Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  01 Haziran  2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


 

Tasfiyedeki şirket ortağı ve bir sorun


Tvnet'teki “Çalışanın Sesi” adıyla her Pazar günü saat 14,15-15,00 arasında Sosyal Güvenlik Reformu uygulamasında gelinen aşamada, çalışma ve sosyal güvenlik uygulamaları hakkında yaptığım programda, “Sigortalıların Sorunları”nı konuklarım SGK İstanbul İl Müdür Yardımcıları Murat GÖKTAŞ ve Mustafa CERİT ile birlikte, aşağıda başlıkları belirtilen konuları ele aldık.


GSS yardımlarından kimler nasıl yararlanır?

Bağ-Kur yani 4/b sigortalılarının Özürlü Emekliliği,

Özürlü emekliliği soruları ve bu sorularının cevaplanması,

Özürlü emekliliği aylığı, malulen emeklilik aylığı ve sürekli işgöremezlik geliri hakedişinde farklılıklar,

Özürlü çocuğu olan sigortalı annelerin hakları,

Tasfiyedeki şirket ortağının sigortalılığının sona ermesi sorunu nasıl çözülecek?
Bilindiği üzere bu konuların tümü hakkında gerek sözkonusu programda gerekse Yeni Şafak'taki yazılarımda çeşitli açılardan çalışmalarda bulunuyorum. Bugün ilk beş konuyla pek uğraşmadan “Tasfiyedeki şirketin ortaklarının sigortalılığının sona ermesi sorunu” hakkında çalışma yapacağım. Ve bu çalışmamda SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Mustafa CERİT'in bir dergi için hazırladığı makaleden yararlanacağım.

Bilindiği üzere şirket ortaklarının sigortalılığı önemli bir konudur. Ve bu sigortalılığın tüm safhaları iyi analiz edilip uygulanmalıdır.

5510 sayılı Yasa'da 4/b sigortalısı sayılanlar, daha önce 1479, 2108, 2926 sayılı üç ayrı yasada haklarında düzenleme yapılan bağımsız çalışan sigortalılardır. Bu kişilerden şirket ortaklığından dolayı 4/b'li (eski Bağ-Kur'lu) olanlar hakkında 1479 sayılı yasa döneminde, şirketlerinin iflas, tasfiye ve münfesih olması durumlarında, bu süreçler devam ettiği sürece, sigortalı sayılıp bu kişiler adına prim borcu tahakkuk ettirilmekteydi. İflas, tasfiye ve münfesih olma durumları şirket ortakları ve işletme sahipleri için genellikle olumsuz durumlar olup, 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası'nın yürürlükte olduğu 01.10.2008 tarihine kadar sigortalılar isteseler de sigortalılıklarını sona erdiremiyorlardı.

Ancak 5510 sayılı SSGSS Yasası'nın 9. maddesinde sigortalıların sigortalılıklarının sona erdirilmesi hakkında sigortalılara iradeleri ile seçim imkanı sağlanmıştır.

Şöyleki; 5510 sayılı Yasa'nın sigortalılığın sona ermesini düzenleyen 9. maddesinde; 4/1-3 numaralı alt bendi kapsamına girenlerden, şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten, limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten, iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten itibaren sigortalılıklarının sona ereceği yasal düzenlemeye bağlanmıştır.

SSİY'nin 14. maddesinde de; İflasın açılmasına mahkemece karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarının sigortalının talebi hâlinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması hâlinde ise mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği tarihte,

Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarının sigortalının talebi hâlinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması hâlinde tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte,

Tasfiyesine şirketin ortaklar kurulu tarafından karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarının sigortalının talebi hâlinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, sigortalının talebinin olmaması hâlinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte,

Münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları sigortalının talebi hâlinde şirketin münfesih duruma düştüğü tarih itibarıyla, sigortalının talebinin olmaması hâlinde münfesih duruma düşen şirketin tasfiyesinin sonuçlandığına dair tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte,

Mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya münfesih duruma düşmesine karar verilen şirketlerin ortaklarından hizmet akdi ile çalışmaya başlayanların sigortalılıklarının, çalışmaya başladıkları tarihte sona ereceği,

Yasa paralelinde düzenlenmiştir.

Fakat bu şekilde yapılan yasal düzenlemeden sonra sigortalılarca 01.10.2008 tarihinden önce iflas, tasfiye veya münfesih sayılan şirketlerinden dolayı, sigortalılıklarının 01.10.2008 tarihinden önceki tarih itibarıyla sonlandırılmasının istenmesi durumunda terk işlemi 01.10.2008 tarihinden önceye götürülemeyecektir. Çünkü bu tarihe kadar 1479 sayılı yasanın 25. maddesi geçerlidir. Bu şekilde geriye doğru terk işlemi yapılabilmesi ancak yasaya eklenecek geçici bir madde ile mümkün olabilecektir. Ve yasakoyucu bunu yapmalıdır.

Tahsin Sınav

Y.Şafak/01.06.2009

www.muhasebenet.net

 

  
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.