Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  2010-2011

  Vergi Rehberi 

  2011 Çalışmaları 
  2011 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

PRATİK BİLGİLER REHBERİ

         2011 YILI MUHASEBE VERGİ SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ MEVZUATLAR İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER (TIKLAYINIZ)

         2011 Yılı Mali Rehber (Tıklayınız)

 

        

 

01.01.2010 Tarihinden itibaren uygulanacak olan had, miktar, tutar, değer, istisna ve muafiyetler

-2010 Yılı Devlet Memurları Çocuk Eş Doğum ve Ölüm Yardımları (06.02.2010)

-2010 yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Yardımı Tutarları  (03.02.2010)
-2010 yılı işsizlik ödeneği miktarları 2010 yılı işsizlik parası  (01.02.2010)
-2010 yılı Kısa çalışma ödeneği miktarı  (01.02.2010)
 

-Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına, geçici iş  göremezlik öd. ve borçlanmaya esas tutarlar (SGK Genelgesi 2010/12) (27.01.2010)

-Geçmişten günümüze prime esas kazanç tutarları (1991 Yılından 2010 yılı sonuna kadar uygulanan dönemler itibariyle sigorta prime esas kazançların dökümleri) (22.01.2010)

-1978'den 2010'a asgari ücretler (Dönemler itibariyle asgari ücret tutarları) (21.01.2010)
- 2010 yılı için pratik bilgiler (Resul KURT, Sosyal Güvenlik Uzmanı) (15.01.2010)
-2010 vergi cezaları  (13.01.2010)
-2010 Sosyal Güvenlik Terimleri Sözlüğü (06.01.2010)
-2010 yılı SGK idari para cezaları (01.01.2010)

-2010 yılı asgari ücretler, 2010 yılı asgari ücretten net ele geçen ve asgari ücretin işverene maliyeti
-2010 yılı prime esas kazançlar
-2010 yılında Bağ-kur'luların (4/b) ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları
-2010 Yılı Asgari geçim indirimi  
-2010 Yılı İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları 
-Dönemler itibariyle kıdem tazminatı tavan tutarları
-2010 yılı işsizlik ödeneği miktarları 2010 yılı işsizlik parası

-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

120.000

170.000

68.000

120.000

-Fatura kullanma mecburiyeti 680 TL

-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar  680 TL
-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı 2.600 TL
-Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı 10 TL
-Sakatlık İndirimi Tutarları ; Birinci derece sakatlar için 680 TL, İkinci derece sakatlar için 330 TL, Üçüncü derece sakatlar için 160 TL
-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
Büyükşehir belediye sınırları içinde 4.300 TL
Diğer yerlerde 3.000 TL
-Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 7.700 TL
-Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 18.000 TL
-Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 1.090 TL
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

2010 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

8.800 TL'ye kadar

% 15

22.000  TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası

% 20

50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası

% 27

50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası

- 2010 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergileri (31.12.2009)
- 2010 Yılı Damga Vergileri  (31.12.2009)
- 2010 Yılı Harçları  (31.12.2009)
- 2010 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri (31.12.2009)
- 2010 Yılı ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları   (31.12.2009)
-Çevre Temizlik Vergileri
-Özel iletişim vergileri
-Veraset ve İntikal Vergileri
-2010 Yılı Vergi Takvimi
-2010 Yılı Gecikme Faizi Oranı, Pişmanlık zammı oranı, Tecil faiz oranı
-2010 Yılı Gecikme zammı oranı
 
-2010 YILI MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.