Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE BÜLTEN  :  02 Mart 2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 

 


 

Son teşvik paketi "resmen" yürürlükte!

 

Geçtiğimiz haftalarda Meclis'te kabul edilen ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan 5838 sayılı Kanun, 28 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, esas itibariyle istihdamın teşviki ve işsizliği önlemeye yönelik olmakla birlikte, torba kanun olması hasebiyle pek çok konuya dair hükümler içeriyor. Kanunun istihdama ve çalışma hayatına ilişkin hükümleri şöyle;

Kısa çalışma ödeneğinin süresi ve miktarı arttı

2008 ve 2009 yıllarında, bu yıllara has olmak üzere kısa çalışma ödenekleri (KÇÖ) 3 ay yerine 6 ay süreyle verilirken, ödeneğin miktarı da %50 artırılarak ödenecek. Ayrıca bu sürede ödenen KÇÖ, işsizlik ödeneğinden düşülmeyecek. Yani önce kısa çalışma ödeneği alan kişi, daha sonra işsiz kalırsa, işsizlik ödeneğinin de tamamını alabilecek. Bakanlar Kurulu dilerse, 3 aydan 6 aya uzatılmış olan bu süreyi 6 ay daha uzatabilecek. Fakat bu uzatma süresinde alınan ödenek işsizlik ödeneğinden düşülecek.

Bürokrasiye tırpan!

Çalışma hayatında işverenlerin en fazla şikayet ettiği konuların başında, kurum ve kuruluşlara yaptıkları ayrı ayrı bildirimler gelirdi. Bir işveren işe aldığı işçisini SGK'ya, Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne ve kimi durumlarda da İş-Kur'a bildirirdi. İşin trajikomik yanı ise bu üç birimin üçünün de aynı bakanlık çatısı altında olması. Neyse ki son teşvik paketinde buna da bir son verilmiş oldu ve bundan sonra SGK'ya yapılan bildirimler diğer kurumlara da yapılmış sayılacak.

Genç ve kadın istihdamına teşvikte uzatma

Geçtiğimiz yıl 5763 sayılı Kanunla, 18-29 yaş arası gençleri ve yaşları ne olursa olsun kadınları işe alan işverenlere prim muafiyeti getirilmişti. Söz konusu teşvikin, Temmuz/2008-Temmuz/2009 döneminde işe alınanlar için geçerli olacağı düzenlenmişti. Son düzenleme ile bu süre bir yıl uzatıldı ve Temmuz/2010'a kadar işe alınan gençlerin ve kadınların da teşvik kapsamında olacağı hükme bağlandı.

Emekli aylıklarına haciz yolu kapandı

Emekli aylıklarının haczedilemeyeceği yönündeki düzenleme aslında 5510 sayılı Kanun'da da yer almaktaydı. Ancak uygulamada icra müdürlüklerinin, haciz taleplerini işleme koyduğu, eğer emekliden bir itiraz gelirse kaldırdığı görülüyordu. Son düzenleme ile bunun yolu da kapanmış oldu. Artık icra müdürlükleri emeklinin onayı olmaksızın haciz taleplerini işleme koyamayacak.

İşten çıkanı bildirmeyene ceza!

Daha önce 5510 sayılı Kanunda işten ayrılan sigortalılarla, sigortalılığı sonra eren bağımsız çalışanların, 10 gün içinde SGK'ya bildirilmesi öngörülmüştü. Ancak bunun aksine davranışlar için bir cezai yaptırım konmamıştı. Son düzenlemeyle,

o İşten ayrılan çalışanını bildirmeyen işverene,

o Faaliyetine son veren esnaf, şirket ortağı gibi bağımsız çalışanlar ile bunların kayıtlarını tutan meslek odası, vergi dairesi gibi kuruluşlardan durumu SGK'ya bildirmeyenlere,

o 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki banka ve borsaların yardım sandıklarından, göreve başlayan veya ayrılan iştirakçilerini SGK'ya bildirmeyenlere,

bildirilmeyen her bir sigortalı veya iştirakçi için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

Sadettin ORHAN

Bugün/02.03.2009

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.