Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   28.01.2008
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2008 Pratik Bilgiler

 MuhasebeNet Yasal Uyarı

 

 

 


ÖNDER ÖZSOY

MALİ MÜŞAVİR

ERZİN / HATAY
ozsoy_1973@hotmail.com

 

AKARYAKIT İSTAYONLARINDAN ALINAN ÖKC CİHAZ FİŞLERİNİN GİDER BELGESİ OLARAK KULLANILMASI.

 


 

GİRİŞ


 

Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu bir muktezasında aynen şöyle geçmektedir.;


 

“Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması, Vergi Usul Kanununa göre ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi zorunluluğu; söz konusu fişlerin düzenlenmesinde kullanılacak kağıt ruloların kolaylıkla silinemeyecek özelliğe sahip olmasını gerektirmektedir.” denilmektedir fakat gelin görün ki bu muktezada bahsi geçen şartlar ne derece uygulanmakta veya ne derece denetlenmekte ? daha muhasebe birimlerine gelmeden yazılar silinmekte kaldı ki beş yıl saklansın saklansa da bir şey ifa de etmez çünki okunmuyor. Muhasebe birimleri ya fotokopi çeker Ya da exce de liste yapar aman bilgiler kaybolmasın peki bu işler sürekli böylemi olacak Ya da bir düzenleme söz konusu olacak mı? bilinmez ama gerçekler ortada.....


 

AÇIKLAMA


 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunun 1’nci maddesinde “satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.


 

-Ödeme Kaydedici Cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar yukarıda sayılan mükelleflerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılır ve fatura yerine geçer.” hükmü yer almaktadır.


 

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla İlgili Yayımlanan 7 Seri No.lu Genel Tebliğinde,

fişlerde;

Baş tarafta mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak,

— Diğer bilgilerden ayırt edilmiş olarak tarih, müteselsil fiş numarası ve saat ("Fiş No" ve "Saat" ibareleri de olacak) bulunacak,

— Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra, saat, onun altına veya aynı sıra dahilinde alt alta yazılabilecek.

— Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ ile Z raporu Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak suretiyle satış yaptıkları her bir iş gününün sonunda mutlaka alınacaktır.

— Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dahil satış tutarları yer alacak,

— Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek,

— Vergi oranları ile satış bedelinin bir birine karışmaması için bedelin sol başına" işareti konulacak,

— Alınan toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV", bunun hemen altında, vergi dahil toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak gösterilecek,

—TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırt edilebilmesi bakımından, büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek,

—Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs..) ile para üstü, "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilebilecek,

— Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası bulunacaktır.”


 

10/02/1991 tarih 20782 sayılı Resmi Gazetede konu ile ilgili olarak yayımlanan 29 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili Genel Tebliğin, “silik ve okunaksız fiş verilmemesi” başlıklı 2’nci bendinde, “3100 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğlerde açıkça belirtildiği üzere, Vergi Usul Kanununa göre perakende satış vesikası olarak kabul edilen ödeme kaydedici cihaz satış fişlerinde diğer bilgilerin yanında mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası, satılan malların cinsi ve tutarı gibi bilgilerin, eksiksiz ve kolaylıkla anlaşılabilir bir şekilde yer alması gerekmektedir.


 

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verdikleri fişlerde söz konusu bilgiler tam ve açık olarak yer almayan, diğer bir ifade ile gerekli bilgileri ihtiva etmeyen, silik veya okunaksız satış fişlerini veren mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerine uyulmaması dolayısıyla ceza kesilmektedir.

Buna göre; mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri bakımından, ödeme kaydedici cihazlarının departmanlarına, satışını yaptıkları mal cinslerini, buna isabet eden katma değer vergisi oranı ile vergi iadesi uygulamasını da dikkate alarak anlaşılabilir bir şekilde programlatmaları ve cihazlarının mürekkepli şeritlerini zamanında değiştirilmesi gerekmektedir.


 

Mükelleflerin söz konusu termal kağıt rulolarını, belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin yükümlülüklerinin de gereği olarak ısısı + 35 dereceyi geçmeyen, nem oranı % 80’in altında olan ortamlarda, ışık geçirmeyen ve kağıda zarar vermeyen kutularda saklanmaları gerekmektedir.” denilmektedir.

 

SONUÇ
 

Bu sebeplerden dolayı hem mükellef hem muhasebe birimleri hemde Devletimizin zarar görmemesi için bu tür aksaklıklar bir an önce bir düzenlemeye gidilmesi en iyisi olacağı kanaatindeyim İlerideki incelemelerde denetim elemanları okunmayan ödeme kaydedici cihaz fişleri ile karşılaşacaktır ve diğer taraftan mükelleflerimiz ile denetim elemanları arasında sorunlar yaşanılması kaçınılmaz olacaktır.

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.