14.09.2006)

İşten çıkarılırsam ne yapayım?
Ben primimi ve yaşımı doldurdum. Şöyle ki, 20 yıldır çalışıyorum, pirimim düzenli olarak ödeniyor. Yaşım 55 yani..(30.11.2009)

14.09.2006)

Yatırım indiriminden yararlanan mükelleflere Kurumlar Vergisi oranı %30!
Anayasa Mahkemesi'nin yatırım indirimi ile..(30.11.2009)

14.09.2006)

Çek hapsine erteleme yeni endişe yarattı
Hükümetin Çek Yasa Tasarısı'nda yapacağı değişiklikle tarafların uzlaşması halinde ceza erteleme yoluna gitmesi, iş..(30.11.2009)

14.09.2006)

İstifa ettirilen kimse kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı 1475 sayılı yasanın yürürlükte kalan tek maddesi olan 14. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır..(30.11.2009)

14.09.2006)

Hafta ve genel tatil çakışması
Okuyucularımızın bayramlarını tebrik ederek başlayalım yazımıza. Çalışma hayatımızda dinlenme günlerini de tanzim..(30.11.2009)

14.09.2006)

Yazar ücreti yüzde 18 KDV ve yüzde 17 Gelir Vergisi stopajına tabir
Kitabı hazırlayan Üniversite hocalarına telif..(26.11.2009)

14.09.2006)

 

14.09.2006)

"Ücrete" yönelik işverene uygulanabilecek cezalar
(Yaşar TAŞDEMİR, SGK Müfettişi)   İşveren ile işçi arasındaki iş ilişkisi sözleşmenin tesis edilmesiyle başlar... (26.11.2009)

14.09.2006)

Sermayeleri artırmak gerekebilir
Aralık ayının sonuna, bir başka deyişle mali yılın da sonuna yaklaştık. Yıl sonu, bazı sermaye şirketleri için aynı..(26.11.2009)

14.09.2006)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan altı meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır... (26.11.2009)

14.09.2006)

SGK'dan teşvik içinde teşvik!
İstihdamın teşvikine yönelik ülkemizde geniş bir mevzuat söz konusu. Hal böyle olunca teşvik uygulamasında gerek..(26.11.2009)

14.09.2006)

Vergilere erteleme geldi
Ödeme Süreleri 26.11.2009 Tarihinde Sona Eren Bazı Vergiler İle Taksitlerin Ödeme Sürelerinin, Kurban Bayramı Tatili..(25.11.2009)

14.09.2006)

İş sağlığı ve güvenliği tehlike sınıfları listesi
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarı..(25.11.2009)

14.09.2006)

Maliye, kod gribinde karantinayı daralttı
Kod gribi dememizin nedeni birçok işletmenin, tedarikçisinden aldığı faturadan dolayı Maliye'nin kod listesine (kara..(25.11.2009)

14.09.2006)

İflas eden şirkette müdürün sorumluluğu
Genel müdür olarak görev almış bulunduğum şirket iflas etmiş olup, iflas işlemleri iflas idaresi tarafından sürdürülmektedir..(25.11.2009)

14.09.2006)

Sahte fatura kullanıldığı yönünde tespit yapılmadan vergi salınamaz
Mal aldığımız bir firmada yapılan vergi inceleme..(25.11.2009)

14.09.2006)

Kamu ihaleleri yabancılara açılıyor
Kamudaki tüm ihaleler yabancılara açılıyor. İhale mevzuatındaki istisnaların kapsamı daraltılıyor. Eşik değer yeniden...(25.11.2009)

14.09.2006)

   »» Devamı  (İleri) Kasım 2009