Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  2008 Mali Pratik Bilgiler  için tıklayınız

 Ana Sayfa 

Muhasebe Forum 

Makaleler 

Danışma Hattı 

           Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

   2007 Yılı Uygulamaları


 

 

 

 

 


2009 Mali Pratik Bilgiler  (01.01.2009 tarihinden itibaren)

 -MUHASEBE VERGİ MALİ MEVZUAT PRATİK BİLGİLER 2011 (Tıklayınız)

 

-Basit Usul Mükelleflere Vergi Rehberi  Basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken faydalanabilecekleri bir kaynak..(02.02.2007)

-2007 yılı Tarife, oran, tutar ve hadler  (26.01.2007)

 

1.Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehberi (pdf)

2.Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehber (pdf)

3.Vergi Uyuşmazlıklarının İdare İle Çözümünde Uzlaşma Rehberi (pdf)

Bu rehberde tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma müesseselerinin işleyişiyle ilgili temel bilgilere yer verilmiştir

4.Vergilemede Adresin Önemi Rehberi (pdf)

Bu rehberde vergi dairesi ile mükellefler arasında vergisel işlemlerde iletişim sağlanabilmesi ve mükelleflerin vergilendirme ile ilgili hak ve ödevleri konusunda bilgilendirilmesinde doğru adresin ne kadar önemli olduğu açıklanmıştır.

5.Özürlüler İçin Vergi Rehberi (pdf)

Bu rehberde özürlülerin hem ekonomik yönden desteklenmesi hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının ve uyumlarının sağlanması amacıyla yapılan hukuki düzenlemeler ışığında, çeşitli vergi kanunları açısından özürlülere tanınan vergi avantajlarına ve dilekçe örneklerine yer verilmiştir.

 

-Dönem sonu işlemlerinin vergisel boyutu  2006 dönem sonunda yapılması gereken bazı işlemlere ilişkin sunum.. (Murat AKAR, AVDB. Grup Müdürü) (26.01.2007)

 

-2006 yılı gelirlerinin beyanı ve 2007 yılı vergileri (Yahya ARIKAN, İSMMMO Başkanı)  (04.01.2007)

-----------------------------------

-2007 yılı Asgari ücret

2007 yılı Ocak-Haziran 16 yaşından büyükler için:

BRÜT : 562,50 YTL. NET: 403,03 YTL

16 yaşından küçükler için;

BRÜT: 476.70, NET: 341.56 YTL

2007 yılı Temmuz-Aralık, 16 yaşından büyüklere:

BRÜT: 585,00 YTL. NET: 419,15 YTL.

KAPICILAR

BRÜT: 562.50, YTL NET. 474.75 YTL

------------------------------------------------

-Fatura kullanma mecburiyeti :  560 ytl.

 

-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar : 560 ytl.

 

-Fatura, gider pusulası, müstahsil mak,  serbest meslek  mak verilmemesi, alınmaması cezası : 139 ytl

 

-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,taşıma bileti, sevk irsaliyesi vermeme cezası : 139 ytl

 

-Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza : 64.000. ytl

 

-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması ; 139 ytl

 

-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve  mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara    uyulmaması : 3.000. ytl
 
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı 100.000 ytl
- Satış tutarı 140.000 ytl
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 56.000 ytl
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 100.000 ytl
 
-Muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları:


a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 138.00 YTL.
b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 103.80 YTL.
c- Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 54.20 YTL.
 

-2006 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 7,8’ dir
-Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,76’dır.
-2006 yılı msi gelirlerine uygulanacak indirim oranı (% 7,8 / % 16,76 =) % 46,5
 
-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
-Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2.300 YTL
 
Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı 8,80 ytl
 
Sakatlık İndirimi Tutarları : birinci derece sakatlar için 570 YTL, ikinci derece sakatlar için 280 YTL, üçüncü derece sakatlar için 140 YTL
 

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar : yıllık kira bedeli toplamı, büyükşehir belediye sınırları içinde 3.700 YTL, diğer yerlerde 2.600 YTL

 

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler             

   - 1 numaralı bent için 53.000 YTL ve 77.000 YTL,

   - 2 numaralı bent için 26.000 YTL,

   - 3 numaralı bent için 53.000 YTL ,

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı : 15.000 YTL
 

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

             Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı,  900 YTL

 

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

7.500 YTL'ye kadar % 15

19.000 YTL'nin 7.500 YTL'si için 1.125 YTL, fazlası % 20

43.000 YTL'nin 19.000 YTL'si için 3.425 YTL, fazlası % 27

43.000 YTL'den fazlasının 43.000 YTL'si için 9.905 YTL, fazlası % 35

 

Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasında Esas Alınan Tarife

             Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alınan tarife

             3.800 Yeni Türk Lirasına kadar %8'i

             7.700 Yeni Türk Lirasının 3.800 Yeni Türk Lirası için %8'i, aşan kısmı için %6'sı

             7.700 Yeni Türk Lirasından fazlasının, 7.700 Yeni Türk Lirası için %7'si, aşan kısmı için

 

-Damga Vergisi Oranları (Oku)

 

-Veraset ve intikal vergisi oranları (Oku)

 

-Emlak vergisi m2 değerleri (Oku)

 

-Maktu ÖİV. vergi tutarı  26,00 YTL

 

-2007 Sosyal Güvenlik Rehberi
-2007 Yılı Pratik bilgileri
-2007 Yılında uygulanacak asgari ücretler 
-2007 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 
-2007 yılında uygulanacak Gelir vergisi tevkifat oranları
-Ücretlilerde vergi indirimi uygulamaları
-Muhasebe Forum açıldı, kayıt oldunuz mu !...
 
-2006 YILI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

-2006 Yılı Mali pratik bilgiler

 


Copyrıght © 2005-2007  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.