Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALE/YORUM :   25.06.2008
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2008 Pratik Bilgiler

 Yasal Uyarı

 

 

 


Kadir Dodi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı

kadirdodi@gmail.com

 

YÖNETİM MUHASEBESİ

 

 

I.YÖNETİMİN  TANIMI

Bilindiği üzere, işletme yönetimlerinin sağlıklı kararlar alabilmesi ve uygulamada bu bilgileri kullanabilme yöneylemini gerçekleştirmesi önemli bir husustur. Bu hususlara ilişkin olarak öncelikle yönetimi ve yöneticiyi kısaca tarif etmek gerekecektir. 

Yönetim bilimcilerinin hem fikir oldukları tanıma göre  yönetim  örgütün sahip olduğu madde ve insan kaynaklarını kullanarak, örgüt amacını gerçekleştirme bilim ve sanatıdır.  Bir başka deyişle yönetim, bir örgütte, önceden belirlenmiş işleri yapmak üzere bir araya getirilen insanları örgütleyip eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir diye de tanımlanmaktadır.  

Yönetimin uğraş alanı insandır ve insan da son derece değişken bir varlıktır. (1)

Her yönetimde bir hizmet vardır ve hizmetin en belirgin özelliği de soyutluğudur.Hizmet, elle tutulamaz, gözle görülemez ve duyulamaz. Kısacası bir ölçü birimiyle de ifade edilemez. Hizmeti üreten ile tüketen arasında yüz yüze ilişki ve yakınlık gerekir.

 Yönetimin olduğu yerde mutlaka yönetici de vardır.

Öyleyse yönetici kimdir? 

Yönetici “amaçlanan işlerin yerine getirilmesi için grubunu örgütleyen, çalışanları aynı amaca yöneltip koordine eden, denetleyen ve kısaca sorumluluğu üstlenen kimsedir” diye tanımlanmaktadır .

Her yönetici yetki kullanır. Her yönetimde bir yönetici vardır ve bu yönetici de bir yetki ile donatılmıştır. (2)

  

II.YÖNETİM MUHASEBESİ KONULARI

Yönetim muhasebesi kapsam olarak aşağıdaki gibi ana başlıklar halinde sayılabilecektir. Bunlar sırası ile

 

Direkt Maliyet Sistemi

Standart Maliyet Sistemi

Bütçeleme

Faaliyet Tabanlı maliyetleme (3)

 

III.YÖNETİM MUHASEBESİ

Konunun ele alınışı açısından, Ülkemizde firma yapıları incelendiğinde tepe yönetim fonksiyonları ve orta kademe yönetim fonksiyonları ne yazık ki iç içe geçmekte ve sonucunda her iki önemli kademenin de etkinliklerinde, yetki ve fonksiyon karmaşası neticesinde büyük erozyonlar meydana gelmektedir(4).

Tepe yönetimlerin asli unsurları arasında bulunan en önemli görev stratejik kararlar almak ve bu kararların uygulama organizasyonlarında, firmalarına liderlik etmektir. Orta kademe yönetimin ise uygulama, denetim ve raporlama üzerine faaliyetlerde yoğunlukları mevcuttur. İşte bu noktada yazılım uygulamalarına bakıldığında Muhasebe ve diğer uygulama programlarının çok önemli bir eksikliği ortaya çıkmaktadır. Ne yazık ki bu konuda neyin eksik olduğunu, belki de bilmediğimizden, tatmin olmamamıza rağmen uygulamalardaki eksiklikleri tamamlamaya çalışmamaktayız.(5)

Bu amaç doğrultusunda incelendiğinde, ne yazık ki yönetim muhasebesi ile ilgisi olmayan, mevcut klasik raporlama ve çalışmaların, orta kademe yönetim ve resmi Muhasebe sistemi uygulamalarının, yönetim muhasebesi gibi sunulduğunu görmekteyiz. Rapor ve incelemeler rakamlardan ibaret ve tek boyutlu olarak önümüze konmakta ve yazılım sadece defter kaydı olarak kullanılmakta, bilgisayar fonksiyonsuz olarak işletilmektedir.(6)

Kanımızca; Yönetim Muhasebesini rakamlardan oluşan tablolar sisteminden çıkartıp, stratejik karar alma mekanizmasının bir fonksiyonu haline getirmek ve yönetimin gereksinim duyduğu bilgi ve kaynakları en kısa sürede ve amaca uygun hazırlayıp yönetime destek vermesini gerçekleştirmek mümkündür.(7)

Bununla birlikte, yönetim muhasebesinin genel amaçları aşağıdaki gibidir;

1. İşletme faaliyetlerinin planlanmasına  

2. İşletme faaliyetlerinin denetlenmesine  

3. İşletme yöneticilerinin karar almasına  yardımcı olmak(8).  

 

IV.SONUÇ

Kuşkusuz ki,  ülkemizde yönetim muhasebesini nitelikli olarak uygulayan işletmelerin varlığı yadsınamaz. Ayrıca, üniversitelerimizde bilimsel olarak konuya yaklaşım bakımından çok güzel eserler verilmektedir.

Sonuç olarak İşletme faaliyetlerinin planlanması, denetlenmesi ve kararların alınmasında yönetim muhasebesinin varlığı  son derece elzem bir konudur.

 

Yararlanılan kaynaklar

(1),(2) aliihsanozcakir.googlepages.com -

(3) webmuhasebe.com

(4),(5),(6),(7) www.sonartr.com

(8) www.deu.edu.tr

 

Kadir Dodi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı

www.muhasebenet.net
25.06.2008
 

Diğer makaleleri için tıklayınız

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.