Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :   29 Haziran 2009

  Ana sayfa

  2009 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Osman F. ÇANAKKALE

Vergi Denetmeni
osman.ferhat@vergianaliz.net
29.06.2009

 

5904 Sayılı Kanun Yürürlüğünden Sonraki Düzeltme Bildirimleri İle Sınırlı Kaldı
 

Cumhurbaşkanının imzasını bekleyen 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Ba-Bs formalarına ilişkin uygulanan özel usulsüzlük cezalarında bir hafifletme öngörülmektedir.

Buna göre 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355’nci Maddesine eklenen fıkra ile bildirimde bulunma süresinin sonundan başlayarak 10 gün içerisinde verilecek düzeltme formlarına özel usulsüzlük cezası uygulanmayacak, 10 günlük ilk düzeltme süresinden sonra 15 gün içerisinde verilecek düzeltme formlarında ise özel usulsüzlük cezası ½ oranında uygulanacaktır.

Maddeye eklenen söz konusu fıkra, 5904 Sayılı Kanunun yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulamaya başlanacaktır.

Görüldüğü üzere bildirimler ile ilgili sadece düzeltme bildirimlerinde ceza indirimi öngörülmekte ve bu uygulama Kanunun yayımını izleyen aybaşından sonra verilmesi gereken bildirimler için geçerli olmaktadır.

Ancak, bu cezaya ilişkin yoğun itiraz ve sıklıkla yargıya taşınan husus geçmişe yönelik formlara kesilecek cezanın toplamda çok yüksek olmasıdır. Bu nedenle mükellefler (daha ziyade muhasebeciler) ağır ceza yükü karşısında formları hiç vermemeyi tercih etmektedirler.

Yapılacak düzenlemede bildirimlerin zamanında yapılmamasının cezasız bırakılması tabi ki düşünülemezdi. Ancak, kayıtdışılık ve sahte belge ile mücadelede gelir idaresinin en güçlü silahlarından biri olan Ba-Bs formlarının geçmişe yönelik sağlıklı alınabilmesi için bu konuda ortaya çıkan ağır ceza yükünün geçici olarak hafifletilmesi üzerinde bir formül düşünülemez miydi?

Bir nevi af niteliğinde olacak böyle bir formülün gündeme getirilmemesinin sebebi daha önce ceza kesilmiş mükelleflere haksızlık yapılacağı kanaati olabilir.

Özetle Kanunun amacı sonraki dönemlere yönelik cezalarda hafifletme olarak öngörülmüş ve geçmişe yönelik düzenleme şu veya bu sebeple tercih edilmemiştir.

 

Osman F. ÇANAKKALE

Vergi Denetmeni

29.06.2009

www.muhsebenet.net

Diğer makaleleri

-İnşaat sektöründe sahte belge kullanımı (I) .(17.02.2009)

-Ba ve Bs formalarına ilişkin cezada uzlaşma müessesesinin eşitsizliği (02.02.2009)

-KDV İstisnasında Gayrimenkul Tanımının Önemi (27.01.2009)

-Cari hesap mahsuplarında müteselsil sorumluk (29.12.2008)

-Diğer makaleleri için tıklayınız

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.