Muhasebe  

Maliye

Vergi

Yasal Uyarı

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  31 Aralık  2009

   Ana sayfa

   2011 Çalışmaları

   Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

2010 yılı işsizlik ödeneği miktarları 2010 yılı işsizlik parası
 

1) 2010 YILINDA NE KADAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALINACAK

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Not:İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz (01 Kasım 2008 tarihinden sonraki dönemler için damga vergisi kesintisi yapılmamaktadır), nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
 

01.01.2010-30.06.2010  için aylık işsizlik ödenekleri

 

 

Aylık alınacak  en az işsizlik ödeneği

   

729,00

 

 X 

 

0,40

 

=

  

 291,60

 
 

 

 aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği 

   

729,00

 

 X 

 

 0,80

 

 =

  

 583,20

 

aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği

/

Oran

=

Kabul edilen en yüksek gelir

                 583,20

 /

 0,40

 

    1.458,00

 

01.01.2010-30.06.2010 dönemi için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık  ortalama brüt kazancınız  1,458.00 TL olmalı .Bu miktarın üstünde kazancınız olsa bile aylık  583,20 TL den fazla işsizlik ödeneği alamazsınız

 

 

01.07.2010-31.12.2010    için aylık işsizlik ödenekleri

 

 

Aylık alınacak  en az işsizlik ödeneği

   

 760,50

 

 

0,40

 

=

   

304,20

 

Aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği 

   

760,50

 

 

0,80

 

=

 

   608,40

 

 

 

aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği

/

Oran

=

Kabul edilen en yüksek gelir

                608,40

 /

 0,40

 

    1,521.00

 

 

01.07.2010-31.12.2010 dönemi için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık  ortalama brüt kazancınız  1,521.00 TL  olmalı .Bu miktarın üstünde kazancınız olsa bile aylık  608,40 TL den fazla işsizlik ödeneği alamazsınız

 

2) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA KISA BİLGİ

İşsizlik ödeneğini kimler alır.Öncelikle 1.şart İşten çıkarılmadan önce (Hizmet akdinin feshinden önce) 120 gün sürekli prim ödenmiş olunmalı yani son dört ay sürekli çalışılmış olmalı 2.şart ise son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olmalıdır.3.şart işçi kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalınmalıdır.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak ne demektir.Bunu maddeler halinde yazalım

  1. Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilmesi
  2. Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilmesi
  3. Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilmesi ,
  4. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalınması
  5. İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olması
  6. Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona ermiş olması

 

3) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ  NE KADAR SÜRE İLE VERİLECEK

600 gün prim ödemiş olanlara  180 gün,

900 gün prim ödemiş olanlara  240 gün, 

1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, 

süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

      Eğer işsizlik ödeneği alınırken tekrar işe girilirse işsizlik ödeneği kesilecek ve tekrar işsiz kalınırsa ve ödenek almak için süreler ve şartlar kanuna uygun değilse daha önceki hakedilenler alınacaktır. Süreler ve şartlar yerine getirilmişse yeni hak sahipliğinden doğan işsizlik ödeneği alınacaktır.

 HAZIRLAYAN: ARİF SAĞLAM

Çalışma Dünyası

www.muhasebenet.net

Sayın Arif Sağlam Üstada teşekkür ederiz...


 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.