Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MAKALE / YORUM  / 06.03.2007    

ara

 Ana Sayfa 

        Staj-Stajyer Rehberi

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2007 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYUP YÜCELİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeNet Site Yöneticisi

info@muhasebenet.net

 

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ SERBEST TİCARETTE İNCE NOKTALAR

 

        TÜMSİAD (Tüm Sanayici İşadamları Derneği) Başkanı Mehmet Yıldırım ve Dernek Üyelerinden oluşan 55 kişilik işadamının Suriye'ye çıkartma yapması ve Humus Valisinin Tümsiad'a 5 milyon metrekarelik bir araziyi tahsisinin ulusal basında yankı bularak geniş yer almasıyla birlikte Türkiye ile Suriye arasındaki serbest ticaret anlaşmaları ve vergisel boyutu ön plana çıkarmıştır.

         Suriye açısından Avrupa Birliği'ne ulaşım kapısı olan Türkiye ile Arap Birliği Üyeliğiyle Suriye'nin de Türkiye açısından önemini bir kat daha arttıran bu ziyaretin akabinde on otobüs dolusu Suriye'li işadamının Adana Sanayi Fuarına gelmesi ve TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Ümit Özlü ve Dernek Üyelerinden oluşan işadamlarıyla iş anlaşmalarına yönelmesi ile Adana'lı işadamlarını Suriye'ye davet etmeleri anlaşmanın önemini bir kat daha arttırmıştır.

         6 Kasım 2006 Tarih ve  2006/11044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye ile Suriye arasında serbest ticaret alanı tesis eden ortaklık anlaşmasında en önemli nokta karşılıklı yatırımların teşviki ve çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırmaktır

         Buna göre söz konusu anlaşmanın ana hedefi;  taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması ve tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin geliştirilmesidir.     

         Vergisel boyutta ele aldığımızda anlaşma sanayi ürünleri ile bir kısım tarım ürününde pazara giriş kolaylıkları sağlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye, Suriye menşeli sanayi ürünlerinin Ülkemize ithalinde uyguladığı gümrük vergilerini Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırmıştır. Suriye tarafı ise, Türkiye menşeli sanayi ürünlerinin Suriye’ye ithalinde uygulanmakta olan gümrük vergilerini, bir kısım ürünler için Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, farklı gruplara bölünmüş diğer ürünler için ise 3 ila 12 yıl arasında değişen indirim takvimi kapsamında tedricen sıfırlayacaktır

           Yine ilgili anlaşmada yer alan, “Ekonomik ve Teknik İşbirliği” kapsamında, iktisadi, ilmi, teknik ve ticari işbirliğini geliştirmek, ayrıca, Avrupa-Akdeniz (EUROMED) sürecine dahil ülkeler başta olmak üzere bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan faaliyetleri teşvik etmek hedefleri ortaya konmaktadır.

         Yukarıda kısaca değindiğimiz konuların yanı sıra uygulama içerikli belge ve bilgileri ise şöyle sıralamak mümkündür;

-Ortaklık anlaşması metni (İndir)

-Fatura beyanı metni (İndir)

-EUR-MED Fatura Beyanı Metni (İndir)

-Suriye’nin taviz verdiği ürün listesi (İndir)

-Türkiye’nin taviz verdiği ürün listesi (İndir)

-Diğer önemli belge ve bilgiler (İndir)

         Yukarıda da belirtildiği üzere anlaşmanın önemli unsurlarından birisi de ithalatta uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin kaldırılmasıdır. (İndir) Bu çifte vergilerin kaldırılmasıyla ticaret hacminin çok daha artacağı ve TÜMSİAD'ın öncülük ettiği bu işbirliğinin yaygınlaşarak devam edeceği görülecektir.

 

Eyup YÜCELİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

info@muhasebenet.net

06.03.2007

 

Kaynakçalar ;

-Dış Ticaret Müsteşarlığı

-DTM.gov.tr

-syriancustoms.com

-mkaccdb.eu.int
 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.