Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :    2010

  Ana sayfa

  2010 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Asgari Geçim İndirimi

 

 

 


2010 Yılı Asgari Ücretleri

 

2010 yılı asgari ücretler 2010 yılı asgari ücretten net ele geçen 2010 yılı asgari ücretin işverene maliyeti (31.12.2009)

 

2010 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ

16 YAŞ ÜSTÜ

16 YAŞ ALTI

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

01.07.2010 31.12.2010

25,35

760,5

21,6

648

01.01.2010 30.06.2010

24,3

729

20,7

621

 
2010 yılı ilk altı ay için net ele geçen (01.01.2010-30.06.2010

 

ASGARİ ÜCRET

729

(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)

102,06

(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)

7,29

(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ  ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 )

92,95

(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)*

4,81

(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)**

54,68

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN  :  576,57

 

*Damga Vergisi oranı 2010 yılında binde 6,6 olmuştur .29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.(Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6))

**Asgari geçim indirimi miktarları değiştiğinde net ele geçen miktarlarda değişir.
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için 65,61 alabilirsiniz.çalışmayan eş ve 1 çocuk için 73,81 çalışmayan eş ve 2 çocuk için 82,01 ,çalışmayan eş ve 3 çocuk için 87,48 alabilirsiniz .Yıl içinde asgari ücretlerde meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimine yansıtılmaz.
 

 
2010 yılı ikinci  altı ay  için net ele geçen (01.07.2010-31.12.2010) 
 

ASGARİ ÜCRET

760,50

(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)

106,47

(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)

7,61

(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ  ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 )

96,96

(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)

5,02

(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)

54,68

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

599,12

 

 

01.01.2010-30.06.2010 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

(Tehlike sınıf  ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  %1 alınmıştır)* 

 

 

ASGARİ ÜCRET

                           729,00

(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)

                           142,16

(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2

                             14,58

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ*

                           885,74

 

 

01.07.2010-31.12.2010 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

(Tehlike sınıf  ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  %1 alınmıştır)*

 

 

ASGARİ ÜCRET

                           760,50

(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)

                           148,30

(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2

                             15,21

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ*

                           924,01

 

Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır

 

 

HAZIRLAYAN: ARİF SAĞLAM
Çalışma Dünyası

calismadunyasi.com
Sayın Arif Sağlam Üstada teşekkür ederiz...

30.12.2009

 

2010 yılı sigorta primine esas kazançlar (30.12.2009)

2010 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

DÖNEM

ALT SINIR

ÜST SINIR

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.07.2010 31.12.2010

25,35

760,5

164,775

4.943,25

01.01.2010 30.06.2010

24,3

729

157,95

4.738,50

 

2010 yılı sözleşmeli personelin ücret tavanı

2010 yılında sözleşmeli personelin ücret tavanı
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı; 1/1/2010-30/6/2010 döneminde (3.008) Türk Lirası olarak uygulanır.

 

2010 Yılı Devlet Memurları Aylık Katsayıları,2010 yılı memur maaş katsayıları
 

657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca, 2010 yılında aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak Aylık Katsayı memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı yan ödeme katsayısı
 

2010 Yılı Devlet Memurları Aylık Katsayılar

 

DÖNEM

Aylık Katsayı

Memuriyet Taban Aylığı Göstergesine Uygulanacak Taban Aylığı Katsayısı

Yan Ödeme Katsayısı

 

01.01.2010 30.06.2010

 

0,057314

0,76177

0,018172

01.07.2010 31.12.2010

 

 

 

 

 

 

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2009 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2009 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının yüzde 4,5’i aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan katsayılar ile ücret tavanını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.


2010 yılı H Cetveli 2010 yılında Harcırah ve yolluklar,2010 harcırahlar 2010 yılı memur harcırahları

 

1) Türkiye düzeyinde bölge düzeyinde ve İl düzeyinde teftiş denetim veya inceleme yapan deneti elemanları yolluk ve harcırahı ile konaklama bedelleri 

 

  1.Dereceli Memur Harcırahı    Katsayı  Alınacak Harcırah  Konaklama bedeli Üst sınırı Oranı Konaklama Bedeli Üst Sınırı Miktarı (Harcırah x Üst sınır Oranı 
Türkiye Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah  33  X  1,3 42,9 1,5 64,35
Bölge Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah 33  X  1,1 36,3 1,5 54,45
İl Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah 33  X  0,9 29,7 1,5  

 

6245 sayılı Harcırah Kanunun 33.maddesinin b bendinde

(1) Türkiye düzeyinde teftiş denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara 1.derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarın 1,3 katı

(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,

Gündelik olarak ödenir.

 Birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarı

 

 

Gündelik miktarı

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

33,00 (1)

 

 

(1) (Yukardaki 33,00) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında esas alınır.

 

2- Memur Harcırahları

 

B.

Memur ve Hizmetlilerden;

 

 

a)

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

33

 

b)

Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar (2)

30

 

c)

Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

27,5

 

d)

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

25

 

e)

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

24

 

Ayrıca memurlar

 6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.

