Muhasebe  

Maliye

Vergi

Yasal Uyarı

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  21 Kasım  2009

   Ana sayfa

   2010 Çalışmaları

   2010 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

-GECİKME ZAMMI ORANI: Aylık %1,95 (Tahsilat Genel Tebligi Sira No:1) (Tıklayınız)
 

GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI

Dönemler İtibariyle Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları

 

 

 

 

 

 

DÖNEM

BKK

TAHSİLAT GT SERİ NO

ORAN (%)

TARİH

NO

30.12.1993 – 07.03.1994

6183 SAYILI KANUN MD. 51

381

9

08.03.1994 – 30.08.1995

22.02.1994

94/5335

383

12

31.08.1995 – 31.01.1996

20.07.1995

95/7138

389

10

01.02.1996 – 08.07.1998

09.01.1996

96/7798

391

15

09.07.1998 – 20.01.2000

03.07.1998

98/11331

403

12

21.01.2000 – 01.12.2000

21.01.2000

2000/7

408

6

02.12.2000 – 28.03.2001

26.10.2000

2000/1555

411

5

29.03.2001 – 30.01.2002

26.03.2001

2001/2175

415

10

31.01.2002 – 11.11.2003

28.01.2002

2002/3550

422

7

12.11.2003 – 01.03.2005

03.11.2003

2003/6345

429

4

02.03.2005 – 20.04.2006

23.02.2005

2005/8551

434

3

21.04.2006 – 18.11.2009

03.04.2006

2006/10302

438

2,5

19.11.2009 -

02.11.2009

2009/15565

 

1,95

Yeni Gecikme Faizi Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup, 19.11.2009 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı % 1,95 olmuştur.

Yasal düzenlemelere göre

n Gecikme faizinin hesabında ay kesirleri dikkate alınmamakta,

n Gecikme faizi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Gecikme faizi tutarı = Gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme faizi uygulanacak tutar

 

Yeni Pişmanlık Zammı Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, pişmanlık zammı gecikme zammı oranında uygulandığından, 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan değişiklik pişmanlık zammı oranını da değiştirmiş olup, 19.11.2009 tarihinden itibaren uygulanacak pişmanlık zammı oranı % 1,95 olmuştur.

Yasal düzenlemelere göre

n Pişmanlık zammı hesabında ay kesirleri tam ay sayılmakta,

n Pişmanlık zammı aşağıdaki formülle hesaplanmakta,

Pişmanlık zammı tutarı = Ödeme süresi geçen vergi tutarı x gecikme zammı oranı x borcun normal vade tarihi ile ödendiği tarih arasında geçen ay sayısı.

n İdarece tarh edilen vergilerde ve tahakkuku tahsile bağlı vergilerde pişmanlık hükümleri uygulanmamakta,

n Pişmanlıktan ancak talebin yazılı olması halinde yararlanılabilmekte,

n Pişmanlık hükümlerinin uygulanması, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kesilmesini engellememektedir.

4. Tecil Faizi Oranı

6183 sayılı Kanun’un 48. Maddesi çerçevesinde tecil faizi oranı Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 28.04.2006 tarihinden itibaren uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık % 24’tür. Tecil faizinin gecikme zammından daha yüksek olması açıklanabilir olmadığından, en kısa zamanda gecikme zammı oranında yapılan değişiklik paralelinde tecil faizi oranında da önemli bir indirime gidileceği düşünülmektedir.

Hazırlayan

Recep Bıyık

YMM

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.