Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :   21 Ocak 2009

  Ana sayfa

  2009 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


ÖNDER ÖZSOY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

info@onderozsoy.com

ozsoy_1973@hotmail.com

 

İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN UYGULAMASI
 


Vergi Usul Kanunun 313. Maddesine göre İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince; (Vuk 269 ise ;İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.

Bu kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:
1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;
2. Tesisat ve makineler;
3. Gemiler ve diğer taşıtlar;
4. Gayrimaddi haklar.)

Gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.

01.01.2009'dan itibaren 670 - TL aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

Boş Arazilerde Amortsiman Uygulaması

Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak:

1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri;

2. İşletmede inşa edilmiş olan her nev'i yollar ve harklar; amortismana tabi tutulur

İktisadi Kıymetlerin Faydalı ömrü ne kadardır ?

Amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.
 

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

 

 

1.1.6.

 

Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri

15

%6,66

 

3.1.

 

 

İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)

5

%20,00

 

3.3.

 

 

Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti

3

%33,33

 

 

3.8.14.

 

Soba

5

%20,00

 

 

 

3.13.10.1.

Portatif sedye

5

%20,00

 

 

3.14.12.

 

Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri

10

%10,00

 

 

3.49.10.

 

Kapalı devre TV sistemi (CCTV)

10

%10,00

 

3.53.

 

 

Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi

10

%10,00

 

3.73.

 

 

Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)

15

%6,66

 

3.74.

 

 

Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)

15

%6,66

 

3.75.

 

 

Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler)

24

%4,16

 

3.76.

 

 

Duvar saati

5

%20,00

 

3.77.

 

 

Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

5

%20,00

 

3.78.

 

 

Otopark ücretlendirme sistemi

15

%6,66

 

3.79.

 

 

Fotoselli kayar kapılar

10

%10,00

 

3.80.

 

 

LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

15

%6,66

 

3.81.

 

 

Kartlı geçiş sistemleri

10

%10,00

 

3.82.

 

 

Yanmaz elbise

5

%20,00

 

3.83.

 

 

Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

%20,00

 

4.4.

 

 

Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları

5

%20,00

 

4.5.

 

 

Data koruma kasası

12

%8,33

 

 

6.10.7.

 

Kurtarma gemileri

20

%5,00

 

6.12.

 

 

Uçak ve helikopterler

10

%10,00

 

6.16.

 

 

Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)

7

%14,28

 

 

6.16.1.

 

Çöp temizleme araçları ve ekipmanları

 

 

 

 

 

6.16.1.1.

Çöp temizleme araçları

5

%20,00

 

 

 

6.16.1.2.

Çöp temizleme araçları ekipmanları

3

%33,33

 

 

7.14.13.

 

Seralar

 

 

 

 

 

7.14.13.2.

Cam örtü malzemeli seralar

15

%6,66

 

 

 

7.14.13.3.

Plastik örtü malzemeli seralar

3

%33,33

 

 

 

7.14.13.4.

Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar

15

%6,66

 

 

 

7.14.13.5.

Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar

20

%5,00

 

 

 

7.14.13.6.

Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar

10

%10,00

 

 

 

7.14.13.7.

Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği

3

%33,33

 

 

 

7.14.13.8.

Kaya yünü yatağı

2

%50,00

 

 

9.4.1.

 

Sıvı gaz buharlaştırıcılar

9

%11,11

 

10.1.

 

 

İnşaat kalıpları ve iskeleler

 

 

 

 

10.1.1.

 

Ahşap inşaat kalıpları

5

%20,00

 

 

10.1.2.

 

Tünel kalıplar

15

%6,66

 

 

10.1.3.

 

Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler

20

%5,00

 

 

10.1.4.

 

Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar

4

%25,00

 

 

10.1.5.

 

İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)

7

%14,28

 

 

10.1.6.

 

Ağaç kalaslar

3

%33,33

 

10.2.

 

 

İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi

8

%12,50

 

10.3.

 

 

Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi

15

%6,66

 

17.2.

 

 

Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

8

%12,50

 

 

20.1.1.

 

Nakış makineleri

5

%20,00

 

20.11.

 

 

Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi

10

%10,00

 

20.12.

 

 

Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)

10

%10,00

 

 

23.4.1.

 

Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü

10

%10,00

 

23.6.

 

 

Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler

2

%50,00

 

26.1.

 

 

Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı

10

%10,00

 

26.2.

 

 

Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *

4

%25,00

 

27.1.

 

 

Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb.

7

%14,28

 

27.2.

 

 

Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *

4

%25,00

 

28.3.

 

 

Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler

 

 

 

 

28.3.1.

 

Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları

15

%6,66

 

 

28.3.2.

 

Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri

10

%10,00

 

 

28.3.3.

 

Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar

10

%10,00

 

28.4.

 

 

Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar

5

%20,00

 

28.5.

 

 

Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar *

3

%33,33

 

 

 

31.2.2.9.

Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları

6

%16,66

 

31.7.

 

 

Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

 

 

 

 

31.7.1.

 

Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı

12

%8,33

 

 

31.7.2.

 

Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı

12

%8,33

 

31.8.

 

 

Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar

2

%50,00

 

31.9.

 

 

Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri

12

%8,33

 

 

45.1.2.

 

Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları

 

 

 

 

 

45.1.2.1

Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler

40

%2,50

 

 

 

45.1.2.2

Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler

15

%6,66

 

 

45.1.7

 

Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler

10

%10,00

55.

