Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   24 Kasım 2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
24.11.2008

 

Beyan Esaslı Vergi Sisteminde Formlar Beyannamenin Önüne Geçmemeli
 

Türk vergi sisteminin temeli beyan esasına dayanmakla birlikte, bu sistemin ana unsurlarını mükelleflerin beyanları ve bu beyanların vergi idaresine bildirimde kullanılan vergi beyannameleri oluşturmaktadır. Nitekim en önemli dolaysız vergiler olarak adlandırılan Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının ilgili maddelerinde “ ….. vergiler mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.” hükmü yer almaktadır.

Mükellefler ilgili dönemlerde yaptıkları faaliyetlerine ilişkin olarak elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilmekte ve bu fonksiyonu da vergi idaresine vergi beyannameleri vasıtası ile bildirmektedirler. Gelir Vergisi Beyannamesi – Kurumlar Vergisi Beyannamesi gibi,

Eğer mükellef ilgili döneme ilişkin beyannamesini eksik ve/veya yanıltıcı bilgi içerecek şekilde verir ise idare mükellefe 213 sayılı V.U.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca usulsüzlük cezası kesmektedir.

Ayrıca idarenin mükelleflerin iş ve işlemleri ile vergi beyannamelerini daha iyi kavramak amacıyla kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak aldığı ve vergi sistemimizin bir diğer önemli unsuru olan “Bildirim ve Formlar” bulunmaktadır. Ba-Bs Formları, Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi, Performans Derecelendirme Bildirimi gibi,

Eğer mükellef ilgili dönemlere ilişkin olarak vermesi gereken form ve bildirimleri eksik ve/veya yanıltıcı bilgi içerecek şekilde verirse idare mükellefe 213 sayılı V.U.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca usulsüzlük cezası kesmektedir.

Peki o zaman hem vergi beyannameleri hemde form ve bildirimlerin eksik ve/veya yanıltıcı bilgi içerecek şekilde verilmesi halinde V.U.K’nuna göre ceza kesilecekse ortada bir sorun yok gibi görünmektedir. www.muhasebenet.net

Ancak yazımızın başlığında belirtildiği üzere sorun V.U.K’nuna göre uygulanacak cezada ortaya çıkmaktadır. Şöyleki;

* Mükellef Gelir Vergisi veya KDV beyannamesini eksik ve/veya yanıltıcı bilgi içerecek şekilde verirse idare mükellefe V.U.K’nunun 352-II-7 uyarınca usulsüzlük cezası kesecektir.(2008 yılı Sermaye Şirketleri için 46-YTL)

* Mükellef örneğin 2008-Eylül dönemi Ba Formunu eksik ve/veya yanıltıcı bilgi içerecek şekilde verirse idare mükellefe V.U.K’nunun mük 355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesecektir.(2008 yılı Sermaye Şirketleri için 1.490-YTL)
Dolayısıyla yukarıdaki tabloda görüleceği üzere vergi beyannamelerinin içeriğini daha iyi kavramak amacıyla alınan formların içeriğinin eksik ve/veya yanıltıcı bilgi içerecek şekilde verilmesi (Boş verilmesi, mal alınan veya satılan mükellefe ilişkin vergi kimlik numaralarının bulunmaması veya yanlış olması, tutarlarda hata) halinde mükellefe uygulanacak ceza, vergi sistemimizin temelini oluşturan beyannamenin eksik ve/veya yanıltıcı bilgi içerecek şekilde verilmesi halinde mükellefe kesilecek cezadan yaklaşık 30 kat daha fazladır.

İdare açısından önemli olan bu form ve bildirimler için, mükelleflere çok fazla bir mali külfet yükleyen bu cezanın tıpkı beyannamelerde olduğu gibi daha az bir miktar olarak dikkate alınması vergi sistemimiz açısından daha faydalı olacak ve böylece ceza uygulaması açısından formlar beyannamelerden ön plana çıkmayacaktır.
 

Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
24.11.2008

www.muhasebenet.net

-Diğer makaleleri

-Ba-Bs formları için çözüm önerileri (17.11.2008)

-Kayıtdışı Ekonomi ve Ba-Bs (II) (13.11.2008)

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.