Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN / YORUM :   11.03.2008
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2008 Pratik Bilgiler

 Yasal Uyarı

 

 

 


Hikmet Güneş

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

hikmetgunes@turmob.org.tr
Gaziantep

 

BANKA HESAP EXTRELERİ ANLAŞILABİLİR HALE GETİRİLMELİDİR


Ülkemiz turizm, sanayi ve finans sektöründe gelişmekte olan bir ülke konumuna girmiştir. Ve bu sayede ülkemizin; istikrarlı bir ülke konumuna gelmesinden dolayı, yabancı sermaye girişi giderek artan bir oranda devam etmektedir.

Bu istikrarlı gelişim tüm sektörlerde hemen fark edilmekte ve yabancı sermayenin ülkemize gelmesi sonucu, sektörler uluslararası finansal tablolar hazırlama zorunluluğu duymuşlardır. NEDEN?

Zira; şirket dışından bir grup, o şirketin ne durumda olduğunu bilmek,görmek ve anlamak isteyecektir. Bu nedenle raporların ortak bir dili olmalıdır. Bu dil Ülkemizde UFRS ve Basel-II olarak bilinmekte ve uygulanması yapılmaktadır. Bu standartların uluslararası tüm firmalarda uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ülkemizde 26.12.1992 tarih ve 21447 Mükerrer sayılı resmi gazetede 1 sıra nolu Muhasebe sistemi uygulama tebliği ile Tek Düzen Hesap Planı yayınlanmış ve 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulama zorunluluğu ile hayata geçirilmiş ve bu tebliğin amacı; ‘Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edebilirlik niteliklerini koyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır’

Biz meslek mensupları olarak 01.01.1994 tarihinden itibaren raporlarımızı bu tebliğdeki standartlara göre hazırlamaktayız.

Türkiye’de en hızlı gelişen banka sektör ise halen banka hesap ekstresinde bir standart yakalayamadı veya bir sisteme uyumu sağlanmadı.

Bizler bu mesleği ifa eden 3568 sayılı Yasaya tabi meslek mensupları olarak, bankaların pos ve hesap ekstrelerinin çözümünü halen yapamamaktayız. NASIL MI?

1-Bazı bankalar postan çekilen bedelleri olduğu gibi, vadesi geldiğinde mevduat hesabına aktarmakta olup; faiz, komisyon ve diğer giderlerini banka hesabında göstererek bakiyen düşmektedirler. Burada pos cihazı ile alınan bedeli ve diğer gider rakamlarımızı görmek mümkün olduğundan sorun olmamaktadır. Ancak bu şekilde işleyen banka sayısı çok azdır.

2-Bazı bankalar, mevduat hesabına bir rakam geçiyorlar, bu rakam nerden ve nasıl geldi bilemiyoruz. O rakamları bulabilmek için, taksitli pos hesap ekstresini, normal süresinde geçen pos hesap ekstresini, ve normal banka hesap ekstresini karşımıza almalıyız ve işin içinden çıkabilir isek ne ala.. Olayı çözemiyoruz ve basit bir konu için uzun bir zaman harcamaktayız

3-Bazı bankaların açıklamasında kendi sistemlerinize göre bir kod yazılmakta, bu kodun açıklamasını maalesef kendileri bile anlayamamaktadırlar.

4-Ayrıca bizim postan alınan bedeli izlediğimiz 108-Hazır Değer Varlıklar hesabının yıl sonu veya ara dönemlerdeki bakiyesini banka ile teyit edememekteyiz.

Yukarıda anılan sıkıntılara maalesef bankalarla görüşmelerde bir çözüm bulamamaktayız. Bu konunun bir standart hale getirilmesi gerekmektedir. Tüm banka hesap ekstreleri anlaşılabilir olmalı, doğrulanabilir olmalı ,denetlenebilir olmalıdır.

İşte bizlerin en yakın bildiği TDHP var ise ; bankaların raporları da,hesap ekstreleri de
Belli bir formatta hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Bu vesile ile tüm çıktıların anlaşılabilirliği, tek düzeliği,doğruluğu ve açıklık ilkeleri sağlanabilir. Aksi takdirde bu sorun devam edip gidecek, bilançolarımız , kayıtlarımız sağlıklı olamayacak aynı zamanda meslek mensubu işin içinden çıkamayacaktır.

Bu konuda ilgili bakanlık ve kurulların bu konuya çözüm bulmaları şarttır..
 


Hikmet Güneş

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

hikmetgunes@turmob.org.tr


Gaziantep /11.03.2008

 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.