim Şirketlerde azınlık hakları   (15.05.2008)
-İNŞAAT İŞLERİNDE AMORTİSMAN  (14.05.2008)
-Değersiz alacakların belgelendirilmesi  (13.05.2008)
- Holding ve Grup Şirketlerde konsolide mali tablolar  (12.05.2008)
-Mülkiyeti Babaya Ait Gayrimenkulün Bedelsiz Kullanılması Durumunda Stopaj Uygulaması  (12.05.2008)
-Vergi kaçıranlar artık hapis yatacak   (10.05.2008)
-Yabancı sermayeli kuruluşlarda mayıs ayında bilgi verme zorunluluğu   (09.05.2008)
-SERMAYE ŞİRKETLERİNDE 1.TERTİP YASAL YEDEK AKÇELER   (08.05.2008)
-Ödenmeyen çekten yetkili vekil de sorumlu tutulur  (07.05.2008)
-Karın eklendiği sermayenin azaltılması   (07.05.2008)
-İşverenin İşyeri ve Sigortalı Bildirim Yükümlülüğü     (07.05.2008)
-Transfer fiyatlandırması formunda türesel işlemler  (06.05.2008)
-Mayıs ayının ek yükümlülükleri   (05.05.2008)
-Ar-Ge'ye yapılan harcamanın iki katı, vergi matrahından düşecek     (05.05.2008)
-5760 Sayılı SM, SMMM ve YMM Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   (04.05.2008)
-Vergi levhası asılması zorunluluğu  (04.05.2008)
-ENFLASYON MUHASEBESİ GERİ Mİ GELİYOR ?   (30.04.2008)
-Akrabaların iş ilişkisinde düşük fiyat uygulanamaz  (30.04.2008)
-Vergi yargısında dava açma süreleri   (30.04.2008)
-Maliyet muhasebesinin tanımı ve amaçları  (29.04.2008)
Kambiyo işlemlerinde BSMV sıfıra indirildi (29.04.2008)
Hayvancılığın desteklenmesi yürürlüğe girdi (29.04.2008)
-Geçici Vergi Tahakkukları ve Ödenmeyen Geçici Vergilerin Kayıtlardan Çıkarılması (28.04.2008)
-Düzenlenen faturalarda yüksek oranlı iskontolar  (28.04.2008)
-Ortaklar arasındaki ticaret, piyasa fiyatından yapılmalı   (14.04.2008)
-Mülkiyeti Eşe Ait Gayrimenkulün Hem İkametgah Hem de İşyeri Olarak Kullanılması Durumunda Stopaj Uygulaması  (12.04.2008)
-Peşin fiyatlandırma anlaşmaları  (11.04.2008)
-Finansal Raporlama İşlemi Nasıl Yapılacak?   (10.04.2008)
-Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi  (10.04.2008)
-Kurumlar Vergisi'nde geçmiş yıl zararları  (10.04.2008)
-Beyannameler titizlikle inceleniyor   (09.04.2008)
-Kuruluş giderleri ve peştemallıklar  (09.04.2008)
- İşkur işlemlerine ilişkin bunları biliyor musunuz? (09.04.2008)
- Faturalardaki vade farkı kaydı  (07.04.2008)
-Sicili temiz ihracatçıya KDV iadesinde kolaylık  (07.04.2008)
- Devlet Muhasebesi Standardı 2 (DMS 2) Nakit Akış Tabloları (05.04.2008)
-Vergilerle ilgili son iki Anayasa Mahkemesi kararı   (04.04.2008)
-Kredi kartına nakit kredinin vergisel ve yasal boyutu  (04.04.2008)
-Muhasebeciler, bilgisayar kullanırken dikkat !  (4.04.2008)
-Maliye Bakanlığı, Malî Müşavirleri kazanmalı   (14.04.2008)

-Kurumlar vergisi beyan rehberi  (03.04.2008)
- Amortisman Uygulaması (04.04.2008)
-Uzmandan Kurumlar Vergisi uyarısı   (02.04.2008)
-6183 Sayılı Kanuna Göre Çizgili Çek İle Ödeme  (02.04.2008)
-Araştırma ve geliştirme harcamalarına yeni destek  (01.04.2008)
-Kurum kazancında ar-ge indirimi  (31.03.2008)
-Türkiye ile Avusturya arasında çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşma imzalandı  (31.03.2008)
-Kontrol edilen yabancı kurumun vergilendirilmesi  (30.03.2008)
-2007 Kurumlar Vergisi Beyanında İnce Noktalar  (29.03.2008)
-Serbest bölgelerde tüketilmek ya da kullanılmak üzere gönderilen mallarda katma değer vergisi olacak mıdır?  (27.03.2008)
-Kurumlarda emisyon primleri  (27.03.2008)
-Geç gelen faturaların KDV'si ne olacak ?  (26.03.2008)
-Şirket ortağının sorumluluğu  (26.03.2008)
