Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   11  ARALIK  2010

  Mükellef Rehberi 

  Vergi Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

11 Aralık 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27782

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 4

             Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

             1) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ancak, eğitim ve öğretime yönelik olarak öğrenim bursu ve öğrenimle ilgili diğer adlarla ya da 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve destekler ile bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler  nedeniyle yapılacak ödemelerde bu zorunluluk aranılmayacaktır.”

             2) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (10) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “10. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden belirlenen ve 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz oranı %12’dir.

             25/1/2000 tarihinden itibaren yıllar itibarıyla uygulanan tecil faiz oranları aşağıda gösterilmiştir.

 

Genel  Tebliğ No.

Uygulama Dönemi

Yıllık Oran (%)

409

25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında

48

412

21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında

36

416

31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında

72

421

02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında

60

429

12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında

36

434

04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında

30

438

28.04.2006 -  20.11.2009 tarihleri arasında

24

Seri:C Sıra No:1

21.11.2009 – 20.10.2010 tarihleri arasında

               19

Seri:C Sıra No:2

21.10.2010 tarihinden itibaren

12

 

             3) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “III. Gecikme Zammı” alt başlıklı bölümünün (4) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “4. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden yıllar itibarıyla uygulanacak gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir.

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Uygulama Dönemi

Aylık Gecikme Zammı Oranı (%)

2001/2175 sayılı BKK

29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında

10

2002/3550 sayılı BKK

31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında

7

2003/6345 sayılı BKK

12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında

4*

2005/8551 sayılı BKK

02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında

3

2006/10302 sayılı BKK

21.04.2006 ­­– 18.11.2009 tarihleri arasında

2,5

2009/15565 sayılı BKK

19.11.2009 – 18.10.2010 tarihleri arasında

1,95

2010/965 sayılı BKK

19.10.2010 tarihinden itibaren

1,40

* 02.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunla kanuni oran haline gelmiştir.”

 

             Tebliğ olunur.

 

 
 
   
Yasal Uyarı
 
   

 
 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.