Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   22.04.2008
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2008 Pratik Bilgiler

 MuhasebeNet Yasal Uyarı

 

 

 


İbrahim GÜLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

22.04.2008

 

 2 SERİ NO’LU TRANSFER FİYATLANDIRMASI GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
 

22.04.2008 tarih ve 26855 no’lu Resmi Gazete’de yayınlanan 2 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır.   

            1- 2007 Yılına ait olarak verilecek  Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form (EK-2) 2008/2.Geçici Vergi Döneminde Geçici Vergi Beyannamesi ekinde 14 Ağustos 2008 tarihine kadar vergi dairesine verilebilecektir. 

            2- EK-2 Formunda küçük değişiklikler yapılmıştır.Bu değişikliklerin en önemlisi,  (EK-2) Form’unun en sonunda bulunan ve “İlişkili Kişilerden (İştirakler Dahil) Temin Edilen Borçlara İlişkin Bilgiler” Tablosu iptal edilmiş ve bunun yerine “Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler” Tablosunun altına ilave bir satır açılarak bu satıra, ilgili hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutarın yazılması istenmiştir.       

            3- Tüm Kurumlar Vergisi mükellefleri 01.01.2008 tarihinden itibaren yurt dışı şubeleri ve serbest bölgedeki şubeleri dahil serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler için Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (EK-3) hazırlayacaklardır.

            Ayrıca, serbest bölgedeki kurumlar vergisi mükellefleri de 01.01.2008 tarihinden itibaren ilişkili kişilerle yaptıkları Yurt İçi işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (EK-3) hazırlayacaklardır.

            Ancak, Yurt Dışındaki veya Serbest Bölgedeki  Şubeler ayrıca rapor (EK-3) hazırlamayacaklardır.      

            4- 2007 yılı için, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak 25 Nisan’a kadar hazırlamaları gereken Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu (EK-3) 30 Haziran 2008 tarihine kadar hazırlanabilecek ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilecektir.

 

-- Diğer makaleleri için tıklayınız

 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.