Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALE/YORUM :   03.05.2008
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2008 Pratik Bilgiler

 Yasal Uyarı

 

 

 


Kadir Dodi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı

kadirdodi@ahsel.com.tr

 

FAİZ VE İLİŞKİLİ KAVRAMLARI ÜZERİNE BASİT REAKTİVİTE*

 

 

I.GİRİŞ

Başlığa bakıp, aman sizi bu yazı ile sıkacağımı düşünmeyin. Bilakis, emin olun bu yazıda hepimizi ilgilendiren çok şey bulacaksınız.

Saygıdeğer Hocam, Prof.Dr. Sayın Şükrü Kızılot, bu anlatacaklarıma kesinlikle tebessüm edecektir. Bir gün görev yaptığım kuruluşun yakınında  bulunan, ülkemizin  iki güzide Bankasının şubelerine giderek aklıma takılan bazı sorularıma cevap aradım.

‘Bir ev sahibi olmak istiyorum. Bunun içinde sizden 100.000.-YTL kredi çekme talebim var. Ancak, maaşlı çalışan bir zat olarak acaba bazı sorularım olacak. (Risk Yönetimi !!)

Soru: Eğer ben, bu çektiğim kredi ile ev almış olsam ve ödemelerimi yaparken Allah gecinden versin ölsem ne olacak?

Cevap: Efendim hiç birşey olmaz, biz zaten size hayat sigortası yapıyoruz. Geri kalan parayı ordan alırız.

Allah Allah peki dedim güzel. Arkamızdan kimse söz etmez  ...

Gelelim ikinci soruya,

Soru:Peki ölmedim, ama olduki patron bana, seni bir daha burada görmek istemiyorum,çek git dese? Ne olacak bu kredi borcunun kalan hali?

Cevap: Valla ödediğiniz miktarın geri kalanını, sahip olamadığınız evde dahil olmak üzere diğer kalan borçlardan mesul tutulursunuz!

Eyvah yandı gülüm keten helva.

Peki dedim bu ödemeler nasıl olacak? Yani üçüncü soru:

 

*Reaktivite:Yeniden canlanma,canlandırma anlamı taşır.

 

Cevap: Valla efendim önce belirli bir yıl faiz borçlarınızı tahsil ediyoruz sonrasında kalan belirli yıl anaparanızı...

Pardon!

Alah Allah.

Yıllardır Mali Müşavirim, denetim kökenliyim, dev firmalar ile özellikle yurt içi yurt dışı  grup şirketleri ile çalışırım,Yaklaşım dergisi başta olmak üzere yayınlanmış çok sayıda mesleki makalelerim var, işletme yüksek lisansı yapmışım ve işletme matematiği bilirim, vs.vs.

Bu faize faiz yürütmek değilmi?

Bir hesapta siz yapın sevgili dostlar.

Sanırım bu konuda bir paradoks var.

 

II. KAVRAMLARIN MATEMATİKSEL ÖRNEKLER İLE DESTEKLENMESİ

Bu konu ile ilişkili olarak o zaman şimdi kavramları irdeleyelim ve illiyet bağı kuralım.

Nedir Faiz ?

Avukat, Sayın Bülent Sabri Akpunar’ın 13.12.2004 tarihli ’HUKUKİ AÇIDAN FAİZ’ konulu makalesinde 2. KAVRAM başlığı altında Faiz (en.interest; kar, getiri, nema, ürem) en basit anlamıyla "paranın fiyatı" demektir. Ekonomi bilimince faizin tanımı "Ödünç olarak verilen paranın kira karşılığı; kapitalizme göre üretim faktörlerinden biri olan sermayeyi belirli bir dönemde kullanmanın bedeli." şeklinde yapılmaktadır[1]

Ayrıca hemen ardından, hukuki anlamda faiz kavramının tanımı yapılmaktadır;’Hukuki anlamda faiz, alacaklının nakdinden bir süre için yoksun kalması nedeni ile, nakdin kullanılması olanağını borçluya bırakması karşılığında elde ettiği, miktarı kanun ya da hukuki işlem ile belirlenmiş, para borçları açısından özel olarak düzenlenen, tahsil için zararın ve kusurun varlığı şart olmayan bir tür tazminat, bir medeni "semere(getiri)" veya "ivaz(karşılık)"dır.[2]

 

*1 http://www.ekonomist.com.tr/apps/dictionary.app/dictionary.php/es.dict/faiz

**2 M.HELVACI,"Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı",s.25

*,** "Hukuki Açıdan Faiz" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Bülent S. Akpunar'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

 Tanımlardanda anlaşılacağı üzere, ödünç verdiği paranın karşılığını istemek en doğal hakkı muhatabın...

Başkaca açıdan,’Belli bir paranın iade şartı ile belli bir zaman kullanılmasına karşılık verilen kiraya faiz denir. Kira müddeti kiraya verilen meblağın miktarı ve kira bedeli, faiz tutarının azalıp çoğalmasında esaslı rol oynar. Basit faiz ve bileşik faiz olmak üzere iki çeşit faiz vardır.

