Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  30 Nisan  2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


 

Vergi kaçakçısı kime denir kime denmez

 

Birkaç gündür bu konu tartışılıyor. Ortada bir olay var, biri çıkıyor "Bu vergi kaçakçılığıdır" diyor, bir başkası da "Hayır efendim bu olay vergi kaçakçılığı değildir. Nereden çıkartıyorsunuz?" diyor.

Vatandaşın da kafası karışıyor.

"Vergi kaçakçısı kime denir, kime denmez?" diye merak ediyor.

Okurlarımızın, "Konunun uzmanı bir bilim adamı olduğunuz için bu olayın doğrusunu sizden öğrenmek istiyoruz" şeklinde ısrarlı talepleri de olunca, konuyu açıklamak kaçınılmaz oldu.

Yeri gelmişken belirteyim, "Vergi kaçakçılığı" yıllar önce doçentlik tez konumdu...

KAÇAKÇILIK SUÇLARI NEDİR?

Bu konuda, sözü hiç dolandırmadan ve yorum da yapmadan ilgili yasa maddesine bakalım. Çünkü, ortada bir yasa maddesi varsa, söze ve yoruma değil, yasa maddesine itibar etmek gerekir.

Açıp bakıyoruz; Vergi Usul Kanunu’nun "Kaçakçılık suçları ve cezaları" başlıklı 359. maddesinde, kaçakçılık suçu sayılan fiiller şu şekilde sıralanmış;

1- Defter ve kayıtlarda, hesap ve muhasebe hilesi yapanlar,

2- Gerçek olmayan kişiler adına hesap açanlar,

3- Çift defter kullanıp, asıl deftere yazılması gereken işlemleri, vergi kaybı doğuracak şekilde başka deftere, belgeye ya da kayıt ortamına kaydedenler,

4- Defter ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler,

5- Kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,

6- Defter ve belgeleri yok edenler,

7- Sahte belge düzenleyenler ya da kullananlar.

CEZASI NE?

Kaçakçılık suçu işleyenlere, hem hapis hem de para cezası uygulanıyor.

1- Hapis Cezası:

a) 1-5 no.lu bentlerde yazılı fiilleri işleyenlere 1 yıldan 3 yıla,

b) 6 ve 7 no.lu bentlerde yazılı fiilleri işleyenlere 3 yıldan 5 yıla,

kadar hapis cezası uygulanıyor.

2- Vergi ve Vergi Cezası :

Kaçakçılık suçu halinde, hem vergi hem de verginin 3 katı vergi ziyaı cezası kesiliyor (VUK Md. 344).

UZLAŞMA

Kaçakçılık suçu işleyen bir kişi, vergi ve cezalarla ilgili olarak "uzlaşma" talep edemez.

Bu husus, Vergi Usul Kanunu’nun "uzlaşma" ile ilgili Ek Madde-1’de parantez içi hüküm olarak açıkça belirtilmiş.

Başka bir anlatımla, kaçakçılık suçu nedeniyle hesaplanan vergi ve ceza, uzlaşmadan yani pazarlıklı indirimden yararlandırılmaz.

KİME KAÇAKÇI DENMEZ?

İlgili yasa maddeleri yukarıda belirtildiği gibi.

Buna göre, örneğin;

Kira gelirini beyan etmeyen ya da eksik beyan edene,

Bono, tahvil, eurobond gelirini beyan etmeyene ya da eksik beyan edene,

Gelirinin bir kısmını eksik gösteren esnafa, tüccara, serbest meslek erbabına ya da şirkete,

"Vergi kaçakçılığı suçu işledin" denilemez. Bu kişilerden;

Zamanında ödenmeyen vergi, bir kat vergi ziyaı cezası ve aylık yüzde 2.5 gecikme faizi ile birlikte istenir. Kaçakçılık suçu işleyenlerle ilgili üç kat ceza ve hapis cezası uygulanmaz.

Tarh olunan bir vergi ve kesilen ceza ile ilgili olarak "uzlaşma" hakkı tanınan vergi mükellefine de "vergi kaçakçılığı suçu işledin" denemez.

Diyeceksiniz ki "diyenler var"

Bektaşi’ye "Abdestsiz namaz kılınır mı?" diye sormuşlar. O da "Ben kıldım oldu" demiş.

Yukarıdaki yasa maddelerine rağmen, vergi kaçakçılığı suçu kabul edilmeyen bir fiile "vergi kaçakçılığı suçu" denilmesi de Bektaşi’nin abdestsiz namaz kılması gibi bir şey!..

Şükrü Kızılot
Hürriyet/30.04.2009

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.