Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

2009 Yılı Vergi Takvimi

  MUHASEBE MAKALELER :   09 Mart  2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 

 


GAZETE BAŞ BAYİLERİNİN KDV BEYANNAMELERİ GELİR VERGİSİ VE MUHASEBE KAYITLARI

Gazete baş bayileri ve perakende safha için gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışı özel matrah tesbiti  11 nolu kdv tebliğinde düzenlemiştir.Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışlarında perakende safhaya ait katma değer vergisi, doğrudan perakendeci bayiye satış yapan başbayiler tarafından, bu safhanın karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp ödenecektir.

Perakende satıcılar kdv beyannamelerinde indirim konusu yapmayacaklar ve satışlarında kdv hesaplayıp beyannamede matrah bölümünde göstermeyeceklerdir. Tebliğde 11 bölerek hesaplayacaklar ve beyan edeceklerdir kısmı baş bayileri ilgilendirmektedir.11 bölerek demek 1985 tebliğin yayınladığı yıldaki kdv oranının %10 olmasıyla  ilgilidir.Perakende Gazete satış fiyatı  bölüm 11 eşittir kdv matrahıdır.Bu şekilde yapınca perakende karının ihtiva edecek şekilde kdv beyannamesi düzenlenmiş olur.Şimdi iç yüzde yöntemi ile bulunmalıdır.

           

            Sistemlerini bu tebliğe göre kurmayan başbayiler incelemelerde hep matrah farkından dolayı cezalandırılmaktadır.Muhasebeci mali müşavir meslek mensuplarının bu kayıtları çok düzenli yapmaları gerekir.Kdv sini ödeyen başbayilerin bazıları da gerçekten kar etmedikleri halde perakendecinin karını da beyannamelerinde gösterirken iade ve indirimleri gelir tablosunda göstermedikleri için kazanmadıkları gelirin vergisini öderler.

           

            Kdv açısından, Büfeden aldığınız 0,50 kuruşluk gazetenin.Kdv beyannamesini baş bayiler beyannamesinde beyan ederler ve öderler.Perakendeciler aldıkları gazete leri periyodik yayınları kdv dahil maliyet olarak  yazarlar satışlarını beyannamelerinin 42 nolu satırında özel matrah bölümünde gösterirler. Kdv matrahında göstermezler.

 

            Baş bayi fatura fiyatı                 :0,683

            Perakendeci satış fiyatı :0,750

            Perakendecinin karı                 :0,067

            Kdv  %1 den  0,750 nin          :0,0074

           

Baş bayi kdv beyanı

0,7426 matrah %1 kdv 0,0074

 

Baş bayinin muhasebe kaydı

 

120 ……                                                        0,683

612 satış indirim (perakendeci karı)                 0,067

610 iade varsa                                                xxx

191 iadelarin kdvsi                                          xxx

 

                                               600 satışlar                                          0,7426

                                               391                                                     0,0074

 

Burada dikkat edilmesi gereken kdv matrahının içinde perakendeci karı vardır bu karın mutlaka gelir tablosunda brüt satışlardan düşülmesi gerekir. O da 612 satış indirimleri hesabı kullanılarak yapılmalıdır.

 

Beytullah BAŞOL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
basol.beytullah@hotmail.com

09.03.2009

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.