Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Kurumlar Vergisi Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   12 MAYIS 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
       
   

12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27579

TEBLİĞ

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan altı meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

E K L E R

1. İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

2. İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

3. Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

4. Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

5. Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

6. Tren Makinisti (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

 

 

 
 
 
    Yasal Uyarı
 

 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.