Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :  27 Mayıs  2009

  Ana sayfa

  2009 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Şakir GÜRLÜK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
sakircihangir@hotmail.com

Kastamonu
27.05.2009

 

MÜŞTERİ VE VERGİ LEVHASI TASDİK BİLDİRİMLERİ

 

            4 Sıra Numaralı, 29 Haziran 1997 Tarih ve 23034 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkındaki Tebliğ hükümleri çerçevesinde meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı - soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi vergi numaralarını içeren bir listeyi, Mayıs ayının 15'inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu "Oda Kayıt Belgesi" veya "Oda Faaliyet Belgesi" ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir. Bildirimin verilmemesi durumunda, yaptırımı çok ağır olduğundan, Vergi Usül Kanununun, Mükerrer 355.Maddesi hükümlerine göre 1.600,00.-TL Özel Usulsüzlük Cezası Kesilecektir. Cezalı duruma düşmemek için Meslek Mensuplarının Bildirimlerini zamanında vermelerinde yarar vardır.

Vergi Levhası Tasdik Bildirimleri ile ilgili olarak ise, Vergi levhalarının, Vergi Daireleri yanında,

3568 sayılı  Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da tasdik ettirilebilmesi esası getirilmiştir. Buna göre, mükellefler vergi levhalarını, aynı süre zarfında,

-Defter tutmak üzere sözleşme düzenlenen veya işletmede bağımlı olarak çalışan 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere,

-Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce    İmzalanması Hakkında  4 Sıra No.lu Genel Tebliğ uyarınca beyannameleri imza eden meslek mensuplarına (Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere,)

-Yapılan sözleşme gereği beyannameleri tasdik eden Yeminli Mali Müşavirlere de tasdik ettirebileceklerdir.

Meslek mensupları, mükellefin ilgili yıl hesap dönemi tahakkuk fişini dikkate almak suretiyle, tarih, ad ve soyadlarını yazarak levhayı imzalayacak/kaşeleyecek ; tahakkuk fişinin bir örneğini de zamanaşımı süresince saklayacaklardır.

13.04.1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “272  Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” hükümlerine göre ; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin, 2008 Takvim yılına ait Tasdik ettikleri Vergi Levhalarını 25/Haziran/2009 Tarihine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine bildirmeleri gerekmektedir.

 Bu bildirimde bulunmayan meslek mensuplarına yine, Vergi Usül Kanununun, Mükerrer 355.Maddesi hükümlerine göre 1.600,00.-TL Özel Usulsüzlük Cezası Kesilecektir.

Görüldüğü üzere bu bildirimlerin cezası çok ağırdır. Örneğin, Müşteri Bildirimi ve Vergi Levhası Tasdik Bildirimini unutarak vermeyen bir meslek mensubunun karşı karşıya kalacağı Özel Usulsüzlük Cezası 1600TLX2=3.200TL olacak ve bu küresel ekonomik krizde derin yaralar açacaktır. Bu iki bildirimi zamanında ve süresinde vererek, cezasız bir yıl dileğiyle, Sayılarımla,

 


Şakir GÜRLÜK

SM.Mali Müşavir

sakircihangir@hotmail.com
 

-Yazarın diğer makaleleri;

-Primler aylıklara yetmiyor

-Emekli kuyrukta beklemeyecek

-5838 Sayılı Kanun yürürlükte...(04.03.2009)

-Doktorların vergileri (18.02.2009)

-Teşvikler 5 yıl daha uzatılmalıdır (24.12.2008)

-Diğer makaleleri için tıklayınız

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.