Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  08 Temmuz 2008
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2008 Pratik Bilgiler

 Yasal Uyarı

 

 

 


ÖNDER ÖZSOY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

ozsoy_1973@hotmail.com

 

ÇEKLERİN FACTORING ŞİRKETLERİNE CİRO EDİLMESİNDE

 İNCE BİR NOKTA


FAKTORING:Faturaya veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden diğer belgelere dayalı mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlayan şirketlerdir.Diğer bir anlatımla FAKTORING, kredili satış yapan firmaların, bu satışlardan doğan alacak haklarının FAKTORING şirketleri tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansman yöntemidir. Factor alıcılarınızın ödeyememe riskini üstlenerek, vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınızı garanti altına alır. Böylece işletmenizin alacak hesabının yönetimi, kayıtlarının tutulması ve en önemlisi tüm riski Factoring'e devredilmiş olur. Factoring devraldığı vadeli alacaklarınızın belli bir kısmını talebiniz üzerine size hemen öder. Böylece vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınız anında nakde çevrilir.
Factor’un verdiği ön ödeme ile işletme, hammaddeyi peşin ödeyerek alabilir ve önemli indirimler sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür. Daha fazla kar olanağı sağlanır.
Alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletmenin yaratabildiği işletme sermayesi artar. Bilanço daha likit hale gelir Alıcılara vade tanıyabileceği için, satıcının rekabet gücü artar.
İhracatta factorun verdiği ön ödeme döviz olacağından, kambiyo dosyası hemen kapatabilir ve KDV başvurusu hemen yapılabilir. FAKTORING işlemi ile sağlanan finansmanın maliyeti ticari kredilere (vade farkı) göre daha ucuz olduğundan vadeli satışlardan ilave kazançlar sağlanabilir. Yurt dışındaki alıcılar akreditif açmaktan kurtulur, ödemeyi kendi ülkesindeki muhabir factora yaparak zamandan ve paradan tasarruf eder, alım gücü artar. Açık hesap satışlar kolay ve güvenli hale gelir. Güvenilir istihbarat sonuçlarına göre satışlarını ödeme gücü olan alıcılara yapan işletme yöneticileri, geleceğe dönük en önemli yatırımları olan alıcıların mali durumundan haberdar olurlar. Yöneticiler alacakların tahsilatı ve kredinin kontrolünü düşünmekten kurtulur, nakit akışı belirlendiği için geleceğe dönük ve verimli planlar yapabilirler. Satış muhasebesi ve defter kayıtları yapılması gerekmediğinden işletmenin idari giderleri düşer, yöneticilerin zamanları artar. Ön ödeme satıcının ihtiyacı ve talebi üzerine verildiği için, işletme gereksiz zamanlarda banka kredisi kullanmaz ve faiz giderlerini düşürebilir. Alacakları düşürürken bilançonun daha likit olmasını sağlar, işletmenin kredibilitesini artırır. İşletmeler yurtdışı satışlarında, vadeli ve mal mukabili satış yaparak rekabet şanslarını ve satış hacimlerini artırma şansına sahip olurlar.
Hem yurtiçi hem de yurtdışı işlemlerde periyodik olarak yapılan borçlu istihbaratı ile firmaların alıcıları hakkında güncel bilgi almaları sağlanır.

Factoring işlemi nasıl başlar ?
Bir factoring işlemi, firmanızın factor kuruluşa başvurmasıyla başlar. Başvuruda; kendi hesaplarınızın son durumunu, daimi müşterilerinizin isim ve adreslerini, bunların çalıştığı bankaları, bu müşterilere önceki yıllarda yapılan ortalama satış tutarlarını, satışa konu olan mal çeşitlerini bildirirsiniz. Factor bu bilgiler ışığında sözkonusu mal piyasası ve borçluların ödeme gücü konularında araştırmalar yapar ve uygun bulduğu takdirde, bütün alacakların ülke ve mal bazında, global ya da sınırlı olarak satın alınmasına karar verir. Factor ile firmanız arasında bir factoring anlaşması imzalanır.
Üzerinde borçlu kişilerin isimleri, fatura tarihi ve vade tarihinin gösterdiği alacak senetlerini, alacakların devri konusunu düzenleyen bir form ekinde factore iletirsiniz. Formun iki taraf arasında imzalanmasından sonra devir gerçekleşmiş olur. Malları müşterinize gönderdiğinizi gösteren sevk vesaikini form ekinde factor kuruluşa vererek sözkonusu mallara ilişkin alacağınızı, yapılan anlaşmaya göre adresinde ya da vadesinden önce factorden alırsınız. Factoring'de, factor kuruluşu n firmanızın anlaşma çerçevesinde yapacağı tüm kredili satışların onaylanması sözkonusu olup, factor'ın onayı dışında gerçekleştirilen satışlar factor kuruluşu ilgilendirmemektedir.
l. Satışların muhasebesi : Firmanız açısından factoring hizmetinin en önemli yararlarından biri, yaptığınız kredili satışların muhasebeleştirilmesi işinin factor tarafından üstlenilmesidir. Ayrı ayrı kişilere yapılan bütün kredili satışlar, sanki t ek bir kimseye yapılmış gibi, factorun hesabına kaydedilir ve muhasebe kayıtları factor tarafından tutulur. Ayrıca, factorun firmanıza göre daha modern ve yaygın bir kompüter ve haberleşme sistemine sahip olması muhasebe işlemlerinin daha doğru ve ucuz şekilde yapılmasını sağlamaktadır.
2. Riskin giderilmesi; factor şirket kredili satış bedellerinin tahsil edilememesi halinde doğacak tüm kaybı üstlenerek, satıcı firmanın karşılaşabileceği güçlük ve endişeleri bütünüyle ortadan kaldırabilmektedir. Factoring işlemi, kredil i satış yapılacak kişi ve firmaların saptanmasında, ileri derecede profesyonel bir araştırma ve değerlendirme çalışması yapma olanağı da sağlamaktadır.
3. Ek finansman olanakları sağlanması: Genel uygulamada factor şirket kredili satışlar toplamının %80 dolaylarındaki bölümünü firmanıza nakit olarak derhal, kalanını da tahsil ettikten sonra ödediğinden firmanız nakit ihtiyacını kolayca karşılayabilmektedir.

Factoring Şirketlerin Yapamayacakları İş ve İşlemler.
Ana faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamazlar, Teminat mektubu veremezler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı ile uluslararası piyasalardan ödünç para alınması dışında mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamazlar.
Ayrıca faktoring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları satın alamazlar veya tahsilini üstlenemezler.
 

ÖNDER ÖZSOY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ozsoy_1973@hotmail.com

08 Temmuz 2008

 

-Diğer makaleleri için tıklayınız

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.