Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2011 Vergi Takvimi  I   2011 Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   08 OCAK 2011

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

2011 yılı bazı vergi cezaları

2011 yılında uygulanacak, yeni vergi cezaları belli oldu.

Buna göre, fatura ya da fiş düzenlemeyen bir esnafa, tüccara ya da şirkete, 170 TL’den80 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek. Aynı ceza, serbest meslek makbuzu düzenlemeyen doktor ve avukatlara da uygulanabilecek. Satıcıdan fiş, fatura ya da doktordan makbuz almayanlara da ceza kesilebilecek.

FATURA VERMEYENLER
Fatura düzenlemeyen esnaf, sanatkâr, tüccar ya da şirketlere; faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10’u oranında “özel usulsüzlük” cezası kesilecek. Ancak bu cezanın tutarı, düzenlenmeyen her fatura için 170 TL’den aşağı olamayacak. Örneğin; 50bin TL’lik satışa fatura düzenlemeyene, 5 bin TL ceza kesilecek. Ancak 2011 yılı içinde, fatura düzenlemeyen bir mükellefe kesilecek toplam ceza tutarı 80 bin TL’yi aşamayacak.

FATURA ALMAYANA DA CEZA VAR
Fatura vermeyene olduğu gibi, almayana da ceza var. 2011 yılında; birinci ve ikinci sınıf tüccarların (yani şirketlerle, işletme ya da bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin) ve serbest meslek erbabının (yani avukat, doktor, mimar, muhasebeci ve mali müşavirlerin) satın aldıkları mal ya da hizmetler için, tutarı 700 TL’nin altında dahi olsa, fatura almaları gerekiyor.
Almadıkları takdirde, satıcıya kesilen “özel usulsüzlük cezası”nın aynısı, bunlara da kesilecek.
“Tüketici” durumunda olanlar, fatura almadıkları takdirde, bu durumun vergi incelemesine yetkili olanlarca tespitine bağlı olarak, 34 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

FİŞ KESMEYENE 170 TL CEZA
1 Ocak 2011’den itibaren; yazar kasa fişi veya perakende satış fişi düzenlemeyenlere, sinema, konser salonu ve tiyatro gibi eğlence yerlerinde; giriş bileti kesmeyenlere ya da taşımacılık yapıp da yolcu bileti düzenlemeyenlere, düzenlemedikleri her belge için 170 TL“özel usulsüzlük cezası” kesilecek.
Örneğin 3 TL’lik sandviçe ya da 25 Kuruşluk sakıza fiş düzenlemeyen esnafa, her fiş için 170 TL ceza kesilecek. Buna göre 30 adet fiş düzenlenmediği tespit olunan esnafa ya da şirkete 5.100 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, bir tespitte kesilecek ceza tutarı 8 bin lirayı, bir yılda kesilecek ceza da 80 bin lirayı aşamayacak.
Bu fişleri almayanlar da unutulmadı. Onlara da (vergi incelemesine yetkili olanlarca bu durumun tespiti halinde), örneğin 25 Kuruşluk sakıza fiş almayana da, 34 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

İRSALİYE CEZASI
Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ve günlük müşteri listesi düzenlemeyen,kullanmayan ve bulundurmayanlara,
her bir belge için 170 TL (örneğin 20 irsaliye düzenlemeyene 3.400 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak bu cezanın tutarı, her tespitte 8 bin lirayı, bir yıl içinde de 80 bin lirayı aşamayacak.

DOKTORLARA DA CEZA VAR
Doktorlar, hastadan tahsil ettikleri “muayene bedeli” ya da “başka ad altında” aldıkları paralar için, anında pos cihazı fişi ya da “serbest meslek makbuzu” düzenlemek zorundalar.
Aksi halde, doktorun vermediği her belge için en az 170 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Makbuz almayan hastaya da 34 TL, özel usulsüzlük cezası kesilecek. Makbuz vermeyen doktora kesilecek ceza, 2011 yılında 80 bin TL’yi geçemeyecek.

Vergi numarası kullanmamak 800 lira

Maliye’nin istediği bilgileri vermeyenlere 260 TL ile
1.070 TL arasında
Vergi kimlik numarası kullanılmaması durumunda
800 TL
Maliyecilerin ikazına rağmen aracını durdurmayanlara 600 TL
Muhasebe standartlarına uymayanlara 3.700 TL
özel usulsüzlük” cezası kesilecek.
Defter tutmayan, defterleri usulsüz noksan ve karışık olan, beyanname vermeyen; sermaye şirketlerine 192 TL, birinci sınıf tüccarlara ve serbest meslek erbabına 120 TL,ikinci sınıf tüccarlara 60 TL iki kat “birinci derece usulsüzlük cezası” kesilecek. Ayrıca olay takdir komisyonuna intikal ettirilecek. Komisyonca, resen takdir yolu ile belirlenen matrah üzerinden hem “vergi” hem de “vergi ziyaı” cezası kesilecek.

Sahte belgeye 5 yıla kadar hapis görünüyor

2011 yılında vergi kaçakçılığı suçu işleyenlere;
- Hesaplanan verginin “üç katı” vergi ziyaı cezası kesilecek.
- Defter ve kayıtlarda muhasebe hilesi yapanlara, defter ve kayıtları tahrif edenlere veya gizleyenlere, muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ya da kullananlara “18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası” uygulanacak. İki yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilecek.
- Sahte belge düzenleyenlere ya da kullananlara, “üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası” uygulanacak.
Bu ceza paraya çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.

Vergi borcunu vadesinde ödemeyene ne uygulanacak

2011 yılında, vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 1.40 “gecikme zammı” uygulanacak. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanacak.

Şükrü Kızılot / Hürriyet

 
Yasal Uyarı
 

 
 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.