Basit faiz hesaplarında faize verilen miktar sabittir. Faiz tutarı ayrıca hesaplanır. Bileşik faiz hesaplarında her dönemin faiz tutarı ana paraya eklenir ve böylece bulunan tutar yeni kapitali teşkil eder. Bileşik ve basit faiz hesaplamalarda faiz süresi 1 yıldan az olabilir.

Borç alan ve veren arasındaki münasebetler ve anlaşmalar, hesaplama yöntemleri ve yasal düzenlemeler dikkate alındığında çok çeşitli faiz kavramları ortya çıkar (kanuni faiz; temerrüd faizi; iç faiz; dış faiz; peşin faiz; vb). Bankalarda alacaklı ve borçlu cari hesaplara Hamburg metodu, direkt metod veya endirekt metod denilen hesaplama yöntemleri ile faiz verilir. Bankalarımızda borçlu hesaplarda yıllık gün sayısının 360 alacaklı hesaplarda 365 olarak alınması teamül halindedir.

 

**** www.ekonomi.name/kavramlar/faiz.html -

***** www.ekonomi.name/kavramlar/faiz.html -

 

 Bu açıklamalara istinaden çoğunlukla ihtiyaç duyduğumuz ve kullandığımız hesaplama yöntemlerini de burada belirtmek durumundayız. Kullandığımız kredi ve bunların bizler maliyetleri nedir ?

Şimdi bu soruların cevabını verelim; aşağıda verdiğimiz örneklerde, bazı ilave değerlerin ve kavramların uygulamadan kalkmış olabileceği veyahut devamlılık arzedebileceğini elbetteki  gözardı etmemeliyiz.

 ‘Sanayi ve ticaret kesimi için vazgeçilmez olan krediler ekonomik hayatta  önemli bir yere sahiptir. YTL. veya döviz kredisi kullanırken basit faiz oranları söylenir. Ancak bu sayılar müşterileri çoğu kez yanıltmaktadır. Çünkü yıllık basit maliyetle son maliyet arasında büyük farklar vardır.

   Örnek : % 80 basit faizle alınan kredinin şirkete son maliyetini hesaplayalım. 2 puan komisyon ekleyelim.(bazı bankalar almayabilir.) %82 olan oranın üzerine %5 BSMV koyalım. Bu da 4.1 yapar. Komisyonsuz faizin %6 sı olan 4.8 i de ilave edince kredi faizi %90.9 olur. Ancak 3 ayda bir    90.9 / 4 = 22.725 oranında faiz ödeyeceği için altı ayda % 50.6 ve yıllık bileşikte %126.8 e çıkan maliyetimiz olur. Eğer bu oranla 1 ay vadeli spot kredi yenilenirse oranlar daha da artar.

 

FORMÜL :Yıllık Basit Maliyet :  Basit Faiz + Komisyon + BSMV +......................

      Yıllık Bileşik Maliyet : ( ( 1 + üç aylık ödeme ) x x  = = = ) - 1 x 100

 

TÜKETİCİ KREDİLERİ :

Tüketici kredilerinde BSMV % 5 olarak aynı kalmasına rağmen KKDF % 10 olarak uygulanmaktadır.Aylık ilan edilen rakamlara bu oranlarda ilave edilerek hesap yapılır. Genelde düşülen yanlış aylık rakamı 12 ile çarpmaktır.Ancak her ay ana para ve faiz ödendiği için hesap bu şekilde yapılmaz.

 

FORMÜL, AYLIK MALİYET : Basit Faiz Oranı + BSMV +..........................

 

YILLIK MALİYET : ( ( 1 + Aylık Maliyet ) x x = = = = = = = = = = = ) - 1 x 100

   Örnek : %6 aylık basit faizle alınan kredinin yıllık maliyeti ne olur.

                 6 x % 5 (BSMV ) = 0.3

                 6 x % 10 (KKDF) = 0.6

                 6 + 0.3 + 0.6 =  %6.9   Aylık maliyet

                 ( (1 + 0.069 ) x x = = = = = = = = = = = ) - 1 x 100     Hesap makinemizin iki kez çarpı ve onbir kez eşit tuşuna basarsak

                 % 122.7 buluruz.’

 afa20.sitemynet.com/FORMUL.htm -

 

III. SONUÇ

Ticaret kavramının doğuşundan bugüne, faiz ve onun kapsamında çok şey yaşandı yazıldı, söylendi. Elbetteki, Ticari yaşamın temel dinamiklerinden olan ve hayatın sürekli dinamizminin bir  parçasıdır faiz ve uygulamaları...

Kira öderken, alışveriş yaparken, banka kredi kartlarını  kullanırken, öderken her an yanı başımızdadır.

Ancak her işte olduğu gibi, bilmeden yapmak yada söylemek bu uygulamanın sonuçları açısından sıkıntı doğurabilecektir. Ben sadece buna dikkat çekmek istedim.

‘’Katkımız oldu ise ne ala. Olmadı ise affola.’’

 

Kadir Dodi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı

www.muhasebenet.net
kadirdodi@ahsel.com.tr
03.05.2008
 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.