 

H CETVELİ 2010  

 

    10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu  
    Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları (2010 Yılı)  
      GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I.   Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)  
A a) a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 43
  b) b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma  Genel  Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 39
       
B   Memur ve Hizmetlilerden;  
  a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 33
  b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar (2) 30
  c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 27,5
  d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 25
  e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 24
  1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.  
  2) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.  
  * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.  
II   Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)  
    50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :  
  a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 9,5
  b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 9
    Bu tazminattan yararlananlardan;  
  1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.  
  2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. 

 

HAZIRLAYAN: ARİF SAĞLAM

Çalışma Dünyası

calismadunyasi.com

Sayın Arif Sağlam Üstada teşekkür ederiz...

30.12.2009

******

 

-01 Temmuz 2009 dan itibaren uygulanan asgari ücret kim ne alacak (01.07.2009)

 

-1 Temmuz 2009 da yürürlüğe giren asgari ücretler ve uygulamaları (Görmek için lütfen tıklayınız) (01.07.2009)

 

 

*********

 

01.01.2009-30.06.2009 ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

(BEKAR VEYA ÇOCUKSUZ  ÇALIŞAN İÇİN  )*

 

 

ASGARİ ÜCRET

666,00

(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)

93,24

(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI  (%1)

6,66

(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ  ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 )

84,92

(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06)

4,00

(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)*

49,95

ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN

527,13

 

*Asgari geçim indirimi miktarları değiştiğinde net ele geçen miktarlarda değişir

 

01.01.2009-30.06.2009 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

(Tehlike sınıf  ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı  %1 alınmıştır)*

 

ASGARİ ÜCRET

                   666,00

(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)

                   129,87

(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI  % 2

                    13,32

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ*

                   809,19

 

*İşyeri tehlike sınıf ve derecesi değiştikce asgari ücretin işverene maliyeti de yükselir

 
01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİ ARASI ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN MİKTARIN HESAPLAMALARI

 

Asgari Ücret

                   666,00

Prime Esas Kazanç Taban Miktarı

                   666,00

 
 

Prime Esas Kazanç Taban Miktarı

666,00

 

X

İşçi ye ait Prim oranı

%14

 

=

İşçi ye ait prim miktarı

93,24

 

 

Prime Esas Kazanç Taban Miktarı

666,00

 

X

İşsizlik sigortası işçi'ye ait prim oranı

0,01

 

=

İşsizlik sigortası işçi'ye ait prim miktarı

6,66

 

 

Asgari Ücret

666,00

 

-

İşçi ye ait prim miktarı

93,24

 

-

İşzizlik sigortası işçi'ye ait prim miktarı

6,66

 

=

Gelir Vergisi Matrahı

566,10

 

 

Gelir Vergisi matrahı

566,10

 

X

Gelir Vergisi oranı

0,15

 

=

Gelir Vergisi miktarı

84,92

 

 

 

Gelir Vergisi Miktarı

84,92

 

-

Asgari Geçim İndirimi (bekar çocuksuz)

49,95

 

=

İşçinin ödeyeceği Toplam   Gelir Vergisi

34,97

 

 

 

Asgari Ücret

666,00

 

X

Damga Vergisi oranı

0,006

 

=

Damga vergisi miktarı

4,00

 

 

 Asgari geçim indirimi 2009

 

Asgari Geçim İndirimi  nasıl hesaplanır

 

    (Yıllık Brüt Asgari Ücret x Asgari Geçim İndirimi Oranı) x % 15/12

 

Asgari Geçim İndirimi  oranları

 

Asgari geçim indiriminden yararlanan

indirim oranı

çalışanın kendisi

50%

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş

10%

1 inci çocuk

7,50%

2 inci çocuk

7,50%

3 üncü çocuk

5%

4.çocuk

5%

 

          2009 yılı için işçi ücretlerinden yapılan  %15 gelir vergisi kesintisi (işci payı primler düştükten sonra uygulanan %15 gelir vergisi )  84,92  TL olacağından  alınabilecek asgari geçim indirimi bu miktarın üzerinde kısaca gelir vergisinin üzerinde olamaz.Üst sınır 84.92 TL dir. Yılın ikinci yarısında asgari ücrete yapılan zam asgari geçim indirimine yansıtılamaz .

 

2009 yılı için Asgari Geçim İndirimi  miktarları

  

 

EVLİ

 

 

ÇOCUK SAYISI*

EŞİ ÇALIŞMAYAN

EŞİ ÇALIŞAN

ÇOCUKLU BEKAR**

BEKAR

 

 

 

 

SABİT 49,95

ÇOCUK YOK

59,94

49,95

 

 

1 ÇOCUKLU

67,43

57,44

57,44

 

2 ÇOCUKLU

74,93

64,94

64,94

 

3 ÇOCUKLU

79,92

69,93

69,93

 

4 ÇOCUKLU

ÜST SINIR     84,92

74,93

74,93

 

5 ÇOCUKLU

ÜST SINIR     84,92

79,92

79,92

 

6 ÇOCUKLU

ÜST SINIR     84,92

ÜST SINIR     84,92

ÜST SINIR     84,92

 

 

* ** : Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk ; ücretli ile birlikte oturan veya ücretli tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan ücretli ile birlikte oturan) 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder. kız veya erkek çocuk ayrımı yoktur.

Yukarıdaki tabloda yazılı asgari geçim indirimi miktarları net ücrete eklenir
 

-2008 Yılı Asgari Geçim İndirimi

 

KAYNAK: Arif SAĞLAM

Çalışma Dünyası

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2010  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.