Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   26 Kasım 2009

   Ana sayfa

   2010 Yılı Çalışmaları

   Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


"Ücrete" Yönelik İşverene Uygulanabilecek Cezalar

İşveren ile işçi arasındaki iş ilişkisi sözleşmenin tesis edilmesiyle başlar. İş sözleşmesiyle işçi, işi yapma; işveren de ücret ödeme gibi birtakım yükümlülükler altına girer. Bu noktadan sonra işçi hizmet görmek, işveren de ücret ödemek zorundadır. Bu yönüyle iş sözleşmesinin en önemli unsurlarından biri, yapılan işin karşılığında ücret ödenmesidir.

Yaşar TAŞDEMİR

SGK Müfettişi

4857 sayılı İş Kanunu'na göre ücretin ödenmemesi ve ücrete ilişkin belgelerin düzenlenmemesi halinde işverene uygulanabilecek çeşitli miktarlarda idari para cezası söz konusudur. Buna göre;

Ücreti süresi içinde kasten ödememek veya eksik ödemek

İş Kanunu'nun 102. maddesinin (a) fıkrasında "32, maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanun'dan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için 100,00 YTL idari para cezası verilir." hükmüne yer verilmiştir. Başka bir ifadeyle işçinin ücretini eksik ödeyen veya ödemeyen işveren veya işveren vekiline, 2009 yılı için uygulanabilecek söz konusu ceza miktarı her işçi ve her ay için 112 TL'dir.

Ücreti banka aracılığıyla ödememek veya eksik ödemek

2008 yılında 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle iş kanunlarında belirtilen ücretlerin ödenme şekline ilişkin bazı zorunlu uygulamalar getirmiştir. Yapılan düzenleme sonrasında 2009 yılından itibaren 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin, ücretleri banka marifetiyle ödemeleri gerekiyor.
İş Kanunu'nun 102. maddesinin (a) fıkrasında "ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için 100,00 TL idari para cezası verilir." hükmü yer almaktadır. Diğer bir deyişle, 2009 yılı için söz konusu aykırılık durumlarının varlığı halinde işveren veya işveren vekilinin karşılaşabileceği ceza uygulaması her işçi ve her ay için 112 TL'dir.

Ücrete hesap pusulası düzenlememe

İş Kanunu'nun 102. maddesinin (b) fıkrasında yer alan "37. maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen işveren veya işveren vekiline iki yüz milyon lira para cezası verilir." hükme göre ücret hesap pusulasını düzenlemeyen işveren veya işveren vekiline 2009 yılı için uygulanabilecek söz konusu ceza miktarı 403 TL'dir.

İşçi ücretlerinden kanuna aykırı ücret kesme cezası vermek veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmemek

İş Kanunu'nun 102. maddesinin (b) fıkrasında "işçi ücretlerinden 38. maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen işveren veya işveren vekiline iki yüz milyon lira para cezası verilir." hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen fiillerin işveren veya vekili tarafından yerine getirilmesi durumunda karşılaşabilecekleri idari para cezası miktarı 2009 yılı için 403 TL'dir.

Asgari ücreti işçiye ödememek veya noksan ödemek

İş Kanunu'nun 102. maddesinin (a) fıkrasında yer alan "39. maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için 100,00 TL idari para cezası verilir." hükme göre asgari ücreti işçiye kesik veya noksan ödeyen işveren veya vekili için 2009 yılında uygulanabilecek ceza miktarı her işçi ve her ay için 112 TL'dir.

İş Kanunu'nun 102. maddesinin (a) fıkrasında yer alan "39. maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için 100,00 TL idari para cezası verilir." hükme göre asgari ücreti işçiye kesik veya noksan ödeyen işveren veya vekili için 2009 yılında uygulanabilecek ceza miktarı her işçi ve her ay için 112 TL'dir.

Fazla çalışma ücretini ödememek; işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek; işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak

İş Kanunu'nun 102. maddesinin (c) fıkrasında "41. maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için yüz milyon lira para cezası verilir." hükmüne yer verilmiştir. Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere işçinin fazla çalışma ücretini ödemeyen veya işçinin onayını almadan fazla çalıştırma yaptıran işveren veya işveren vekili için 2009 yılında uygulanabilecek söz konusu ceza miktarı 200 TL'dir.

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

İş Kanunu'nun 52. maddesinin "yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle yükümlüdür. Bu belgelerin şekli ve uygulama usulleri iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde gösterilir." hükmüne uyum göstermeyen işverenler için uygulanabilecek idari para cezası aynı kanunun 102. maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre yüzde ile ilgili belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline 2009 yılı için söz konusu ceza miktarı 403 TL'dir.
 

Yaşar TAŞDEMİR

SGK Müfettişi
ytasdemir2@hotmail.com

26.11.2009

Diğer makaleleri

-Kayıt ve belge nizamıyla ilgili idari para

-İş sözleşmesinin yazılı olması gerekmiyor !

-İşverenlere büyük kolaylık

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.