Muhasebe  

Maliye

Vergi

Yasal Uyarı

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  20 Kasım  2009

   Ana sayfa

   2010 Çalışmaları

   2010 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

Vergi incelemesine neden seçilebilirsiniz?
 

Vergi incelemesine seçilme nedenleri;

. Büyük mükellef iseniz daha sık hatta her yıl incelemeye alınabilirsiniz. Çünkü bulunulan şehirde, sektörde en büyük hacimli işletmeleri incelemeye alma eğiliminin mevcut olduğunu müşahede ediyoruz.

. BA/BS formlarıyla toplanan bilgilerde uyumsuzluklar olması ve bu uyumsuzlukla ilgili yaptığınız açıklamanın tatmin edici bulunmaması,

. Mal veya hizmet satın aldığınız şirketlerin Maliye'nin kara listesinde bulunması ve yaptığınız açıklamaların yeterli bulunmaması,

. Grup şirket ilişkileri (transfer fiyatlaması açısından),

. Yurtdışına yapılan hizmet ödemeleri (ödemenin nev'i, stopaja tabi olup olmaması vb. açılardan),

. Tamamen tesadüfen,

. Bir konu genel olarak taranırken,

. Sektör incelemesi sırasında,

. Bir başka şirket incelenirken, ona mal veya hizmet satmış veya almışsanız,

. İhbar varsa (Genellikle de eski çalışanlardan gelir),

. İkili anlaşmalar çerçevesinde alınan bilgiler,

. Karapara incelemeleri,

. Tek vergi numarası uygulaması çerçevesinde toplanan bilgilerden hareketle yapılan kontroller (Banka faiz gelirleri incelemeleri, gayrimenkul satış incelemeleri, borsa satış incelemeleri),

. Beyanname, ekleri ve bilanço/gelir tablosu dip not tutarsızlıkları,

. Kasa hesabının şişkinliği,

. Yüksek ortaklar cari hesabı,

. Şişkin bir "kanunen kabul edilmeyen gider" rakamı,

. Düzeltme beyanları,

. İade talepleri,

. Sürekli ve yüksek miktarlı devreden KDV,

. Sürekli zarar beyan ediliyor olması,

. Kârlılık oranının sektörel ortalamaya göre sapma göstermesi (Elektronik beyan sonrası vergi idaresi daha fazla veriyi elektronik ortamda alıp işleyebilir, karşılaştırabilir hale getirilebilir),

. Beyannamenin diğer indirim satırında gösterilen rakamlarla ilgili yeterli açıklama yapılmamış olması.

Vergi inceleme süreci iyi yönetilmelidir

Vergi incelemeleri şirket hayatında çok önemlidir. Bu nedenle de önemi ölçüsünde dikkatle izlenmeli ve gerekli adımlar atılmalıdır.

Uygulamada bazen oldukça ilginç yaklaşımlarla karşılayabiliyoruz. İnceleme başlıyor, bitiyor, tutanak alınıyor, rapor tebliğ ediliyor, dava açma süresinin bitimine az kala müşavir aranmaya başlanıyor.

Tabii bu, en abartılmış hal, fakat şu veya bu eksikle bu tür durumlarla sık karşılaşıyoruz.

Bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili olarak hazırladığımız liste iki bölüm halinde aşağıda yer almaktadır.

İlk bölümde inceleme aşamasındaki sürecin yönetimi, ikinci bölümde de inceleme sonrası süreç yönetimi ele alınmıştır.

Vergi incelemesi süreci nasıl yönetilir?

. İnceleme öncesinde alınacak tedbirler alındı mı?

- Sorunlar

- Sorunların analizi

- Olası tehditler biliniyor mu?

- Savunma dayanakları ve belgelenmesi

. İnceleme başladığında

- Alarm düğmesine basıldı mı?

- Süreç sorumluları kim?

- İnceleme elemanının sorduğu sorular?

- İnceleme elemanının istediği belgeler?

- İnceleme elemanının istediği çalışmalar?

- Defter ve belgeler tutanakla mı teslim edildi?

- İncelemenin yapılacağı yer konusunda karar verildi mi?

- İnceleme elemanları ile yapılan teknik müzakereler nasıl yürütülüyor?

- Şirket yönetimi ile süreci yürütenler bir araya gelip değerlendirme yapıyorlar mı?

- İnceleme elemanı ile olan ilişkilerde gerekli özen gösteriliyor mu?

- Tutanak alınırken nelere dikkat edilmeli?

. Kayıtlara uygun mu?

. Açıklamalarımız tam ve istediğimiz şekilde yer alıyor mu?

. Bize göre olmaması gereken ifadeler var mı?

. Tarhiyat öncesi uzlaşma istemeli miyiz?

İnceleme sonrası süreç nasıl yönetilir?

. Raporla ilgili analiz yapıldı mı?

. Konuyla ilgili yardım alınacak uzmanların tespiti yapıldı mı?

. Farklı uzman görüşleri alındı mı?

.Uyuşmazlığın çözümünde izlenecek yola karar verildi mi?

- Uzlaşma

. Tarhiyat öncesi mi?

. Tarhiyat sonrası mı?

. Hazırlık

- Uzlaşılabilecek rakam tespit edildi mi?

- Uzlaşmada kullanılabilecek savunma noktaları belirlendi mi?

- Yazılı bir ön metin hazırlandı mı?

- Rakamlar biliniyor mu?

- Kimler katılacak?

- Kimler ne konuşacak?

- Yargı

. Literatür taraması yapıldı mı?

. Mukteza ve yargı kararları tarandı mı?

. Duruşma düşünülüyor mu?

. Duruşmada kim yer alacak?

 Yargı sonrası

. İdare kararı anladı mı?

. İdarenin yaptığı işlemler doğru mu?

- Süreç izleniyor mu?

- Taraflar zaman zaman bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyor mu?

- Gidişata göre neler yapılıyor?

- İhtiyati tahakkuk / ihtiyati haciz uygulandı mı?

- Yurtdışı çıkış yasağı uygulandı mı?

- Teminat istendi mi?

- Yürütmeyi durdurma kararı gerekiyor mu?

Zeki GÜNDÜZ

20.11.2009

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.