Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I   2011 Vergi Takvimi  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :    2011

  Mükellef Rehberi 

  Vergi Takvimi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Muhasebe Bilgi Rehberi 

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  

 

 

2011 YILI MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

 
   
»2011 Yılı Dernekler hakkında uygulanacak idarî para cezaları (İDARÎ PARA CEZALARI VE PARASAL HADLERİ GÖSTEREN LİSTE) (24.01.2011) 
»Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2011/10(24.01.2011) 
»2011 yılı emzirme ödeneği ve cenaze ödeneği miktarları (22.01.2011) 
»2011 yılı Beyanname takvimi ve pratik bilgiler rehberi (21.01.2011) 
»2011 yılı vergileme sınırları, indirim ve istisna tutarları  (14.01.2011) 
»2011 yılı mali rehber  (11.01.2011) 
»2011 yılı bazı vergi cezaları  (08.01.2011) 
»2011 Yılı SGK İdari Para Cezaları (06.01.2011) 
»2011 Yılı ile ilgili Katsayılar Değişti. Yeni Kıdem Tazminatları, Çocuk ve Aile Yardımları, 657 Tabi Devlet Memurlarının Sosyal Yardım Tutarları (05.01.2011) 

»2011 yılı bordro parametreleri  (03.01.2011) 
»2011 Yılı Asgari Ücreti, 2011 Yılı Asgari Ücretten Net Ele Geçen 2011 yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (Vedat İLKİ, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı) (03.01.2011) 
»2011'de uygulanacak had ve miktarlar (03.01.2011) 
»2011 yılı için asgari geçim indirimi miktarları  (03.01.2011) 
»2011 Damga Vergisi Oranları ve Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (01.01.2011) 
»2011 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife (01.01.2011) 
»2011 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (01.01.2011) 
»2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tarifeleri  (01.01.2011) 
»2011 Fatura kullanma mecburiyeti (01.01.2011) 
»2011 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (01.01.2011) 
»2011 Ceza hadleri (01.01.2011) 
»2011 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı (01.01.2011) 
»2011 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı  (01.01.2011) 
»2011 Sakatlık İndirimi Tutarları (01.01.2011) 
»2011 Basit Usule Tabi Olmanın Şartları (01.01.2011) 
»2011 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (01.01.2011) 
»2011 Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı (01.01.2011) 
»2011 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı (01.01.2011) 
»Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı İle İstisna Uygulaması (01.01.2011) 
»Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması (01.01.2011) 
»2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel  (01.01.2011) 
»2011 Belediyelerde uygulanacak bazı vergi ve ceza tutarları  (01.01.2011) 
»2011 Özel İletişim Vergileri (01.01.2011) 
»2011 Veraset ve İntikal Vergisi oran ve tutarları (01.01.2011) 
»2011 Harçlar Kanunda yer alan Yargı harçları 1 nolu liste (01.01.2011) 
»2011 Harçlar Kanununda yer alan diğer harçlar (01.01.2011) 
»Türkiye'de ikamet etmeyenlere teslimlerde KDV (KDV Genel Tebliği 114) (30.12.2010) 
-Yeni asgari ücret işçi ve işverene nasıl yansıyacak? (30.12.2010) 
-2011 Yılı Vergi Takvimi (Mali Takvim)  (29.12.2010) 
-2011 Yılı Asgari geçim indirimi uygulaması  (29.12.2010) 
-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru (27.12.2010)
-2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)  (25.12.2010)
-Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı   (25.12.2010)
- Dönem sonu işlemlerinin vergisel boyutu (A.Murat Yıldız YMMM)  (24.12.2010)
- 2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi  (21.12.2010)
- Mükellefin Ödevleri Rehberleri (20.12.2010)
- Beyanname Rehberleri (20.12.2010)
- Ticari Kazanç Rehberi (20.12.2010)
- Kurum Kazancı Rehberi (20.12.2010)
- Serbest Meslek Kazancı Rehberi (20.12.2010)
»4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 nci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ  (18.12.2010)

 

»4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)  (18.12.2010)
»Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A) (Sıra No: 4) (11.12.2010)
»Avukatlık asgari ücret tarifesi (03.12.2010)
-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 401) (12.11.2010)
   
Yasal Uyarı
 
   

 
 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.