Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   04 Aralık 2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
04.12.2008

 

E-Beyanname Sisteminde KDV Kontrolü
 

Geçenlerde muhasebeci bir arkadaşım ile sohbet ediyorduk. Bana 2007 yılında başından geçen bir olayı anlattı.

Defterini tuttuğu bir mükellefin Haziran-2007 dönemine ilişkin KDV beyannamesini verirken Mayıs ayındaki ödenecek KDV’yi yanlışlıkla Haziran ayında Önceki Dönemden Devreden KDV olarak yazdığını ve bu dönemde anılan tutar kadar daha az KDV ödediğini, ancak bu yanlışlığı Ekim-2007 döneminde fark ettiğini ve hemen düzeltme beyannamesi vererek durumu düzelttiğini söyledi. Ancak aklına şu soru takılmış “Acaba nasıl olurda bu yanlışlığı vergi dairesi fark etmemiş.”

Daha sonra bu konuyu vergi dairesindeki müdür yardımcısına sorduğunu, müdür yardımcısının kendisine; normalde ilgili dosyadan sorumlu arkadaşların bunu kontrol etmesi gerektiğini ancak iş yoğunluğundan arkadaşların dikkatinden kaçmış olabileceğini söylediğini aktardı.

Arkadaşım bana bu konuyu aktardıktan sonra, Peki hadi bu yanlışlık vergi dairesinin dikkatinden kaçtı, merkezin (Gelir İdaresi Başkanlığını kastederek) dikkatinden nasıl kaçtı diye bana sordu.

Bende kendisine; Gelir İdaresi Başkanlığının E-beyanname sistemine geçmesinin en önemli nedeninin: mükellef bilgilerinin, bildirimlerinin ve beyannamelerinin elektronik sistemle alınarak tek bir merkezde toplamak olduğunu, bu bilgilerden hareketle kayıtdışıyla daha etkin mücadele etmek için tüm işlemlerin merkezden kontrol edilmesi, risk tabanlı denetim sisteminin oluşturulması ve mükelleflerin vergi sistemine karşı uyumsuz davranışlarının tespit edilerek daha hızlı önlem alınmasının hedeflendiğini belirtim.

Ancak yukarıda arkadaşımın E-beyanname sisteminde yanlışlıkla verdiği beyannamenin üzerinden 3-4 ay geçmesine karşın ne vergi dairesinin nede Gelir İdaresi Başkanlığının böyle bir hususu tespit etmemesi, E-beyanname sisteminde bilgilerin merkezde toplanmasından ziyade toplanan bilgiler üzerinden analiz çalışmalarına bağlı olarak riskli tespit edilen iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının daha önemli olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Son olarak ünlü bir yazarın sözü ile konuya noktayı koyalım.

“ Cevheri bulup işlemedikten sonra, cevher bir işe yaramaz. Önemli olan cevheri işleyerek insanların kullanımına sunmaktır. ”

 

Maliye Bankaya Yatırılan Kiraları Tespit Edebilecek Mi?
 

Maliye Bakanlığı 29.07.2008 tarihinde yayınladığı 268 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.11.2008 tarihinden sonra işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikini belli şartlar dahilinde zorunlu hale getirmiştir.

Anılan tebliğ kapsamında;

- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca tebliğ ile Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni, Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler, Ceza Uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Ancak tebliğde banka veya PTT tarafından yapılacak tahsilat işlemlerinin ne şekilde yapılacağı hususunda hiçbir açıklamada bulunulmamıştır.

Örneğin, kiracı Kasım ayına ilişkin olarak ev sahibinin A bankasındaki hesabına kira ödemesini yaparken, dekonta veya hesap bildirim cetveline kira ödemesi yaptığını belirtecek mi? Yada bunun için herbanka tarafından oluşturlan bir kodmu kullanılacak?

Sorunun cevabı basit “İsteyen istediği şekilde ödeme yapabilecek.” Yeterki banka ve PTT yapılacak işlemlerde aracı kılınsın.

Peki o zaman Maliye idaresi Bankalara yatırılan kira ödemelerini nasıl tespit edecek?

1. Tespit yöntemi: Vergi incelemesine bağlı olarak ev sahibinin banka hesaplarının ayrıntıları ilgili bankadan istenerek tek tek ödemeleri tespit etmek.

Tabiki maliye idaresinin kira ödemelerini banka kanalıyla yapılmasını isterken bunun tespit yöntemini bu şekilde düşünmemiştir.

2. Tespit yöntemi: Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine Bankalar tarafından 3 aylık periyotlarla B-trans sistemi üzerinden gönderilen bilgiler yardımıyla tespit etmek.

Bu şekilde Gelir İdaresi tarafından 3. kişilerden alınan bilgilere ilişkin https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/btrans/dosya.html internet adresinde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Belitilen internet sitesinde;

-FORMATLAR ve ORTAK DOSYALAR
-Bankalar
-Banka_ hesaba_ bagli_ islemler

BANKA İŞLEMLERİ FORMATI
(Müşteri Hesabına Bağlı Olarak Yapılan İşlemler)

Bölümünde yer alan “Vadesiz Mevduat (TL)” alanı 2022 işlem tür kodu ile bankalardan alınmakta ve bu bölümde

2.1.3. Vadesiz Mevduat (TL) (İşlem Türü=2022)

2.1.3.1. Dönem Başlangıcı Bakiye Tutarı
2.1.3.2. Yatırılan Tutarlar Toplamı
2.1.3.3. Yatırılan İşlem Sayısı
2.1.3.4. Çekilen Tutarlar Toplamı
2.1.3.5. Çekilen İşlem Sayısı
2.1.3.6. Bakiye Tutarı
2.1.3.7 Faiz Tutarı Toplamı (Brüt Tutar)
Alanları yer almaktadır.

2. Tespit yönteminde de görüldüğü üzere Gelir İdaresi Bankalardan vadesiz hesaplara ilişkin olarak bilgi alırken hesap ayrıntısı ve detayını almamaktadır. Dolayısıyla bu sistem ile de kira ödemelerinin tespiti şu an için mümkün bulunmamaktadır.

Her iki tespit yöntemi ile şuan için kira ödemelerini tespit edilmesi mümkün bulunmamasına rağmen bu tebliğ ile amaçlanan hedefe nasıl ulaşılacağı büyük bir soru işaretidir.

Bu durumda yapılması gereken ilgili tebliği belirttiğimiz hususu içerecek şekilde yeniden düzenlemek, ya da Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezine bankalar tarafından alınan bilgilerin formatında en kısa sürede değişiklik yapmaktır.

Aksi takdirde tebliğ ile amaçlanan hedef şu an için gerçekeleştirilemeyecektir.
 

Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
04.12.2008

www.muhasebenet.net

-Diğer makaleleri

-Beyan esaslı vergi sisteminde formlar beyannamenin önüne geçmemeli (24.11.2008)

-Ba-Bs formları için çözüm önerileri (17.11.2008)

-Kayıtdışı Ekonomi ve Ba-Bs (II) (13.11.2008)

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.