Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   17 Kasım 2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
17.11.2008

 

Kayıtdışı Ekonomi ve BA,BS –III

(Çözüm Önerileri)

 

Daha önceki yazılarımızda Ba,Bs formlarının bundan sonra aylık bazda alınması gerekliliğinden ve bu aylık bazda alınma limitinin azaltılmasından bahsetmiştik. Bu hafta ise Ba-Bs formlarının öncelikli alınma nedeni olan sahte fatura düzenlenme ve kullanma fiillerinin önüne geçilmesi amacına hizmet etmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde duracağız.

Bilindiği üzere Ba-Bs formları kayıtdışı ekonomi ve sahte fatura ile mücadelede kullanılmak amacıyla idare tarafından getirilmiş bir uygulamadır. Nitekim Sayın Osman ARIOĞLU’nun basına yansıyan bir demecinde “Kayıtdışını Babs (Ba-Bs) sistemiyle çözeceğiz.” cümlesi idare açısından Ba-Bs formlarının ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Ancak bu uygulama ile meslek mensuplarının iş yükü aşırı derecede artmıştır. Meslek mensupları hem artan bu iş yükleri hemde formların amacına daha iyi hizmet etmesi için sürekli olarak formlar ile ilgili olarak çeşitli eleştiri ve önerilerde bulunmaktadırlar. Ör: Ba-Bs formlarındaki diğer alanının kaldırılması, bilgilerin KDV dahil alınması gibi,

Ayrıca idarede mükelleflerden alınan Ba-Bs formlarını daha etkin kullanabilmek için çeşitli çalışmalar yürütmekte ve gelen talepleri dikkatli bir şekilde değerlendirmektedir.

Konunun kayıtdışı ekonomi ile doğrudan bağlantısı olması ve hem meslek mensuplarını hemde idareyi sıkıntıya sokan bir kısım sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla aşağıda belirttiğim çözüm önerilerinin konunun tarafları açısından dikkate alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim.

Ba-Bs Formlarının İşlevselliğini Arttırmaya Yönelik Öneriler:

-Ba-Bs formları KDV beyannamesinden ayrı bir form olarak alınmamalı,
-Ba ve Bs formaları kesinlikle ilgili dönem KDV beyannamesinin eki olarak alınmalı,
Alınacak olan formlar sadece o ayki KDV beyannamesinde yer alan bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenmeli,
-Ba ve Bs bildirimleri meslek mensuplarına ve mükelleflere kolaylık sağlanması açısından KDV dahil olarak alınmalı,
-8.000,00 YTL’lik aylık limitin yüksek olması nedeniyle bu limit azaltılmalı,
-Ba-Bs Formlarındaki “Diğer” alanı kaldırılmalı,
-İşletme hesabına göre defter tutan mükelleflerinde aynı sınırlar ve kurallar dahilinde bildirimde bulunmaları sağlanmalı,
-Alınacak olan Bs bildiriminin toplam tutarı ile mükellefin ilgili KDV dönemindeki teslim ve hizmet bedeli tutarının birbirine eşit olması ve e-beyanname programının bu unsurun tutarlılığını otomatik olarak kontrol etmesi sağlanmalı,
-Alınacak olan Ba bildiriminin toplam tutarı ile ilgili dönem KDV beyannamesindeki “ Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” tutarının birbirine eşit olması ve e-beyanname programının bu unsurun tutarlılığını otomatik olarak kontrol etmesi sağlanmalı.
-Kanaatimce bu önerilerin birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucunda kayıtdışı ekonomi ile mücadelede bu formların ne kadar önemli bir araç olduğu tüm kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılacaktır.
 

Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
17.11.2008

 

-Diğer makaleleri

-Kayıtdışı Ekonomi ve Ba-Bs (II) (13.11.2008)

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.