Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2011 Vergi Takvimi  I   2011 Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 TARİFE, ORAN, TUTAR VE HADLER REHBERİ 2011

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

TARİFE, ORAN, TUTAR VE HADLER REHBERİ (2006 - 2010 - 2011)

»2011'de uygulanacak had ve miktarlar (01.01.2011) 
»2011 Ceza hadleri (01.01.2011) 
»2011 Asgari ücretler rehberi  (01.01.2011) 
»2011 Asgari geçim indirimi rehberi  (01.01.2011) 
» 2011 Damga Vergisi Oranları ve Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (01.01.2011) 
»2011 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife (01.01.2011) 
»2011 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (01.01.2011) 
»2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tarifeleri  (01.01.2011) 
»2011 Fatura kullanma mecburiyeti (01.01.2011) 
»2011 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (01.01.2011) 
»2011 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı (01.01.2011) 
»2011 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı  (01.01.2011) 
»2011 Sakatlık İndirimi Tutarları (01.01.2011) 
»2011 Basit Usule Tabi Olmanın Şartları (01.01.2011) 
»2011 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (01.01.2011) 
»2011 Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı (01.01.2011) 
»2011 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı (01.01.2011) 
»Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı İle İstisna Uygulaması (01.01.2011) 
»Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması (01.01.2011) 
»2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel  (01.01.2011) 
»2011 Belediyelerde uygulanacak bazı vergi ve ceza tutarları  (01.01.2011) 
»2011 Özel İletişim Vergileri (01.01.2011) 
»2011 Veraset ve İntikal Vergisi oran ve tutarları (01.01.2011) 
»2011 Harçlar Kanunda yer alan Yargı harçları 1 nolu liste (01.01.2011) 
»2011 Harçlar Kanununda yer alan diğer harçlar (01.01.2011) 
»Türkiye'de ikamet etmeyenlere teslimlerde KDV (KDV Genel Tebliği 114) (30.12.2010) 

(2010 Yılı Tarife, oran, tutar ve hadler için tıklayınız)

(2009 Yılı Tarife, oran, tutar ve hadler için tıklayınız)

(2008 Yılı için tıklayınız)

2006-2007 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
2005-2006-2007 yılında ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve Gelir Vergisi Hesaplama

Güncel KDV Oranları

 

Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi oranları
 

G.V.K.'nun 94. Maddesinde Yer Alan Kesinti Oranları
Repo geliri, mevduat faizi, kira ödemelerinden yapılan 

Gelir vergisi Kesinti Oranları

 

2007 Yılı MTV Tutarları
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ile ilgili ayrıntılı bilgi

Muhbir İkramiyesi Oranları

Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların intifa hakları ve daimi vergilerin mektumatı muhbirlerine verilecek ikramiye hakkında kanun

2007 Yılı Damga Vergisi Tutarları

2006 Yılı Damga Vergisi Tutarları
2006-2007 yılında sözleşme, borç senetleri, beyannameler  v.s. için damga vergisi tutarları.......

2007 Yılı Harç Tutarları

2006 Yılı Harç Tutarları
2006-2007 yılında uygulanacak yargı, noter, konsolosluk, pasaport harçları tutarları...

2007 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

2006 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları
2006-2007 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları...

2007 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

2006 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, askerlik değerli
kağıt bedelleri..

 

2007 Yılında Bina İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli

2006 Yılında Bina İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli
2006-2007 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel.

Yurtdışına Çıkış Yasağı Haddi
2007 yılı için Yurtdışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren vergi borç tutarı.

2007 Yılı Defter Tutma Hadleri

2006 Yılı Defter Tutma Hadleri
Defter tutma hadleri, fatura düzenleme limiti, doğrudan gider yazılacak miktar .

Gecikme Zammı Oranı(2006-2007)
Vergi borçlarına uygulanan gecikme zammı oranları ve
gecikme zammının hesaplanması.

 

2006 Yılı Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranları

2005 Yılı Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranları
Geçici vergi beyanında dikkate alınacak 2005 yılının üçer aylık geçici vergi yeniden değerleme oranı.

Vergi Cezaları

Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar ile ilgili maktu hadler.

 

Özürlü Mükelleflerin Vergi İndirimi
Çalışma gücünü kaybeden özürlü mükelleflere 

tanınan vergi indirimleri.

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
2005-2006-2007 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi oranları.

 

Yatırım İndirimi Uygulaması Tutarları
2005 yılında yatırım indirimi uygulamasında dikkate alınacak asgari yatırım tutarları.

(GİB Vergi Bankasından faydalanılmıştır)

Yasal Uyarı

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.