Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  31 Ağustos 2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini satın alabilecekler

 

4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince işverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;
* İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
* Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,
* Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler.
5763 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunun 81.maddesinde 15.05.2008 tarihinde yapılan değişiklikle işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebileceği konusu hüküm altına alınmıştır. İşyerinde kurulacak sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususların yönetmelikle düzenleneceği anılan kanun maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu yönetmelik, kanunun yayınlanmasından yaklaşık 14 ay sonra 15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik adı altında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 50 ve üzerinde işçi istihdam eden işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyeri bünyesinde istihdam edeceği personel ile veya satın alma yolu ile nasıl yerine getirebileceklerinin usul ve esasları açıklığa kavuşturulmuştur.

İşyeri sağlık hizmetlerin yapılması
Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; önleyici ve koruyucu hizmetleri, işyerinin yer aldığı tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre, mevzuatta belirtilen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere personel istihdam etmek istemeyen işverenler bu hizmetleri satın alma yolu ile yerine getirmeleri gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri bir veya birden fazla işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişilerinden oluşabilecek ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet satın alma yolu ile yerine getirilecektir. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden işveren sorumlu olduğu için ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet alınması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini satın alma yolu ile de yerine getirebilmelerine imkan sağlayan bu düzenleme işverenleri rahatlatmıştır. Bundan böyle işverenlerin işyerlerinde mutlaka iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun yerine bu tür hizmetleri ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden satın alma yolu ile yerine getirebileceklerdir. İşverenlere getirilmiş olan bu seçimlik hak çalışma hayatının dinamik yapısına daha uygun düşmektedir.

Referans

31.08.2009

  
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.