Muhasebe  

Maliye

Vergi

Yasal Uyarı

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  25 Kasım  2009

   Ana sayfa

   2010 Çalışmaları

   2010 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

Sahte fatura kullanıldığı yönünde tespit yapılmadan vergi salınamaz
 

Soru: 2007 de mal aldığımız bir firmada yapılan vergi incelemesinde bazı faturaları sahte olarak düzenlediğini tespit etmişler. Firma sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle bu firmadan mal alan tüm işletmelerin faturalarını sahte olarak kabul etmişler. Bizim yıllardan beri mal aldığımız bir firma. Bugüne kadar yanlışını görmedik. Bu firmadan aldığınız mallar nedeniyle yüklendiğimiz ve indirim konusu yaptığımız KDV leri cezalı olarak tekrar ödememizi istiyorlar. Haksız yere bir daha istenen KDV leri ödememek için neler yapabiliriz? Kanuni yolarımız nelerdir?

Cevap: Vergi Usul Kanununun 3 ncü maddesine göre, vergilendirmeye olayların gerçek mahiyeti esastır. Söz konusu kanunun 134 ncü maddesi hükmünde de vergi incelemesindeki maksat; ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olarak tanımlanmıştır. Her iki maddenin birlikte incelemesinden, varsayıma, şahsi kanata ve yoruma göre vergi salınamayacağı, vergilendirilecek olayın gerçek mahiyetinin vergi incelemesi ile hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde açık olarak araştırmak, tespit etmek ve sağlamak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Olayınızda olduğu gibi inceleme elemanlarınca bir işletmede sahte fatura düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde, o işletmeden alınan tüm mallar için düzenlenen faturaların sahte olduğu varsayılarak, fatura alanların KDV indirimleri kabul edilmemesi ve KDV’nin vergi cezası ile birlikte istenmesi hem kanuni, hem de hukuki değil. Şayet, mal aldığınız firma KDV beyanlarını düzenli olarak yapmışsa, aldığınız malların ödemesini banka kanalı ile yapmışsanız, malı aldığınız firmadan işletmenize naklini gösteren irsaliye, nakliye faturası vb. belgeler varsa, yapılan tarhiyata karşı dava açabilirsiniz. Çünkü; nihai yargı mercii Danıştay’da; mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılarak, sahte belge kullanımının somut delillerle ortaya konmadan, sadece faturayı düzenleyen nezdinde yapılan incelemeden hareketle vergi salınamayacağı yönünde kararlar vermektedir. Sahte belge konusunda yeni çıkan aşağıdaki ilk ve tek kitapta aradığınız tüm her şeyi bulabilirsiniz.

Ekrem SARISU

Posta/25.11.2009

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.