- Kâr paylarının vergilendirilmesi (24.03.2008)
-Kurumlar Vergisi Dönemi Ve Tam Tasdik Raporları  (21.03.2008)
-Menkul kıymet alım-satım kazancı, vergileme ve beyan  (20.03.2008)
-Özelgelerde Serbest Meslek Kazancı  (19.03.2008)
-Mükellef haklarına bakış açısı (18.03.2008)
-KURUM MATRAHININ TESPİTİNDE GİDERLER  (17.03.2008)
-Transfer fiyatlandırmasında sorunlar (17.03.2008)
-Gelir ve Kurumlar Vergisinde bağış ve yardımlar  (16.03.2008)
-Zarar-ziyan ve tazminatın giderleştirilmesi (15.03.2008)
-İhracat dövizlerini yurda getirmek zorunlu değil  (14.03.2008)
-Ortağın şirkete ait parayı faizsiz kullanması..  (14.03.2008)
-Vergi Çılgınlığı  (13.03.2008)
-Beyanname vermeyi gerektirmeyen gelirler hangisi  (12.03.2008)
-Ortağın şirkete ait parayı faizsiz kullanması..   (10.03.2008)
-Serbest Meslek Kazancına Bir Bakış  (10.03.2008)
-Yeni vergiler, eski yergiler  (10.03.2008)
-Beyan edilecek ve edilmeyecek gelirler   (10.03.2008)
- Kiraların beyanında indirilebilecek giderler (10.03.2008)
- Menkul sermaye iratlarının beyanı (09.03.2008)
-Eğitim ve sağlık harcamaları indirimi  (06.03.2008)
-Limited şirkette sorumluluk  (05.03.2008)
-Seyahat acentelerinde Katma Değer Vergisi  (04.03.2008)
-2007 yılı kira gelirleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesi   (03.03.2008)
- Şirket faaliyeti geçici olarak durdurulabilir mi? (03.03.2008)
-Serbest meslekte KDV sorunu (28.02.2008)
-Satın alınanın çalıntı çıkması  (27.02.2008)
-Vergi kaçakçılığı sebebiyle kesilen ceza ve tarh edilen vergilerin uzlaşma kapsamında olmadığı kesinleşti  (24.02.2008)
-Avans kâr dağıtımına durdurma  (21.02.2008)
-Fatura Düzenlemesi  (20.02.2008)
-İptal edilmiş çekin tahsili  (20.02.2008)
-KDV iadesinde koddan çıkmanın yolları  (20.02.2008)
-Vergi ve cezada yeniden uzlaşma  (19.02.2008)
-Bugünlerde defterleri incelenene bir kolaylık   (19.02.2008)
-Vergisel uyuşmazlıkların uzlaşma süreci..  (18.02.2008)
-Yetki ve Sorumluluk  (18.02.2008)
-Ofis çalışanlarına 9 altın öneri   (18.02.2008)
-Vergi suçlarında hapis cezası süresi arttı (17.02.2008)
-Şirket aktifinde kayıtlı arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi. (15.02.2008)
-Kaçakçılık sebebiyle kesilen vergi ziyaı cezası ve bu cezaların bağlı olduğu vergiler uzlaşma kapsamına gerer mi ?  (15.02.2008)
-213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler  (14.02.2008)
-Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışları  (14.02.2008)
-İşletme adına düzenlenen faturaya şirket ortağına ait kredi kartının kullanılması (13.02.2008)
-E-Fatura Çalışmaları Tamamlandı (13.02.2008)
-Naylon faturanın cezası arttı  (12.02.2008)
-KVK' da yer alan bazı maddeler (11.02.2008)
-Bordroda ücreti düşük gösteren hapse girecek (09.02.2008)
-İhbar yolu ile vergilendirme  (08.02.2008)
-Bu yasalarla hayatımız değişecek   (08.02.2008)
-Örtülü kazanç ve örtülü sermaye  (08.02.2008)
-Yıllara yaygın inşaat işleri  (08.02.2008)
-Vadeli çekleri reeskonta tabi tutmak mümkün değil   (07.02.2008)
-Basit Usule Tabi Mükelleflerde Belge Düzeni   (05.02.2008)
-2007-2008 Ba ve Bs formlarında usul ve esaslar  (04.02.2008)
-Avrupa Birliği (AB) Projeleri   (04.02.2008)
-Bunları biliyor musunuz ?  (03.02.2008)
-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler  (03.02.2008)
-Kira geliri beyanname düzenleme rehberi  (02.02.2008)
-Damga vergisinin konusu ve mükellefleri  (01.02.2008)
- Vergi kaçakçılığı suçuna yeni düzenleme  (31.01.2008)
-Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması  (31.01.2008)
- Serbest bölgeler ve katma değer vergisi  (31.01.2008)
-Değeri düşen mallar   (30.01.2008)
-Gelir vergisi uygulamasında eğitim ve sağlık giderleri  (29.01.2008)
- Vergi Hukuku'nda envanter ve değerleme (28.01.2008)
-Karşılıksız çeklerde ödenecek asgari miktar (25.01.2008)
-Sevk irsaliyesinde özellikli durumlar  (25.01.2008)
-İspat ve ispat etmek  (23.01.2008)
- Kurumlar vergisinin bankalara ödeme mecburiyeti (23.01.2008)
-Doktorlara POS cihazı bulundurma mecburiyeti  (22.01.2008)
-İthalat ihracat muhasebe kayıtları  (21.01.2008)
-Acentelerden alınan geceleme hizmetinde KDV  (21.01.2008)
-Verilen ücretin ispata esas kaydı nasıl olmalı ?  (20.01.2008)
-Naylon fatura kullanana VEDOP takibi   (18.01.2008)
-2008 yılında özel usulsüzlük cezaları  (18.01.2008)
-Vergilemede belge düzeni ve yeni belgeler  (17.01.2008)
-Geceleme hizmetlerinde KDV  (15.01.2008)
-Promosyon ürünlerine sevk irsaliyesi yok  (16.01.2008)
-KDV-ÖTV-Gümrük vergisi planlama araçları  (15.01.2008)
-E-Beyan verilmesi ile ilgili açıklamalar   (14.01.2008)
-Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV tevkifatı  (11.01.2008)
-Denetim raporlarındaki bazı hesapların irdelenmesi  (10.01.2008)
-İşinizi kolaylaştıracak yepyeni programlar  (10.01.2008)
-Mahsuben iadede yapılan değişiklikler  (09.01.2008)
-Gayrımenkulde istisna satış tarihinde başlar  (09.01.2008)
-Hangi taşıtların vergisi ’daha az’ ödenecek  (08.01.2008)
-Ek istisnaya tabi devlet tahvili gelirlerinde beyan  (08.01.2008)
-KDV oranlarındaki değişiklikler  (07.01.2008)
-Fason tekstile KDV tevkifatı geri geldi   (05.01.2008)
-Gayrimenkulü olan 2008’de çeşit çeşit vergi ödeyecek  (05.01.2008)
- Leasing'de vergi  (03.01.2008)
-Vergi ve muhasebe denetiminde ince noktalar  (03.01.2008)
 -Vergilemede belge düzeni ve yeni belgeler
 -Geceleme hizmetlerinde KDV
 -SSK'da uygulanacak yeni İdari Para Cezaları
 -Promosyon ürünlerine sevk irsaliyesi yok
 -E-Beyan verilmesi ile ilgili açıklamalar
 -Araç kiralama ve yeni KDV oranı
 -Transfer fiyatlandırması bilgi formları
 -Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV tevkifatı
 -2008 yılı için çalışma hayatında değişen parametreler II
 -Denetim raporlarındaki bazı hesapların irdelenmesi
 -İşinizi kolaylaştıracak yepyeni programlar
 -Mahsuben iadede yapılan değişiklikler
 -İş Kanunu'na göre, raporlu işçi işten çıkartılabilir mi?
 -KDV oranlarındaki değişiklikler
 -Fason tekstile KDV tevkifatı geri geldi
 -Gayrimenkulü olan 2008’de çeşit çeşit vergi ödeyecek
 -2008 için çalışma hayatında değişen parametreler
 -Teşvik kapsamındaki illerde asgari geçim indirimi (02.01.2008)
 -Vergi ve muhasebe denetiminde ince noktalar
 -2008 vergileri kime ne getiriyor
 -2008 Yılı Gelir vergisi tarifesi
 -Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti
-Asgari ücret ve asgari geçim indirimi kime ne getiriyor ne götürüyor (Şükrü Kızılot)
-Asgari ücret ve asgari geçim indirimi (Yılmaz FINDIK, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Edirne)
-Asgari ücretler
-Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
-Transfer Fiyatlandırması ve uygulamaları
-2008 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
-VUK'da YER ALAN VE 01/01/2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
-Fatura kullanma mecburiyeti
Devamı için tıklayınız

Yasal Uyarı

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.