 

 

 

Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri

15

%6,66

 

55.1.

 

 

Peştemallık

5

%20,00

 

55.2.

 

 

Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı

5

%20,00

66.

 

 

 

Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler

 

 

 

66.1.

 

 

Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel

10

%10,00

 

66.2.

 

 

Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü

2

%50,00

 

66.3.

 

 

Radar, radyofar ve seyir haritaları

5

%20,00

 

* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.
Bu usulün tatbikinde:

1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.

2. amortisman oranı %50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.(**)
3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.
Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.

Madenlerde Amortsiman Uygulaması

İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri gözönünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir.

Fevkalade Amortsiman Mevzuu

1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden;
2. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen;
3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan;
Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır.


Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için ( rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.

Binek Araçlarda Amortsiman Uygulaması Ve Taşıt Kredilerinde Faiz Mevzuu;

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.

Amortisman kural olarak yıllık ayrılmaktadır. Bazı durumlarda ise amortismanın yıllık olarak hesaplanmasında başka Kıst Amortisman dediğimiz özellikli bir durum daha vardır. VUK’ nun 320.maddesi ; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere , işletmelere ait binek otomobillerin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır . Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer , itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.

Bu maddeye gore kıst amortisman sadece işletmelerin aktifinde kayıtlı binek otomobilleri için geçerlidir . Yani faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya diğer şekillerde işletilmesi olan yükümlülerin bu amaçla kullandıkları binek otomobillere kıst amortisman uygulanmayacaktır
Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.

Binek otomobilinin banka kredisi kullanılarak iktisabı halinde banka kredi faizlerinin maliyete mi ilave edileceği yoksa doğrudan gider mi yazılacağı hususunda faizlerin, taşıtın iktisap edildiği yıla ait olanlarının sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere taşıtın maliyetine eklenmesi gerekmekte; sonraki dönemlere ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. Ancak sonraki dönemler için yapılacak tercihin, iktisabı izleyen bütün dönemler için aynı olması gerekmektedir. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında kullanılan krediler nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklenecek kısmı ile doğrudan gider yazılacak kısmının tespitinde değerleme hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak 163 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. Anılan tebliğe göre mükelleflerin yatırım döneminde ödedikleri faizleri ilgili iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklemelerinin zorunlu olduğu, işletme döneminde ödedikleri faizleri ise maliyet bedeline eklemek veya doğrudan gider yazılabilir.
Maliyet bedeline eklenmesi zorunlu olan kısmın tespitinde, iktisadi kıymetin iktisap tarihinden hesap dönemi sonuna kadar geçen sürenin dikkate alınması gerekir. Satın alınması için bankalardan alınan taşıt kredisi için ödenen faizlerin, bu iktisadi kıymetlerin iktisap tarihinden ilgili hesap döneminin sonuna kadarlık kısmının maliyete eklenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra tahakkuk eden kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi suretiyle amortismana tabi tutulması veya doğrudan gider olarak da muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

1. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir.

2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başladıktan sonra bu usulden dönülemez.

3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eski bilançolarda belirtmeye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taallük ettiği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, bakiye amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok edilir.

Finansal Kiralama İşlemlerinde Amortisman :

Finansal kiralama kabul edilen işlemlerde, faturada yer alan kiralama bedelinin tamamının gider kaydedilmesi uygulamasına son verilmiştir. Yeni uygulamada, finansal kiralama sözleşmesi tutarının iktisadi kıymetin bedeline tekabül eden kısmı (kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli ile yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı) kiracı tarafından “kullanım hakkı” olarak aktifleştirilecek ve amortismana tabi tutulacaktır. Amortisman süresi, kiralama süresinden bağımsız olarak V.U.K. ve Genel Tebliğlerinde finansal kira sözleşmesine konu olan iktisadi kıymet için öngörülen amortisman oranına göre belirlenecektir. V.U.K.’nun 315. maddesi değiştirilmiştir. Buna göre mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığı’nca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden amortisman hesaplayacaklardır. Finansal kiralamada uygulanacak amortisman oranı, kiralanan iktisadi kıymetin genel esaslara göre tabi olduğu oran üzerinden amortismana tabi tutulacağı,Başka bir deyişle, kiralamaya konu iktisadi kıymet satın alınsaydı nasıl amorti edilecekse, aynı esas ve şekilde amorti edilmelidir. Kiralama süresi sonunda, kiralanan iktisadi kıymetin mülkiyeti satın alınmış ise, 26- grubundaki ilgili hesaptan (260-Haklar ya da 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar grubunda boş bir hesabın finansal kiralama işlemlerine ayrılması durumunda söz konusu hesap), uygun olan duran varlıklar hesabına (252, 253, 254, 255 vb.), birikmiş amortisman tutarı da 268 no.lu hesaptan 257 no.lu hesaba devredilmeli ve iktisadi kıymet itfa oluncaya kadar amortisman ayırmaya devam edilmelidir.

ÖNDER ÖZSOY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

info@onderozsoy.com
ozsoy_1973@hotmail.com

21 Ocak 2009

 

-Katma Değer Vergisinin Konusu ve Teslimi

-Banka ve nihai tüketicilere kredi kartı okuyucuları kullanarak kontör satışı

-Çeklerin Factoring Şirketlerine ciro edilmesi...

-Diğer makaleleri için tıklayınız

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.