Muhasebe  

Maliye

Vergi

Yasal Uyarı

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  20 Kasım  2009

   Ana sayfa

   2010 Çalışmaları

   2010 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

Yeni Gecikme Zammı Oranı

 

19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 02.11.2009 tarih ve 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,95 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece 21.04.2006 tarihinden beri yürürlükte olan aylık % 2,5 olan gecikme zammı oranı, % 1.95’e düşmüş olmaktadır.

Karar yayımı tarihi olan 19.11.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

n Vadesi 19.11.2009 tarihinden önce gelmesine rağmen, bu tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan,

n Vadesi 19.11.2009 tarihinden sonra gelen ancak vadesinde ödenmeyen,

kamu borçlarına, yeni gecikme zammı oranı uygulanacaktır.

Gecikme zammı uygulamasıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılması gerekli görülmemekle birlikte, aşağıdaki özet bilgilerin hatırlatılmasında yarar görülmüştür:

n Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Hesaplamada 1 ay 30 gün olarak dikkate alınır ve günlük gecikme zammı oranı, (aylık oran/30) formülüyle bulunur.

n Tam aylar için gecikme zammı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

n Ay kesirleri için gecikme zammı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Gecikme zammı tutarı = Günlük gecikme zammı oranı x gün sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

n Bakanlar Kurulu kararıyla aylık gecikme zammı oranının yeniden belirlendiği hallerde, zammın hesaplanmasında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

-  Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplandığı bir aylık süre içindeki bir tarihte oran değişikliği yapılırsa, bu bir aylık sürenin tamamına eski oran uygulanır.

-  Ay kesirleri için zammın hesaplanması günlük esasa göre yapılırsa, Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği gün dahil olmak üzere daha sonraki günler için yeni oran, yürürlük tarihinden önceki günler için ise eski oran dikkate alınır.

2. Yeni Gecikme Faizi Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup, 19.11.2009 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı % 1,95 olmuştur.

Yasal düzenlemelere göre

n Gecikme faizinin hesabında ay kesirleri dikkate alınmamakta,

n Gecikme faizi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Gecikme faizi tutarı = Gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme faizi uygulanacak tutar

 

Hazırlayan;

Recep Bıyık

YMM

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.