Muhasebe  

Maliye

Vergi

Yasal Uyarı

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  31 Ekim  2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

KDV istisnası teşvikinde önemli bir ayrıntı

 

KDV istisnası teşviki, teşvik belgesi sahibi yatırımcılara belge kapsamındaki makine ve teçhizatların vergisiz olarak teslimini ifade ediyor.

Bu düzenleme 1998 yılından beri mevzuatımızda yer alıyor.

Yeni teşvik rejimi ile bu konuda geçmişteki uygulamalardan farklı önemli bir düzenleme yapıldı.

Gözden kaçması muhtemel bu düzenleme, bu kapsamda mal satan mükelleflerin başlarının ağrımasına yol açabilir.

Bu nedenle hem uygulama hakkında özet bir bilgi vermeyi hem de getirilen bu yeni detaya dikkat çekmeyi amaçladık.

******

Önce düzenleme ve uygulama şekli hakkında özet bir bilgi verelim.

Yatırım teşvik belgesi sahibi her yatırımcı KDV istisnasından yararlanır diye genel bir kanı var ama bu doğru değil.

KDV istisnasından yararlanmak için satın alınacak makine ve teçhizatın yatırım teşvik belgesi eki olan harcama listelerinde yer alması gerekiyor.

Yatırım teşvik belgesi almak için başvururken, verilen fizibilite raporunda alınacak makine ve teçhizat ithal ve yerli olarak detaylı olarak listelenir ve bu listeler teşvik belgesinin eki olur.

İşte ancak bu listede yer alan ve Hazine Müsteşarlığınca KDV istisnası teşviğinden yararlanabileceği belirtilmiş olan makine ve teçhizatın alımında ya da ithalinde istisnadan yararlanılabilir.

Yerli listede yer alan makine ve teçhizat yurtiçinden, ithal listede yer alanlar ise mutlaka yurtdışından alınmalıdır. Aksi takdirde istisna yine uygulanamaz.

Bu nedenle yatırımın iyi planlanması ve listelerin buna göre hazırlanması çok önemlidir. Ancak listeler kolay bir prosedürle revize edilebilmektedir.

******

İstisnadan yararlanmak için zorunlu unsurlardan birisi de yatırımcıların kendi vergi dairelerinden istisnadan yararlanabileceklerine dair bir yazı almalarıdır.

Satıcıların KDV siz makine ve teçhizat satabilmek için bu yazının noter ya da yeminli mali müşavir onaylı bir örneğini mutlaka istemeleri gerekmektedir.

İthalatta ise bu yazı gümrük idaresine ibraz edilir.

******

Satıcılar istisna belgelerini gördükten sonra sattıkların malın teşvik belgesi ekindeki tanıma ve miktarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra satış yapmalıdırlar.

İstisna yazısı dışında teşvik belgesi ve eklerinden de birer örnek alıp saklamalıdırlar. Ayrıca satıcılar harcama listesindeki ilgili bölümü de kaşe ve imzalayarak onaylarlar.

******

İşte yeni teşvik rejimi ile getirilen yeni uygulamada satıcıların yapacakları bu kontrollerle ilgili.

Eski düzenlemede satıcıların sadece sattıkları miktara yönelik bir kontrol yapmaları gerekiyordu. Yani yatırım teşvik belgesi eki harcama listesinde örneğin iki adet makine öngörülmüşse sadece iki adet makine KDV siz olarak satılabiliyordu.

Yeni düzenleme ile satışın tutarına yönelik de bir kontrol yapılması zorunluluğu geldi.

Yeni düzenlemeye göre satış bedeli harcama listesinde yer alan bedelin yüzde 30’u aşan bir oranda altında ya da üstünde ise KDV istisnası uygulanamayacak.

Bu durumda yatırımcının önce ilgili mercie başvurarak tutar aşımı ile ilgili olarak revize yaptırması gerekecek.

Bu düzenlemeler uymadan satış yapanlar cezalı KDV tarhiyatına muhatap olacaklar.

Bu düzenleme daha önce ithal makine teçhizatta vardı ve yüzde 50’nin üzerindeki artış ve azalışlarda revize yapılmadan KDV siz olarak ithalat yapılamıyordu.

Yeni teşvik rejiminde ithalat yönelik olarak ta bu oran yüzde 30’a çekildi. Yani yüze 30’un üzerindeki tutar sapmalarında da yine revize yapılmadan KDV siz ithalat yapılamayacak.

Satıcıların bu yeni düzenlemeye dikkat etmeleri gerekiyor.

Atilla DÖLARSLAN
atilladolarslan@yontemymm.com.tr
31.10.2009

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.